Blog Yazıları

TCK

Türk Ceza Kanunu’nun kısaltması olan TCK ile ilgili tüm detaylar. TCK ne demek, yeni TCK ne zaman yürürlüğe girdi, TCK mevzuat ile ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz.

Hakaret suçu şartları ve cezası son dönemlerde özellikle en sık araştırılan alanların başında geliyor. Sadece sosyal hayatta değil aynı zamanda online sistemler üzerinden yapılan hakaretler ile alakalı da birçok davanın açıldığı ve bu kanunların daha yakından incelenmesinin bir gereksinim olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Bu alan ile alakalı ihtiyaçlar hasıl oldukça kanunların kendini yenilemesi en temel detaylardandır....
Read More
Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302. Madde), Türk Ceza Kanunu’nda “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğüne Bozmak” başlığında toplanmıştır. Buna göre; devlet topraklarının tümünü ya da bir kısmını yabancı devlet egemenliğine vermek, devletin bağımsızlığını azalmasına neden olmak, devletin birliğinin bozulmasını sağlamak, devletin egemenliği altında bulunan toprakların bir bölümünü, devlet yönetiminden ayırmak, devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK...
Read More
1 4 5 6