Blog Yazıları

TCK

Türk Ceza Kanunu’nun kısaltması olan TCK ile ilgili tüm detaylar. TCK ne demek, yeni TCK ne zaman yürürlüğe girdi, TCK mevzuat ile ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz.

Şirketler, internet veya medya organları yoluyla ticari itibarını zedeleyecek şekilde iftira, hakaret veya çeşitli saldırılara maruz kalabiliyor. Bu durumda Ticari İtibarı Zedeleme Suçu TCK (Türk Ceza Kanunu) dışında haksız rekabete ilişkin kanun maddeleri çerçevesinde dava açılabilir. Peki, ticari itibarın zedelenmesi suçuna karşı başka neler yapılabilir? Ticari İtibarı Zedeleme Suçu Nelere Yol Açar? Şirketler, ticari itibarını...
Read More
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yargılama yetkisini bulunduğu soykırım suçu (uluslararası hukuk ve TCK) dışında insanlığa karşı, savaş suçları ve saldırı suçları da bulunmaktadır. Soykırım suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 76. Maddesinde belirlenmiştir. Uluslararası Ceza Hukuku’nda soykırım cezası ise; 2002 yılında yürürlüğe giren Uluslararası Ceza Mahkemesi Kanunu’nun 6. Maddesinde düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’na Göre...
Read More
İnsanlığa Karşı Suçlar (Uluslararası Hukuk ve TCK)
İnsanlığa karşı suçlar hem Uluslararası Hukuk hem de TCK kapsamında yer almaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı sınırları içinde bulunan suçlardan biridir. Aynı zamanda iç hukukumuzda da TCK77.maddede düzenlenen bir suç türüdür. İnsanlığa Karşı Suçlar Nedir? İnsanlığa karşı suçlar nedir? konusunda Türk Ceza Kanunu ve Uluslararası Hukuku yazımızda ayrı ayrı ele alacağız. İnsanların onurlu, adil olarak...
Read More
Gizliliğin ihlali suçu söz konusu olduğu zaman soruşturma ya da kovuşturma aşamasında gizli kalması gereken gerçeklerin açığa çıkması aşamasında oluşan durumlardır. Adliyeye Karşı Suçlar kapsamında kabul edilmektedir. Gizliliğin ihlali suçu ve cezası üç şekilde oluşabilir: Soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesi, Kapalı yapılan bir duruşmanın gizliliğinin ihlal edilmesi, Soruşturma aşamasında görüntü yayınlayarak masumiyetin karinesinin ihlal edilmesi. Hem...
Read More
Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302. Madde), Türk Ceza Kanunu’nda “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğüne Bozmak” başlığında toplanmıştır. Buna göre; devlet topraklarının tümünü ya da bir kısmını yabancı devlet egemenliğine vermek, devletin bağımsızlığını azalmasına neden olmak, devletin birliğinin bozulmasını sağlamak, devletin egemenliği altında bulunan toprakların bir bölümünü, devlet yönetiminden ayırmak, devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK...
Read More
ceza hukukunda mahsup
Ceza hukukunda mahsup hüküm kesin olmadan evvel kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu ortaya çıkaran tüm durumlar sebebiyle geçirilen sürelerin mahkum olunan cezadan indirilmesini ifade etmektedir. TCK 63 Ceza hukukunda mahsup, kişinin bir suçtan dolayı zanlı olmasına rağmen haklarının en iyi şekilde korunması açısından önemlidir. Tutukluluk süreci başladığı andan itibaren dava sonucu kesinleşene kadar geçen sürede yaşanan...
Read More
1 2 3

Son Yorumlar