02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Ücretsiz Danışmanlık

Kadın boşanma davası açarsa ne olur?

kadin bosanma davasi acarsa ne olur

Boşanma davalarında davayı ilk önce kimin açtığının hukuken bir niteliği olmamasıyla birlikte ilk açan kişi hukuki haklarını kaybetmez. Örneğin davayı kadının açması durumunda nafaka talep edemeyeceği gibi yanlış bir algı vardır. Açıklık getirmek gerekir ki davayı kadın açsa da açmasa da eşin nafakaya ihtiyacı varsa nafaka bağlanır ve tüm hukuki haklar korunur yani davayı ilk açan taraf olmanın bir dezavantajı yoktur. Ancak tam kusurlu tarafın dava açmaya hakkı yoktur. Çünkü boşanma bir haktır ve kişiler kendisinin kusurlarıyla lehlerine hak edinemezler. Zira taraflardan biri tam kusurluysa dava açamaz, açsa dahi kusurların ispatlanması durumunda dava ret ile neticelenir. Hal böyleyken boşanma davasını kusursuz yahut kusuru az taraf açmalıdır.

EVİ TERK EDEN KADIN BOŞANMA DAVASI AÇARSA NE OLUR?

Terk nedeni, TMK 164’e göre şu şekildedir:

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise terk edilen eş boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Türk Medeni Kanunu terkin boşanma nedeni olabilmesi için aşağıdaki şartların var olması gerektiğini koşullandırmıştır.

  • Taraflar evlilik birliğini yerine getirememek sebebi ile ortak hayatlarına son vermiş olmalı
  • Varsa terk en az 6 ay sürmüş olmalı
  • Terk edenin eve dönüşü için geçerli bir ihtar gönderilmiş olmalı
  • Konutun uygunluğu olmalı

Terk sebebiyle dava açılması için önce taraflardan birinin evi terk edip diğer tarafın terk eden tarafı 4 ay beklemiş olması sonrasında hakim kararıyla eve dönüş için ihtar gönderilmesi ve gönderilen bu ihtarın üzerinden 2 ay geçmesi ve TMK 164 gereğince koşul tutulan bu 6 aylık sürenin dolmuş olması gerekmektedir. Bununla birlikte terk sebebiyle açılan boşanma davası kesin boşanma sebeplerini barındırdığından ötürü tarafların evlilik ve aile birliğinin temelinden sarsıldığı durumunu ispat etme zorunlulukları yoktur.

kadin bosanma davasi acarsa yasal haklari nelerdir

KADIN BOŞANMA DAVASI AÇARSA YASAL HAKLARI NELERDİR?

TMK incelendiğinde görülür ki kadını ve çocuğu koruyan birçok hüküm bulunur. Boşanma davasında kadının yasal hakları, çocuğun tedbiren velayetini talep etme hakkı, kadın için tedbir, iştirak, yoksulluk, çocuk için tedbir nafakası, maddi- manevi tazminat, ziynet eşyası alacakları, mal rejiminden doğan alacak, aile konutu şerhi isteme şeklindedir.

ÇOCUĞUN TEDBİREN VELAYETİNİ TALEP ETME HAKKI

Boşanma davası sürecinde eğer eşler ayrı yaşıyorsa çocuğun dava süresince hangi eş yanında kalacağına karar verilir ve taraflar tedbir velayeti talebinde bulunma hakkına sahiptir.

KADININ TEDBİR NAFAKASI HAKKI

Boşanma davası sürecinde kadının ihtiyacı halinde barınması ve geçinmesi için diğer taraftan tedbir nafakası talebinde bulunma hakkı vardır.

KADININ İŞTİRAK NAFAKASI HAKKI

Dava kesinleştikten sonra kadının, çocuk ergin oluncaya dek miktarı belirtmek üzere diğer taraftan iştirak nafakası talebinde bulunma hakkı vardır.

  • KADININ YOKSULLUK NAFAKASI HAKKI

Boşanma sonrası kadının yoksulluğa düşebileceği ihtimaline karşın boşanılan eşin ödemesi gereken parasal katkıdır.

  • KADININ MADDİ TAZMİNAT HAKKI

Kadın kendinin kusursuz ya da az kusurlu olması durumunda karşı tarafın kusurlu hareketlerinden ötürü tazminat talep edebilme hakkına sahiptir.

  • KADININ MANEVİ TAZMİNAT HAKKI

Kadının, karşı tarafın onun kişilik haklarını zedeleyici davranışlarından ötürü boşanılan diğer eşten manevi tazminat talep edebilme hakkına sahiptir.

  • KADININ ZİYNET EŞYASI ALACAĞI HAKKI

Kadın miktarını ve değerini ispatladığı durumda karşı taraftan düğünde takılan ziynetleri aynen veya bedelini talep edebilir.

  • KADININ MAL REJİMİNDEN DOĞAN ALACAK HAKKI

Kadın, boşanma davası sonuçlandıktan sonra taşınır ya da taşınmaz mallar için alacak hakkına sahiptir fakat bu durum mal rejimi kapsamında olduğu için ayrı bir davada görülür.

  • KADININ AİLE KONUTU ŞERHİ İSTEME HAKKI

Taraflardan biri adına olan aile konutu, boşanmanın mali sonuçlarından caymak için taşınmaz başkasına devredilebilir. Buna istinaden kadın taşınmaz için aile konutu şerhi isteme talebinde bulunabilme hakkına sahiptir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz