Mühürde Sahtecilik Suçu ve Cezası

Mühürde sahtecilik suçu ve cezası TCK 202 içerisinde düzenlenmiştir. Bunun iki farklı şekilde oluştuğunu söylemek lazım. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM gibi kurumlar tarafından, belge üzerinde kullanılan mührün, gerçek olmayan yani sahte bir şekilde üretilmesi ya da kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra mühürde sahtecilik suçu ve cezası, her türlü kamu kurumu, bu niteliğe sahip olan meslek odalarında kullanılan mühür için de geçerlidir.

Mühürde Sahtecilik Suçu ve Cezası Nedir?

Mühürde sahtecilik suçu ve cezası, iki değişik şekilde tanımlanır. Bunlardan birisi sahte mühür kullanma iken diğeri ise sahte mühür üretmedir. İkisinden birisini gerçekleştiren kişi, suç fiilini işlemiş olur. Bir şahıs, valiliğe ait bir mühür ürettikten sonra bunları belge üzerinde kullanırsa, sahtecilik suçu ortaya çıkar. Yani iki seçimlik olsa bile suçun niteliği bir tanesi üzerinden verilecek şeklinde tanımlanır.

Mühürde sahtecilik suçu kapsamı çok geniştir. Çünkü kamu kurumu olarak bilinen her türlü kuruluşta kullanılan belgeleyici ve onaylayıcı özelliğe sahip olan mühürler, bu suç için bazı kimseler tarafından kullanılabilir. Böyle durumlarda cezai yaptırımlar karşımıza çıkar. Bunlara örnek vermek gerekirse, okul idareleri, müdürlükler, her türlü bakanlık, valilik, belediye ve Kızılar sayılabilir.

Bunun yanı sıra kamu kurumu vasfına ya da niteliğine sahip olan odalar, meslek kuruluşları da bu sınıf içerisinde yer alır. Türk Tabipler Birliği, Avukat Baroları, Sendikalar, İnşaat Mühendisleri Odaları bunlardan bir kısmıdır. Çünkü adı geçen tüm kurumlarda, resmi yazışmalarda bir mühür kullanımı söz konusudur.

Mühürde Sahtecilik Suçunun Cezası Nedir?

Mühürde sahtecilik suçu cezası şöyledir;

  • Başbakanlık, TBMM Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı kurumlarına ait olan resmi bir mührü sahte bir şekilde üretmek ya da bunu kullanmak, ceza gerektirir. Bu çerçevede hapis cezası söz konusudur. En az 2 en fazla 8 sene olarak uygulanır. TCK 202/1 içerisinde bu durum çok açık bir biçimde belirtilmiştir.
  • Eğer sahte mühür üretme ve kullanma fiili, kamu kurumu ya da bu niteliği taşıyan her türlü oda, sendika, baroların belgeleyici mührü üzerinden gerçekleşmişse, bu durumda cezanın alt sınırı 1 yıl olarak belirlenmiştir. Üst sınır ise 6 yıllık bir hapis cezası şeklindedir.

Mühürde Sahtecilik Suçu ve Cezasına Dair Bilinmesi Gereken Diğer Şeyler

Bu suça dair adli olarak tanımlanmış olan para cezasına çevirme hakkı söz konusudur. Hükmedilmiş olan cezanın süresi önemlidir. Belli kriterlerin gerçekleşmesi şarttır. Ayrıca mevcut suça istinaden cezanın ertelenmesi gibi bir hak da tanınmıştır. Suçun niteliğine bakılır. Bunlara ek olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi bir durum vardır. Bunun gerçekleşebilmesi için sanığa görüşe sorulur. Onun da kabul etmesi halinde tahliye gerçekleşir. Belli bir süre boyunca suça iştirak etmeme şartı vardır.

Mühürde sahtecilik suçu ve cezası, uzlaşma kapsamında değerlendirilen bir fiil değildir. Bundan dolayı mağdur ile fail arasında bir anlaşma söz konusu olamaz. Aynı zamanda mevcut suçun işlenmesi durumunda şikayet mekanizmasının işletilmesine de gerek yoktur. Çünkü resen bir şekilde savcının girişimiyle soruşturma açılır. Böylelikle süreç de başlar. Zaman aşımı süresi ise 8 sene olarak belirlenmiştir.

Mühür üzerinde yapılan her türlü sahtecilik suçunda yetkili olan mahkeme asliye cezadır. Tüm dava süreci buradan yürütülür. İlk olarak savcının soruşturması açması gereklidir. Bunun sonrasında dava dosyası içerisine suça kanıt oluşturan tüm deliller konulur. Ardından da soruşturma kapsamında asliye ceza üzerinden dava görülür. Duruma göre hakim kararını verir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz