Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir, Nasıl Açılır?

İlgili Yazılar
Velayetin Kaldırılması Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Velayetin Kaldırılması Davası Nedir? Velayetin kaldırılması davası, velayet hakkına sahip olan anne ve babanın velayet hakkının belli şartların gerçekleşmesi halinde Devamını Oku

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nedir?

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nedir? Velayetin değiştirilmesi davası, eşlerin boşanması nedeniyle anne ya da babaya verilen çocuğun velayetinin velayeti alamayan tarafa Devamını Oku

Velayet Davası Nedir: Boşanma Davasında Velayet Kime Verilir?

Velayet Davası Nedir? Velayet davası geniş anlamıyla, boşanma davasında çocuğun velayetinin kime verileceğine ilişkin uyuşmazlığı, velayetin değiştirilmesi davasını ve velayetin Devamını Oku

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davası Nedir? Suç işleme nedeniyle boşanma davası, bir kişinin kendisi dışındaki üçüncü bir kişiye karşı suç Devamını Oku

anlaşması boşanma davası nedir - anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır

Bu yazımızda anlaşmalı boşanma nedir, anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır, şartları nelerdir ve boşanma protokolü nasıl hazırlanır başta olmak üzere bu konuyla ilgili tüm detaylara vakıf olabileceksiniz.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Boşanma iki şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlardan birincisi çekişmeli boşanma ikincisi ise anlaşmalı boşanmadır. Çekişmeli boşanma; boşanmak isteyen eşlerin boşanmanın sonucuyla ilgili anlaşamadıkları bir husus olması halinde gündeme gelir.

Anlaşmalı boşanma ise boşanmanın tüm sonuçları üzerinde eşlerin anlaşmış olmasıyla gerçekleştirilebilir. Daha kısa ve az yıpratıcı bir süreç olduğu için anlaşmalı boşanma mümkün olduğu müddetçe tercih edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı şekilde boşanmak için belli şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Bu şartlar yerine getirilmemişse ancak çekişmeli boşanma şeklinde boşanmak mümkün olacaktır. Anlaşmalı boşanmanın şartları şunlardır;

 • En az 1 yıldır evli çiftler anlaşmalı olarak boşanabilir.
 • Her iki taraf da boşanmak istemelidir.
 • Boşanmanın sonucunda ortaya çıkacak olan tazminat, velayet ve nafaka gibi konuların tamamı üzerinde tarafların anlaşmış olmaları gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı şekilde boşanmak isteyen eşler mahkemeye anlaşmalı boşanma protokolü sunmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü eşlerin boşanmak istediğini ve boşanma sonucunda ortaya çıkacak sonuçların nasıl kararlaştırıldığını içeren sözleşmedir.

Protokolde boşanmanın sonucuna ilişkin tüm hususlarda anlaşılmış olması gerekir. Bu protokole boşanma sözleşmesi de denmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü çok ciddi sonuçlara sebep olan bir sözleşmedir. Protokolde tazminat konuları, nafaka türleri ve miktarları ve çocuğun velayetinin kimde kalacağı dahi düzenlenir. Bu nedenle protokolü hazırlarken bir boşanma avukatından destek almak önemlidir.

Eşler tek bir avukat aracılığı ile bu protokolü hazırlatabileceği gibi ayrı ayrı avukat tutarak da protokol hazırlatabilirler. Protokolde yer alan eksiklikler ve hatalar ileride kişilerin karşısına ciddi sorunlar çıkabilmektedir. Nafakanın yazılmamış olması halinde nafakadan mahrum kalma ya da çocuğun velayeti almayan tarafla kişisel ilişkisinin orantısız şekilde yazılması halinde çocukla görüşememe gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Olması Gerekenler

Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların boşanma iradesi yer alması gereken ilk unsurdur. Bunun ardından boşanmanın sonuçları konusundaki düzenlemeler yer almalıdır. Her boşanma vakasının kendine has özellikleri olduğundan kesin yer alması gerekenler ve gerekmeyenler ayrımı yapılamamaktadır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde genelde değinilen hususlar şunlardır;

 • Tarafların boşanmaya yönelik iradesi.
 • Çocuğun velayetinin kimde kalacağı.
 • Çocuğun velayetini almayan tarafın çocukla ne kadar süre ve hangi şartlarda görüşeceği.
 • Nafakanın türü, miktarı ve ödeme şekli.
 • Çocukların sosyal durumlarının nasıl kararlaştırılacağı.
 • Malların nasıl bölüştürüleceği.
 • Maddi ve manevi tazminat ödenecekse miktarı ve ödeme şekli.
 • Boşanma sürecinde oluşacak avukatlık ve dava masrafları gibi masrafların nasıl bölüşüleceği

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Değiştirilmesi

Anlaşmalı boşanma protokolü sözleşme niteliğinde olduğundan tarafların anlaşmasıyla her zaman değiştirilebilir. Nafaka ve tazminat için belirlenen miktarlar ya da çocuğun velayetine ilişkin hususlar üzerinde değişiklik yapmak mümkündür.

