02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Ücretsiz Danışmanlık

Taksirle İnsan Öldürme Suçu ve Cezası

Taksirle insan öldürme suçu ve cezası en sık tartışılan ve üzerinde farklı fikirler beyan edilen noktalar arasında bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde taksir kavramına yoğunlaşmak gerekir. Taksir kusur kelimesinden türemiştir. Kusurlu bir davranış sergilenmesi sebebi ile bir kişinin ölümüne sebebiyet verilmesi bilinçli ve kasti bir biçimde ölüme sebebiyet vermeden çok daha hafif bir ceza aralığına sahiptir.

Bilinçli Taksirle Öldürme Ne Anlama Gelir?

Taksirle insan öldürme suçu ve cezası affı üzerinde inceleme yapıldığı zaman özellikle taksirin bilinçli olup olmadığı da dikkat çeken tartışma konuları arasında yer almaktadır. Taksirli olmasına rağmen bilinçli olarak nitelendirilen durumlarda kişinin bir eylemin sonucunda bir kişinin zarar görebileceğinin bilincinde olmasına rağmen bu eylemi işlemesi temel husus olarak kabul edilmiştir. TCK kapsamında 85 maddede bu durum ile alakalı tüm detaylara yer verilmiştir.

Taksirle insan öldürme suçu ve cezası nedir konusunda inceleme yapılırken fiili yapan kişinin adam öldürme gibi bir amaç taşımaması temel savunma noktalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilinçli taksirle ölüm durumunda dahi kasti olarak ölümün gerçekleştirilmesi için atılan bir adım söz konusu değildir. Sadece bir olasılık olarak bu eylemin sonucunda birinin zarar görebileceğinin bilincinde olarak suç işlenir.

Yaşanılan olay sebebi ile dava açmak için mağdur kişiye verilen süre 15 sene olarak belirlenmiştir. Bu 15 senelik süre zarfı içerisinde muhakkak gerekli olan dava açma adımlarının tamamlanması gerekir. 15 yıl dolmasına rağmen hala herhangi bir adım atılmadıysa yaşanılan durum sebebi ile mağdurun dava açma hakkı elinden alınacaktır. Bazı davalarda uzatılmış saman aşımı süresi 22 seneye kadar çekilebilmektedir. Tabi ki bunun için de resmi birimlerden talepte bulunulması gerekir.

Tazminat Davası Açma Hakkı Var Mıdır?

Taksirle insan öldürme suçu ve cezası tazminat süreci kadar dikkatle incelenilen detay tazminat hususudur. Ölen kişinin yakınlarının bu taksir ile insanın ölümüne sebep olan kişiye dava açma hakkı bulunmaktadır. Tazminat davası açılırken maddi ve manevi her iki şekilde de dava açma hakkınızın olduğu belirtilmelidir. Tazminat davası açma sürecinde davanın tüm detaylarının dosyaya eklenmesi gerekir. Bu şekilde süreç uzamadan çok daha hızlı ve net bir karar verilmesine vesile olunacaktır.

İtiraz Etme Hakkı Var Mıdır?

Taksirle insan öldürme suçu ve cezası kesinleştikten sonra en geç 7 gün içerisinde gerekli olan tüm itirazın ilgili resmi birimlere direkt olarak iletilmesi gerekir. Ancak bu şekilde sorunsuz bir biçimde alınan kararın yeniden düşünülmesi mümkün kılınacaktır. İtiraz etme hakkının takip edilmesi ve süre dolmadan ilgili birimlere dilekçenin ulaştırılması sırasında özellikle konusunda uzman bir isimle çalışmak elde edilecek olan dava başarısını kat ve kat artıracak detaylar arasında kendini gösterir.

Fiilin Yakından İncelenmesi Zorunluluğu

Taksirle insan öldürme suçu ve cezası kapsamında kişilerin suçu taksirli bir biçimde işlediğine net şekilde karar verebilmek için özellikle bu fiilin taksirle işlenebilen bir nitelikte olması gerekir. Ancak bu şekilde davanın taksirle ölüme sebebiyet verme minvalinde açılmasına izin verilecektir. Ayrıca kişinin yapmış olduğu eylemi özgür iradesi ile seçmiş olması gerekir. Bu noktada özgür irade söz konusu değilse taksirli olmasından bahsedilemez.

Hatta başkasının isteği ile bir kişinin ölümüne sebebiyet verme durumun içerisine azmettirme gibi bir adımın karışmasına sebebiyet verecektir. Taksirle ölüme sebebiyet verme kapsamında en net örneklerin başında araba sürmek gelmektedir. Araba sürerken hız yapıldığı zaman kaza yaşanması olasılıklar arasındadır. Fakat arabayı kullanan kişi direkt olarak bu kzayı yapmak için hızını artırmaz.