Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar: Asliye Ceza Mahkemesi Ve Görevi

Last Updated on 1 Kasım 2021 by Okyanus Hukuk

Asliye Ceza Mahkemesi Ve Gorevi 1

Bu içeriğimizde Asliye ceza mahkemesi ve görevi hakkında detaylı bilgilendirmelere yer verdik.

Asliye ceza mahkemeleri yargı kolundaki ceza mahkemelerinden biridir. Tek bir yargıç atanır. Özel mahkeme çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi, ceza mahkemesi olarak kurulanlar hariç, kamu davası olarak ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi olarak ikiye ayrılır.

Asliye ceza mahkemesi, ağır ceza mahkemesine göre daha az yaptırımla suçların yargılama aşamasını izlemektedir.

Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

İlk derece ceza mahkemesinin görevi, 5235 sayılı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Asliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 11. maddesinde belirtilmiştir.

Asliye ceza mahkemesi, 10 yıldan az suçlarla ilgili davalara bakmakta, ayrıca ömür boyu hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda ilk derece ceza mahkemesinin görevli bulunmamaktadır.

Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Suçlara Bakar

Asliye ceza mahkemesi ve görevi tanımı gereği hakaret suçu, tehdit suçu, kasıtlı yaralama, ihmal yoluyla yaralama, mala zarar verme suçu, şantaj suçu, basit dolandırıcılık suçu, güveni kötüye kullanma suçu, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, yalancı şahitlik, iftira, özgürlükten mahrum bırakma, adam kayırma, Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, özel belgelerde sahtecilik ve benzeri suçlardır.

Asliye Ceza Mahkemesi En Fazla Yıl Ceza Verebilir?

Bir suç için kaç yıl hapis ve hangi hükmün verileceği hakimin takdirindedir.

Kanun, suçun yaptırımı için bir alt ve üst sınır getirse de, faile kaç yıl hapis veya ne kadar adli para cezası verileceği hâkimin takdirindedir.

Ayrıca sanık hakkında verilecek hükmü etkileyecek delillerin değerlendirilmesi, cezai sorumluluğu ortadan kaldıran veya azaltan sebeplerin olup olmadığı detaylı olarak inceleneceğinden, asliye ceza mahkemesinin vereceği karar bu parametreler doğrultusunda değerlendirilir.

Asliye ceza mahkemesi en fazla 10 yıla kadar suçlardan sorumlu olduğu için, bir suç adına en fazla 10 yıl hapis cezası verilebilir.

Asliye Ceza Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Meydana gelen suçtan mağdur olan, zarar gören ya da sanık durumundaki kişilerin dava süreci ile ilgili en fazla merak ettikleri konulardan birisi asliye ceza mahkemesi ne kadar sürer sorusunun cevabıdır.

Asliye Ceza Mahkemeleri ekseriyetle 10 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda görev yapmaktadır. 2019 yılı başında yürürlüğe giren hedef süre uygulamasına göre ise asliye ceza mahkemelerinde görülen davaların 300 ile 390 gün içinde sonuca bağlanması için hedef süre konulmuştur.

Asliye Ceza Mahkemesi Savunma Dilekçesi

Savunma en kutsal haklardan biridir. Avukatlık hizmeti, onu davada temsil ve savunmak için ceza alanında uzman bir avukattan alınmalıdır.

Yargılama aşamasında sanık, suç işlemediğini veya olayın iddia edildiği gibi olmadığını belirterek ve daha az ceza talep ederek ifade verebilecek.

Sanık, eyleminin hukuka uygun gerekçeleri olduğunu veya suça konu eylemi kendisinin işlemediğini gösteren delillerle birlikte savunmasını hazırlamalıdır.

Sanığın etkili olması önemlidir. Bu nedenle internet üzerinden alınan hiçbir dilekçe örneğine dilekçe hazırlanmamalıdır.

Her dava ve dava konusu olaylar farklıdır, başkası tarafından yazılan bir savunma dilekçesi taslağı ile savunma dilekçesi hazırlamak mantıksızdır.

Sanık yapılan suçlama ve iddialardan dolayı cezalandırılmaması gerektiğini veya kendisine uygulanan eylemin işe yaramadığını ve tüm bu nedenlerle cezalandırılmaması gerektiğini ifade edebilecektir.

Asliye Ceza Mahkemesi Avukatlık Ücreti

Asliye ceza mahkemelerinde belirtilen ücretin altında olmamak kaydıyla ücret belirleyebilecektir. Dosyanın bulunduğu il veya ilçe, dosyanın iş yükü, sürecin uzunluğu, delil sunumu gibi birden çok faktör ücrete yansıtılacaktır.

Vekaletname harcı, müvekkil ile ceza avukatı arasında ortak karar alınarak belirlenebilir.

Asliye Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz

İtirazlar mahkeme kararları adına yapılmalıdır; ancak kararın açıklanmasının ertelenmesi kararı adına temyiz başvurusu yapılabilir.

Hükmün açıklanmasının ertelenmesi kararı 2 yıl veya daha az hapis veya adli para cezası adına verilir. Temyiz başvurusu usulü Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 268. maddesinde düzenlenmiştir.

Hakim itirazı uygun görürse kararını düzeltir; Kararı uygun görmediği takdirde itirazını incelenmek üzere yetkili makama gönderir (CMK madde 268/2).

Hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar veren asliye ceza mahkemesinin kararına itirazın incelenmesi, bulunduğu yer ağır ceza mahkemesince yapılacak ve itirazın incelenmesi Ağır ceza mahkemesi kararı, o yerde birden fazla ağır ceza mahkemesi varsa incelemeyi bir sonraki daire olan ağır ceza mahkemesi yapacaktır (CMK 268/3-c).

Asliye Ceza Mahkemesinin Temyiz Süresi

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 273. maddesinde süresine ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır. Kararın açıklanmasından itibaren 7 gün içinde, mahkemeye dilekçe veya karar katibine sözlü ifade yazıp tutanağa geçirebileceklerdir.

Tutuklanan kişi ise tutanak yazmanına veya tutuklu bulunduğu cezaevi ve tutukevi müdürüne ifade vererek hukuki yollara başvurabilir.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 273. maddesinin üçüncü fıkrasında temyiz başvurusunda bulunamayacaklar mahkemece belirlenmiş hükümler ile düzenlenmiştir;

  • Hapisten çevrilen adlî para cezası hariç, 3.000 TL dahil adlî para cezasına mahkumiyet kararı,
  • Adlî para cezası gerektiren suçlardan 500 günü geçmeyenler için verilen beraat kararı,

Kanunda yazılı kesin hükümlere karşı itiraz mümkün olmayacaktır.

Bir yorum yaz