Tarafların anlaşarak protokolü değiştirmesi dışında da protokolü değiştirmek mümkündür. Duruşma esnasında taraflardan birisi protokolü kabul etmediğini hakime bildirirse protokol geçerliliğini yitirecektir. Ayrıca eşlerden birisi protokolü tehdit veya baskı altında ya da aldatılarak imzaladıysa bunu da duruşmada bildirerek protokolün bağlayıcılığından kurtulabilir.

Tarafların şartlarında ciddi değişiklikler olması halinde protokolün yeniden uyarlanması için dava açılabilir. Protokolde belirlenen nafaka, velayet ve diğer hususların şartlara göre kaldırılması ve değiştirilmesi gündeme gelebilir.

Protokolü imzaladıktan sonra içeriğini değiştirmek isteyen ya da pişman olan kişilerin bu hususta bir boşanma avukatından danışmanlık hizmeti almaları tavsiye edilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Nafaka

Protokolde belirlenmesi gereken konulardan biri de nafakadır. Nafaka verilip verilmeyeceği, verilecekse hangi tür nafaka olduğu ve miktarı protokolde yer almalıdır. Duruma göre taraflar nafakadan feragat edebilir. Taraflar diledikleri şekilde iştirak ya da yoksulluk nafakası miktarı belirleyebilirler. Baskı ya da tehdit altında nafakadan vazgeçen taraf bunu duruşma esnasında hakime söyleyerek nafaka elde edebilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Çocuğun Velayeti

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarken anlaşma gerçekleşmesi en zor olan husus çocuğun velayetidir. Protokolde çocuğun velayetinin kimde kalacağı kararlaştırılır. Bunun kararlaştırılmadığı bir protokol ile anlaşmalı boşanma mümkün değildir. Ayrıca velayeti almayan tarafın da çocukla kişisel ilişkisi düzenlenmelidir. Velayeti almayan kişinin çocukla hangi günler hangi şartlar altında görüşebileceği protokolde yer alır. Velayet ve çocukla kişisel ilişkinin belirlenmesi hassas konular olduğundan dolayı tarafların buna karar vermeden önce bir boşanma avukatına danışmaları önerilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Maddi ve Manevi Tazminat

Anlaşmalı boşanma protokolünde maddi ve manevi tazminat belirlemek ya da bunlardan feragat etmek mümkündür. Boşanma nedeni taraflardan birinin kusuruna dayanıyorsa kusurlu tarafın diğer tarafa maddi ve manevi tazminat ödemesi protokolde kararlaştırılabilir. Ayrıca tazminatın miktarı ve ödeme şekli hususunda da anlaşılmış olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre daha kısa sürmektedir. Genelde birkaç ay içerisinde anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Ancak protokol üzerine duruşma esnasında uyuşmazlık çıkması, bazı belgelerin eksik olması gibi teknik durumlar halinde bu süre uzayabilir. Bu nedenle boşanma hukuku alanında deneyimli bir hukuk bürosu aracılığıyla süreci yürüterek hataların en aza indirilmesi sağlanabilir. Böylece dava sürecinin uzaması engellenebilir.        

Anlaşmalı Boşanmada Görevli ve Yetkili Mahkeme

Anlaşmalı boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Boşanma davalarında yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri ya da eşlerin birlikte son 6 aydır oturdukları yerleşim yeri mahkemesidir. Dava, bu yerlerden herhangi birindeki Aile Mahkemesi’nde açılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Geçerlilik Süresi

Anlaşmalı boşanma protokolü hakim tarafından onaylanmasıyla geçerlilik kazanır. Bu ana kadar herhangi bir yaptırım gücü yoktur. Hakim tarafından onaylandıktan sonra ise protokol geçerli hale gelir. Hakim tarafından onaylandıktan sonra da protokolü geçersiz kılacak bazı sebepler ortaya çıktıysa geçersizlik ileri sürülebilir. Ancak böyle bir durum olmaması halinde protokol sürekli olarak geçerli olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Zamanaşımı Süresi ve Diğer Süreler

Anlaşmalı boşanma davası zamanaşımına tabi değildir. Taraflar dilediği zaman bu davayı açabilir. Ancak anlaşmalı boşanmak için en az 1 yıldır evli olmaları gerekir. 1 yıldan önce yalnızca çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Protokolden doğan taşınmaz alacakları 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Yani protokolde bir taşınmaz üzerinde anlaşıldıysa bunun tescili 10 yıl içinde talep edilmelidir. Aksi takdirde hak kaybedilecektir.

Protokolde yer alan unsurlara göre çeşitli zamanaşımı süreleri ve hak düşürücü süreler gündeme gelebilir. Bu nedenle bir avukattan destek alarak süreler hakkında kapsamlı bilgi edinmek tavsiye edilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Avukatın Önemi

Anlaşmalı boşanmada protokolün hazırlanması, boşanma sonucuna dair karşı tarafla pazarlık yapılması, duruşmada temsil etme, protokolden dönme ve vazgeçme gibi birçok konuda avukat taraflara yardımcı olabilir. Avukat ile sürecin yürütülmesi hata ve eksiklerin ortaya çıkmasını, böylece sürecin uzamasını engeller. Avukat ile çalışılmadığı takdirde telafisi güç durumlar ortaya çıkabilir. Protokol maddi ve manevi birçok konuda anlaşma içerdiği için yapılan hata sonucunda mağduriyetler ortaya çıkabilmektedir.

Bir yorum yaz