Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma avukatı aile hukukunun anlaşmazlıklarından kaynaklanan boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi davalara bakan hukuk insanıdır. Aile avukatı olarak da bilinirler.

Boşanma davası süreci, ülkemizde genel olarak kişiler arasında geçen yıpratıcı ve zorlu bir süreçtir. Bu noktada kişilerin haklarının kanunen korunması için iki taraf için de avukata ihtiyaç duyulur. Profesyonel bir avukatla çalışmak gerek çiftler için gerekse varsa çocuk/lar için daha az yorucu bir sürecin geçirilmesine yardım edecektir. Aslında, Türkiye mevzuatında boşanma avukatı ayrı bir avukatlık türü değildir. Halk arasında, aile mahkemesinde yapılan boşanma davalarını takip eden davacı ya da davalı vekillerin bu şekilde isimlendirildiğinden bu kavramı kullanıyoruz.

Boşanma davası süreci için https://okyanushukuk.com/bosanma-davasi/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Boşanma Avukatı Hizmetleri

Boşanma avukatı hizmetleri aşağıdaki gibidir:

 • Nişan bozmadan ötürü maddi-manevi tazminata dair davalar
 • Anlaşmalı boşanmada protokol hazırlanması
 • Çekişmeleri davaların açılması, takip edilmesi ve yürütülmesi
 • Karşı boşanma davası açılması ve yürütülmesi
 • Maddi ve manevi tazminat talebi davaları
 • Ziynet alacağı olan davalar
 • Nafaka ile ilgili davalar
 • Evlilik sözleşmesi hazırlanması
 • Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar
 • Velayet davaları
 • Soy bağının kurulması ve reddi davaları
 • Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair davalar

Boşanma Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Boşanma avukatı

Boşanma avukatları öncelikle boşanma davalarına bakarken diğer aile hukuku davalarında da kişileri temsil eder. Çeşitli boşanma davaları vardır. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, zina sebebiyle boşanma, terk nedeniyle boşanma, akıl hastalığı dolayısıyla boşanma gibi pek çok çeşitte boşanma davaları bulunur. Bunlara haricen boşanmanın iptali gibi boşanmayı iptal edebilecek farklı dava türleri de mevcuttur. Boşanmayla sonuçlanmayan ancak fiili olarak ayrı yaşamayı sağlayan davalar da vardır. Hasılı kelam, boşanma avukatı bunlar gibi pek çok çeşitte davalara bakar.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Avukatı Rolü

Anlaşmalı boşanma davası, iki tarafında bir boşanma protokolü ile mevcut evliliği sona erdirdiği bir davadır. Boşanma protokolü, her iki tarafın boşanma neticesinde elde edeceği hak ve menfaatlerle yükümlülükleri içerir. Boşanma davasından sonra bile herhangi bir nedenle meydana çıkabilecek uyuşmazlıklarda başvurulur. Bu sebeple, evliliğin ne gibi koşullarda sona erdiğini belgeleyen bu protokolün bir avukat tarafından hazırlanması, hukuki anlamda iki taraf için de oluşabilecek hak kayıplarını tam olarak önleyecektir.

Boşanma protokolü ile taraflar şu konularda anlaşabilirler:

Boşanma Avukatı Vasıtasıyla Boşanma Davasının Takibi

Boşanma türü ne olursa olsun avukat vasıtayla boşanma davası takibi doğru bir yol değildir. Bu süreçte evvela bir avukatla görüşerek yaşanan olayların boşanma teşkil edip etmeyeceği ve delillerin niteliğinin görüşülmesidir.

Kişiler ilk önce avukata başvurmadan kendi yöntemleri ile boşanma dilekçesi verip dava açabiliyor. Ancak hakların bilinmesi ve korunması bağlamında bir avukat ile çalışılması çok önemlidir.

Bir dava sürecinde hukuki süreçler hakkında hakların bilinmesi, davanın yönetilmesi, istenen sonuçlara varılabilmesi için avukat en doğru şekilde kişilerin hukuksal haklarını temsil eder.

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer? https://okyanushukuk.com/tanima-tenfiz-davasi-ne-kadar-surer/ ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Avukatlık ücretleri, tarafların özgür iradesiyle belirlenir. Davanın niteliği, harcanacak emek ve zaman, davanın görülecek şehir vb. gibi durumlar avukat ücretlerini arttırmada etki eder. Mesela, İstanbul avukat  ücretlerin en yüksek olduğu bir şehirdir. Çünkü İstanbul’da boşanma davalarının uzun sürmesi, ertelenmesi gibi durumlar ücretlere etki eder. En doğru avukatlık ücretlerini belirlemek için Okyanus Hukuk Bürosu’na danışarak davanızla ilgili en sağlıklı bilgilere ulaşabilirsiniz.