Rüşvet Suçu Şartları ve Cezası

Rüşvet suçu şartları ve cezası ile kişilerin görevlerini kötüye kullanmaları ve karşı tarafın da kendini öncelikli hale getirmek için usulsüzlük yapması tam manası ile engellenmektedir. Bu tür aksaklıkların özellikle kamu kurumlarında yaşanması durumunda devletin kurumlarına olan inancın olumsuz yönde etkileneceği gerekçesinin de altı çizilmelidir. Bu da ayrı bir suç başlığı olarak incelenmelidir.

Rüşvet Suçu Nedir?

Rüşvet davasının açılması için direkt olarak para verilmiş olması zorunluluk değildir. Bunun yerine rüşvet verilmesi ve kabul edilmesine dair yapılan anlaşmaların da direkt olarak rüşvet olarak değerlendirileceği dikkate alınmalıdır. Rüşvet suçunun şikayet aracılığı ile ortaya çıkması genel olarak çok sık rastlanmaz. Bu nedenle rüşvet ile alakalı herhangi bir bilginin alınması durumunda direkt olarak savcılığın süreci başlatması ve soruşturmanın ilk adımını atması gerekir.

Dava Tipleri Karıştırılmamalı!

Rüşvet suçu şartları ve cezası maddeleri kapsamında bazı benzerlikler olması sebebi ile görevi kötüye kullanma gibi detaylar karışıklık yaratabilir. Bu tür aksaklıklar ile karşılaşmamak için dava dosyasının oluşturulması sırasında oldukça dikkatli olunması gerekir!

Rüşvet suçu şartları ve cezası maddesi    genel olarak irtikap ile ya da görevi kötüye kullanma gibi detaylar ile karıştırılabilir. Bu noktada irtikap kişilerin sahip olduğu nüfuzu karşı taraf üzerinde haksız biçimde kullanması manasına gelmektedir. Rüşvette ise öncelikli hale gelebilmek için kişilerin maddi unsurlar kullanması en temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Davanın açılması sırasında bu tür detayların gözden kaçırılmaması gerekir. Davanın olumlu minvalde seyretmesi için bu tür detaylara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Zaman Aşımı Mümkün Mü?

Rüşvet suçu şartları ve cezası ne kadar sorusu kadar suç ne zaman zaman aşımına düşecek husus da sıklıkla dile getirilmektedir. Bir rüşvet suçunun zamanaşımına düşebilmesi için bu suçun üzerinden 15 sene geçmesi gerekir. 15 sene sonrasında rüşvet suçuna dair herhangi bir dava açılması mümkün olmayacaktır. Gerekli olan deliller yerine getirilmiş olsa ve toplansa dahi zaman aşımı gerekçesi ile dava reddedilir.

Haksız Yarar Sağlama!

Rüşvet suçu şartları ve cezası incelendiği zaman sadece işlenen rüşvet suçundan değil aynı zamanda sahip olunan görev üzerinden haksız yarar sahibi olma da davanın bir parçası haline getirilmelidir. Bu noktada haksız yarar ile alakalı olarak her iki tarafın da suçlu olduğu belirtilmelidir. Hem rüşveti alan hem de rüşvet veren suçlu konuma düşecektir. Bir kurumda çalışan görevlinin kendi görevi üzerinden para talep ederek iş halletmesi, hali hazırda görevinin gerekliliklerini ekstra bir kazanım aracı haline getirdiği manasına gelmektedir. Bu tür detayların dava dosyasının parçası olması durumunda davanın şekillenmesi çok daha sorunsuz şekilde tamamlanacaktır.

Kamu Görevlisi Olma Zorunluluğu Aranıyor Mu?

Rüşvet suçu şartları ve cezası hakkında karar verilirken şüphelilerin kamu görevlisi olma gibi bir şartı bulunmuyor. Sıradan herhangi bir vatandaşın da rüşvet alması kanunen yasaklanmıştır. Kişilerin titri değil işledikleri suç esas kabul edilmektedir. Bu tür detayların göz önünde bulundurularak sürecin devam ettirilmesi gerekir.

Rüşvet veren bir kişinin alacağı ceza 4 seneden başlamaktadır. En üst sınır ise 12 yıla kadar uzamaktadır. Bu cezaların genel olarak para cezasına dönüştürülme gibi bir prosedürü de yer almaktadır. Özellikle kamu görevlilerinin rüşvet gibi yüz kızartıcı suçlara karışması durumunda hapis cezasının ertelenmesi ya da direkt olarak para cezasına çevrilmesine izin verilmeyecektir. Bu tür detayların dikkate alınması aracılığı ile ancak davanın gidişatı sorunsuz şekilde ilerleyecektir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz

Son Yorumlar