Blog Yazıları

İş ve Çalışma

Bu kategoride iş ve işçi hakları, kıdem tazminatı, kıdem tazminatı şartları, arabuluculuk ve diğer iş hukuku ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz.

kısa çalışma ödeneği nedir- kısa çalışma ödeneği şartları
Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kısa çalışma ödeneği; bölgesel kriz, sektörel veyahut zorlayıcı nedenler dolayısıyla işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici surette en az üçte bir oranda düşürülmesi ya da süreklilik şartı aranmadan işyerinde faaliyetin tamamen yahut kısmen en az dört hafta durdurulması durumunda, söz konusu iş yerinde üç ayı geçmemek kaydıyla sigortalı çalışanlara çalışamadıkları süreç için...
Read More
İş Mahkemesi
İş Mahkemesi Nedir? İş mahkemesi, en basit tanımıyla iş davası olarak tanımlanan davanın görüldüğü mahkemedir. Diğer bir deyişle İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlardan kaynaklanan iş sözleşmesine ve diğer hususlara ilişkin uyuşmazlıkların sonuçlandırıldığı mahkeme, İş Mahkemesi’dir. İş Mahkemesi bir ihtisas mahkemesidir. İhtisas mahkemesi, yalnızca belirli bir alandaki davalara bakan mahkemelere denmektedir. İş Mahkemesi gibi ihtisas...
Read More
Kadın çalışanların en büyük sorunlarından biri hamilelik nedeniyle işten çıkarılma sorunudur. İş verenler kadınları gebelik döneminde koruyan yasalara rağmen kadın işçileri işten çıkarma yoluna gidebilmektedir. Kadın işçiler için hem gebelik dönemi içerisindeki durumları ile alakalı hem de doğum dönemlerindeki durumları ile alakalı yasalarımızda düzenlemeler oluşturulmuştur. Kadın çalışanların hakları 4857 sayılı İş Kanununun 74’üncü maddesinde düzenlenmiştir....
Read More
Mobbing Nedir? Sürekli gelişen ve değişen dünyada insan ilişkilerine verilen önemin ön plana çıkmasıyla; birey, aile, örgüt ve toplum üzerinde olumsuz etkilere yol açan mobbing olgusunun da önemi artmıştır. Mobbing teriminin Türkçe karşılığı incelendiğinde psikolojik şiddet, duygusal saldırı, iş yerinde taciz, zorbalık, manevi taciz, iş yeri terörü gibi ifadelerin kullanıldığı görülmüştür. Mobbingi; stres, tükenmişlik sendromu,...
Read More
Mart ayında ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin işçi ve işverenler açısından oldukça zorlayıcı durumları oldu. Bu sayfamızda Covid-19 işçi hakları ekseninde sizlere rehberlik edecek bir içerik oluşturduk. Günümüzde yaşanan COVİD-19 pandemisi nedeniyle işçi ve iş veren arasında sorunların yaşandığı ve yaşanacağı ortadadır. İş Kanunu’nun 77. Maddesine göre; “İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri İşverenler işyerlerinde iş...
Read More
Ülkemizde gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Anayasal bir kararla Olağanüstü Hal Kanunu devreye girdi ve bu kanun 2 seneye yakın aktif bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde sürdü. Bu süre zarfında FETÖ suçlamasıyla karşı karşıya kalan memurlar da oldu. Kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç kararı çıkan ve memuriyetten çıkarılan memurlar, meslekten ihraç...
Read More
İş kazası tazminat davası ve şartları durumlara göre değişebilir. Bir kişi tazminat davası açmadan önce iş kazası geçirmiş olduğunu ispat etmek durumundadır. Bir işçinin iş ile ilişkisi olan bir durum nedeni ile yaralanması ya da ölümü halinde işçinin ya da yakınlarının iş kazası tazminat davası açma yetkisi vardır. Hem asıl işverene hem de alt işverenlere...
Read More
İş mahkemesinin yetkisi ve görevleri işçi ve işveren arasında yaşanan sorunlardan ve anlaşmazlıklardan kaynaklanan durumların giderilmesi için kurulmuştur. Bu noktada kanunda yer alan işçi tanımı ile yapılacak olan dava başvurularının kabulünün oldukça ilişkili olduğu da belirtilmelidir. İşçi statüsünde olmayan kişilerin sorunlarını bu mahkemeler aracılığı ile çözme gibi bir hakları olmayacaktır. Hangi Mahkeme Türü Arasında Değerlendirilmektedir?...
Read More
İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu için belirtilen suç unsurları ve cezaları Türk Ceza Kanunu’nda 117.maddede yer bulmuştur. İş ve çalışma özgürlüğü başkaları tarafından zorla engellenebilmektedir. Suçun hem olağan hem nitelikli olarak işlenmiş olmasına dair kanunlar ayrı düzenlemeler getirmişlerdir. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu Nedir? İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu ekonomik faaliyette bulunma...
Read More
1 2