Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Kimdir?

Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra avukatlık stajını tamamlayan kişiler avukatlık yapmaya hak kazanırlar. Günümüzde avukat sayısının çoğalmasından dolayı birçok avukat daha iyi hizmet verebilmek adına belirli bir alanda uzmanlaşmayı tercih eder.

Boşanma davalarının sayısının her geçen gün arttığı ülkemizde nitelikli boşanma avukatına olan ihtiyaç artmaktadır. Bu noktada, boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda kendisini geliştirmiş avukatlara boşanma avukatı adı verilmektedir.

Ancak, mevzuat içerisinde boşanma avukatı, ceza avukatı, tazminat avukatı gibi sınıflandırmalar yoktur. Bir başka deyişle, bir avukatın kendisini belirli davalarla sınırlandırması, başka davalara bakamaması veya belirli tür davalara ilişkin yargısal işlemleri yapamaması gibi bir durum söz konusu değildir.

Boşanma avukatı

Boşanma avukatı; toplumun büyük bir kesiminin bildiği gibi boşanma davaları, nafaka, velayet, boşanmayla ilgili maddi ve manevi tazminat davaları, mal rejimi davaları gibi davalara bakan kişidir.

Söz konusu davalar ile ilgili davada hukuki temsil ve dava dışında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi gibi görevleri bulunmaktadır.

Boşanma davası; çiftler arasındaki evliliğin kanunda yer alan sebeplerle ve belirlenen usullerle Mahkeme tarafından sona erdirilmesini sağlamak amacıyla taraflardan birisi veya her ikisi tarafından açılan davaları temsil etmektedir. Bu noktada, çiftlerin işini iyi yapan bir boşanma avukatına ihtiyacı olmaktadır.

 

 

Ancak, boşanma avukatı, yalnızca boşanma davası ile ilgilenmez. Bunun yanı sıra, birçok dava ve hukuki işlemi içerisine alan çok geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürür.

Boşanmaya ilişkin nafaka, velayet, tazminat, mal rejimine ilişkin davaların yanı sıra Türk Medeni Kanunu’nda Aile Hukuku’na ilişkin hükümleri kapsamında yer alan davalar ile aile ve aileyi oluşturan bireylere ilişkin davalar da yine boşanma avukatının ilgi alanları içerisinde yer almaktadır.

Tecrübeli Boşanma Avukatı

İyi bir boşanma avukatının sahip olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. En iyi boşanma avukatı sayesinde boşanma davasının istenilen şekilde sonuçlanması sağlanır. Bu noktada, durumu kendi müvekkilinin lehine çevirebilecek, tüm olumsuz durumları en iyi şekilde araştıracak ve müvekkili lehine karar alınmasını sağlayacak bir boşanma avukatına gereksinim duyulmaktadır.

Boşanma avukatı; her şeyden önce devamlı olarak güncellenen Medeni Kanun’u ve kanun hakkındaki en ince ayrıntıları bilmelidir. Bunun yanı sıra, boşanma prosedürlerine tam olarak hakim olmalıdır.

Tarafsız olmak; boşanma avukatından bağımsız olarak her avukatın sahip olması gereken bir özelliktir. Bu tür davalarda kanun bilgisi kadar insan psikolojisinden anlamanın da önemli olduğunu söylemek gerekir. Ayrıca, ikna yeteneği kuvvetli olan, tarafları her konuda ikna edebilen bir boşanma avukatı doğru bir seçim olacaktır.

Tecrübeli boşanma avukatı; her boşanmanın sebeplerinin farklı olduğunun bilincindedir. Deneyimi sayesinde olayları kısa sürede kavrayabilmelidir. Savunduğu kişinin isteklerini en iyi şekilde anlamalı ve ona yol göstermelidir.

Davayla ilgili tüm süreçleri en ince ayrıntısına kadar müvekkiliyle paylaşmalıdır. Disiplinli, adaletli ve hızlı olmalıdır. Davayla ilgili tüm bilgileri en kısa sürede toplayabilmelidir. Dava sırasında yanında olduğu davalının tüm haklarını sonuna kadar korumalıdır. Ayrıca, davalının süreç boyunca kendisine istediği her zaman ulaşmasını mümkün kılmalıdır.

Tecrübeli boşanma avukatı; boşanma sürecinde tüm prosedürleri eksiksiz olarak yerine getirmelidir. Davanın olabilecek en hızlı şekilde müvekkili lehine sonuçlanması adına gereken çabayı göstermelidir. Bunun yanı sıra, davalının isteklerine ve sorularına net cevaplar vermelidir.

Kaçak, açık olmayan ve geçiştirici türden cevaplar vermemelidir. Boşanma sürecinde müvekkilinin hassas olduğu noktalarda onu üzmemeye gayret etmelidir. Son olarak, her avukatta olması gerektiği gibi duyarlı, dürüst, insana değer veren karakter özelliklerine sahip olmalıdır.

