02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Ücretsiz Danışmanlık

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Kimdir?

Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra avukatlık stajını tamamlayan kişiler avukatlık yapmaya hak kazanırlar. Günümüzde avukat sayısının çoğalmasından dolayı birçok avukat daha iyi hizmet verebilmek adına belirli bir alanda uzmanlaşmayı tercih eder. Boşanma davalarının sayısının her geçen gün arttığı ülkemizde nitelikli boşanma avukatına olan ihtiyaç artmaktadır. Bu noktada, boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda kendisini geliştirmiş avukatlara boşanma avukatı adı verilmektedir. Ancak, mevzuat içerisinde boşanma avukatı, ceza avukatı, tazminat avukatı gibi sınıflandırmalar yoktur. Bir başka deyişle, bir avukatın kendisini belirli davalarla sınırlandırması, başka davalara bakamaması veya belirli tür davalara ilişkin yargısal işlemleri yapamaması gibi bir durum söz konusu değildir.

Boşanma avukatı; toplumun büyük bir kesiminin bildiği gibi boşanma davaları, nafaka, velayet, boşanmayla ilgili maddi ve manevi tazminat davaları, mal rejimi davaları gibi davalara bakan kişidir. Söz konusu davalar ile ilgili davada hukuki temsil ve dava dışında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi gibi görevleri bulunmaktadır. Boşanma davası; çiftler arasındaki evliliğin kanunda yer alan sebeplerle ve belirlenen usullerle Mahkeme tarafından sona erdirilmesini sağlamak amacıyla taraflardan birisi veya her ikisi tarafından açılan davaları temsil etmektedir. Bu noktada, çiftlerin işini iyi yapan bir boşanma avukatına ihtiyacı olmaktadır.

Ancak, boşanma avukatı, yalnızca boşanma davası ile ilgilenmez. Bunun yanı sıra, birçok dava ve hukuki işlemi içerisine alan çok geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürür. Boşanmaya ilişkin nafaka, velayet, tazminat, mal rejimine ilişkin davaların yanı sıra Türk Medeni Kanunu’nda Aile Hukuku’na ilişkin hükümleri kapsamında yer alan davalar ile aile ve aileyi oluşturan bireylere ilişkin davalar da yine boşanma avukatının ilgi alanları içerisinde yer almaktadır.

Tecrübeli Boşanma Avukatı

İyi bir boşanma avukatının sahip olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. En iyi boşanma avukatı sayesinde boşanma davasının istenilen şekilde sonuçlanması sağlanır. Bu noktada, durumu kendi müvekkilinin lehine çevirebilecek, tüm olumsuz durumları en iyi şekilde araştıracak ve müvekkili lehine karar alınmasını sağlayacak bir boşanma avukatına gereksinim duyulmaktadır.

Boşanma avukatı; her şeyden önce devamlı olarak güncellenen Medeni Kanun’u ve kanun hakkındaki en ince ayrıntıları bilmelidir. Bunun yanı sıra, boşanma prosedürlerine tam olarak hakim olmalıdır. Tarafsız olmak; boşanma avukatından bağımsız olarak her avukatın sahip olması gereken bir özelliktir. Bu tür davalarda kanun bilgisi kadar insan psikolojisinden anlamanın da önemli olduğunu söylemek gerekir. Ayrıca, ikna yeteneği kuvvetli olan, tarafları her konuda ikna edebilen bir boşanma avukatı doğru bir seçim olacaktır.

Tecrübeli boşanma avukatı; her boşanmanın sebeplerinin farklı olduğunun bilincindedir. Deneyimi sayesinde olayları kısa sürede kavrayabilmelidir. Savunduğu kişinin isteklerini en iyi şekilde anlamalı ve ona yol göstermelidir. Davayla ilgili tüm süreçleri en ince ayrıntısına kadar müvekkiliyle paylaşmalıdır. Disiplinli, adaletli ve hızlı olmalıdır. Davayla ilgili tüm bilgileri en kısa sürede toplayabilmelidir. Dava sırasında yanında olduğu davalının tüm haklarını sonuna kadar korumalıdır. Ayrıca, davalının süreç boyunca kendisine istediği her zaman ulaşmasını mümkün kılmalıdır.

Tecrübeli boşanma avukatı; boşanma sürecinde tüm prosedürleri eksiksiz olarak yerine getirmelidir. Davanın olabilecek en hızlı şekilde müvekkili lehine sonuçlanması adına gereken çabayı göstermelidir. Bunun yanı sıra, davalının isteklerine ve sorularına net cevaplar vermelidir. Kaçak, açık olmayan ve geçiştirici türden cevaplar vermemelidir. Boşanma sürecinde müvekkilinin hassas olduğu noktalarda onu üzmemeye gayret etmelidir. Son olarak, her avukatta olması gerektiği gibi duyarlı, dürüst, insana değer veren karakter özelliklerine sahip olmalıdır.

En İyi Boşanma Avukatı İstanbul Avrupa Yakası

En iyi boşanma avukatını bulmak; söz konusu sürecin hızlı ve olumlu bir şekilde ilerlemesi adına gerekli olmaktadır. Boşanma avukatlarının uyum sağlaması gereken bazı süreçler bulunmaktadır. Taraflar; bu süreçte birbirleriyle muhattap olmak istemeyebilirler. Birçok çift, taleplerini avukatları aracılığıyla bildirmektedir. Bu sayede, boşanma sürecinde yaşanabilecek olumsuz durumları avukatları sayesinde atlatmak isteyebilirler.

Boşanma sürecinin karara bağlanmasının yanı sıra önem taşıyan konular da bulunmaktadır. Nafaka, velayet, boşanmada mal paylaşımı gibi konularda adaletli olunması ve karar verilmesi için avukatlara başvurmak son derece önemlidir. Bilhassa anlaşmalı boşanmayan çiftlerde iyi bir boşanma avukatından destek almaya ihtiyaç duyulmaktadır. Boşanma sürecinde çiftlerin her ikisi de işini en iyi yapabilen boşanma avukatıyla çalışmak isterler. Bu noktada, derin bir araştırma yapılır. Özellikle çevredeki insanlar tarafından tavsiye edilen boşanma avukatlarına yönelim söz konusudur. Kişinin olayları kendi menfaati doğrultusunda olabilecek en iyi ve adaletli şekilde değerlendirilmesinin sağlanması için en iyi boşanma avukatına ihtiyaç söz konusudur.

En iyi boşanma avukatı İstanbul Avrupa yakası için birçok seçenek bulunmaktadır. Bilhassa bu sürecin en iyi şekilde atlatılabilmesi için deneyimli ve başarılı bir boşanma avukatı tercih edilmelidir. Boşanma davasında dilekçenin yazılmasından başlayarak davanın sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçlerin takip edilmesi; boşanma avukatının sorumluluğundadır. En çetrefilli davaların başında gelen boşanma davalarının en iyi sonuca bağlanmasında avukatın rolü büyüktür.