En İyi Boşanma Avukatı İstanbul Avrupa Yakası

En iyi boşanma avukatını bulmak; söz konusu sürecin hızlı ve olumlu bir şekilde ilerlemesi adına gerekli olmaktadır. Boşanma avukatlarının uyum sağlaması gereken bazı süreçler bulunmaktadır. Taraflar; bu süreçte birbirleriyle muhatap olmak istemeyebilirler. Birçok çift, taleplerini avukatları aracılığıyla bildirmektedir. Bu sayede, boşanma sürecinde yaşanabilecek olumsuz durumları avukatları sayesinde atlatmak isteyebilirler.

Boşanma sürecinin karara bağlanmasının yanı sıra önem taşıyan konular da bulunmaktadır. Nafaka, velayet, boşanmada mal paylaşımı gibi konularda adaletli olunması ve karar verilmesi için avukatlara başvurmak son derece önemlidir. Bilhassa anlaşmalı boşanmayan çiftlerde iyi bir boşanma avukatından destek almaya ihtiyaç duyulmaktadır. Boşanma sürecinde çiftlerin her ikisi de işini en iyi yapabilen boşanma avukatıyla çalışmak isterler. Bu noktada, derin bir araştırma yapılır. Özellikle çevredeki insanlar tarafından tavsiye edilen boşanma avukatlarına yönelim söz konusudur. Kişinin olayları kendi menfaati doğrultusunda olabilecek en iyi ve adaletli şekilde değerlendirilmesinin sağlanması için en iyi boşanma avukatına ihtiyaç söz konusudur.

En iyi boşanma avukatı İstanbul Avrupa yakası için birçok seçenek bulunmaktadır. Bilhassa bu sürecin en iyi şekilde atlatılabilmesi için deneyimli ve başarılı bir boşanma avukatı tercih edilmelidir. Boşanma davasında dilekçenin yazılmasından başlayarak davanın sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçlerin takip edilmesi; boşanma avukatının sorumluluğundadır. En çetrefilli davaların başında gelen boşanma davalarının en iyi sonuca bağlanmasında avukatın rolü büyüktür.

İstanbul’da Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

2020 yılı itibariyle eşlerin evlilik birliği sarsılması ile alakalı topyekun kayda değer ve ciddi bir artış göstermekte bu da evlenme oranlarını aynı derecede azaltmaktadır.

Evlilikteki sıkıntılardan dolayı, temel olarak aile avukatı aracılığı ile İstanbul’da boşanma davası açılabilir.  Dosyalarda görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Evvela şu çok iyi kavranmalıdır ki; mahkemelerde vekil tutma zorunluluğu yoktur ve aile mahkemelerinde herkes kendi hakkını en iyi boşanma avukatı dahi olmandan da arayabilir.

Boşanmak isteyen şahıslar, İstanbul boşanma avukatları listesini araştırıp, bakabilir ve aile mahkemesi avukatı bulabilir. Fakat dosya takibinde vekil zorunluluğu bulundurmamaktadır. Bu hal anlaşmalı ve çekişmeli boşanma için de aynen geçerlidir.

Boşanma Avukatları İstanbul’da Hangi Davalara Bakar?

Boşanma avukatı kendi uzmanlığının dışında Türk Medeni Kanunu’na, Türk Ceza Hukuku, Tazminat Hukuku ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında da deneyimli ve hakim olmalıdır. Eşler arasında Ceza Hukuku alanına giren olaylar cerayan edebilmektedir.

Boşanmaya konu olabilecek Gayrimenkul ve kira sözleşmeleri ile ilgili de deneyiminin bulunması gerekmektedir.

Örnek vermek gerekirse boşanma talep eden eş kira sözleşmesini diğer eşten bağımsız olarak feshedebilmektedir. Fakat aileye ait konutta eşlerden birinin kira sözleşmesini feshedebilmesi için diğer eşin rızasının alınması gerekmektedir. Aksi taktirde kira sözleşmesi tek bir tarafın iradesiyle fesholunamaz. Vekil tayin edilen kişinin bu tip durumlarda deneyimli aileye ait konutun durumunun ne olacağı ile ilişkin bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Nafaka, velayet ve boşanma durumlarında eşin neler talep edip edemeyeceğini  ne gibi hakları olup olmadığını bilmeden dava açmak hem zaman kayuplarına hem de hukuki kayıplara neden olmaktadır. Bunlarla birlikte şiddete maruz kalan kadın ve erkek hakkında tedbir kararları aldırmak ve eşlerin kişisel eşyalarının iadeleri gibi konularda da deneyimli olması gerekmektedir. Aile konutunu terk eden eşlerin eve ait eşyalarını talep edip edemeyeceğini ve kira sözleşmeleri hakkında da uzman olması gerekir.

Eşlerin evlilik birlikteliği içinde çıkan bazı sorunların çözümü ceza hukuku alanına girebilir. Eşlerin evililik sürecinde birbirlerini darp etmesi, yaralaması, hakarete uğraması ve tehdit görmesi durumları yaşanmaktadır. Boşanma avukatının aile hukuku, miras hukuku ve ceza hukuku alanında tecrübeli olması gerekir.

Eşlerin ihtilafa düştüğü bir diğer durumda miras hukukudur. Boşanma hukukunda boşanma olduktan sonra ailede kim ya da kimlerin miras hakkı olduğu bilinmelidir. Vekilin bu anlamda tecrübeli olması miras hukuku alanına giren vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmesi hazırlanması ve miras paylaşımı ile ilgili deneyimli olması gerekir.

Boşanma neticesinde taraflardan biri tazminat ödemeye mahkum edilebilir ve bu tazminat tahsil edilemeyebili. Bu durumda ödenmeyen tazminat için icra takibi başlatılabilir. Bu gibi durumlarda vekilin icra takibi de yapabiliyor olması gerekmektedir.

Boşanma avukatının bakabileceği davalar nelerdir?

Sık Sorulan Sorular

Boşanma davası avukatlık ücreti ne kadardır?

Boşanma davası avukatlık ücretleri davanın zorluğu ve süresine bağlıdır. Bu ücret belirlenirken her yıl TBB’nin düzenlediği avukatlık asgari ücret tarifesi göz önünde bulundurulmalıdır. TBB tarafından belirlenen al sınıra tüm avukatların uymakla yükümlü olduğu gibi üst sınır davadan davaya avukattan avukat değişkenlik gösterir. Bununla birlikte mahkeme masrafları da ilaveten müvekkil tarafından ödenir.

Devlet ücretsiz boşanma avukatı verir mi?

Adli yardım mali gücü yetersiz kimselerin dava açma hakkından mahrum bırakılmaması adına devletin sağladığı bir destektir Adli yardımda mali imkanları yetersiz kimseler, dava masrafları ve harçlarından muaf tutulur ve baro tarafından kendine ücretsiz bir tayin edilir. Adli yardım desteği yalnızca özel hukuk ve idari davalarda verilir. Ceza davaları için farklı bir usul düzenlenmiştir.  Yani Özel Hukuk çatısında olan boşanma davasında bir adli yardım avukatından destek alınabilir fakat bu destek kişinin yargılama yahut takip giderlerini ödeme gücünün olmaması ve haklılık kanaati uyandırmaları halinde alınabilir.

Boşanma davası için avukata gerek var mıdır?

Boşanma davaları özellikle çekişmeli ise hak kaybına uğramamak ve yanlış yönlendirilmemek adına dilekçeleri ve duruşmaları ile o alanda hukuki yeterlilik ve deneyim gerektirir. Boşanma dilekçesinde yapılacak olan en ufak bir hata ya da eksik, duruşmaya iştirak etmeme ya da dosya takibinin yapılmaması sürecin yavaşlamasına ve sürecin hatalı ilerlemesine sebebiyet verebilir. Bundan mütevellit taraflar, geri dönüşü olmayan birçok hukuki hak kaybına uğrayabilir . Bu sebeple boşanma sürecini alanında tecrübeli bir boşanma avukatıyla işbirliği içerisinde yürütmek yararınıza olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma davası, görülecekleri mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak 1-3 ay sürebilir. Hakim boşanma kararına onay verdikten 15 ila 30 gün sonra karar çıkar. Boşanmanın kesinleşmesi 1 gün, nüfusa işlenmesi ise 1 haftadır.

Boşanma davası açmak için nereye başvurulur?

Boşanma davasının nerede açılacağı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 4720 sayılı Medeni Kanunu’na göre düzenlenmiştir. TMK md. 168’e göre tarafların son 6 aydır ikamet ettikleri bölenin Aile Mahkemeleridir. Şayet bulunulan bölgede Aile Mahkemesi bulunmuyorsa dava için Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvurulması gerekir.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını kim öder?

Dava masraflarını kimin ödeyeceği konusu davanın  çekişmeli veya anlaşmalı olması durumuna göre değişir. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların rızası ile bu giderler ortak şekilde ödenebilir ya da bu masrafların tamamını davacı ya da davalı taraf da ödeyebilir. Ancak çekişmeli boşanma davalarında durum böyle değildir. İlk etapta dava açılırken davacı dosya masraflarını ödemek zorundadır. Davanın kazanılması sonucu giderlerin birçoğu davalıdan alınabilecektir fakat dava dilekçesinde konuyla ilgili bir talepte bulunmuş olmak gerekir.