Adli Para Cezası Nereye Ödenir?

adli para cezası nereye ödenir

Adli para cezası nereye ödenir ve tüm detaylar için sizlere derinlemesine bir makale hazırladık.

Yargılamanın bir neticesi olarak da adli para cezaları mevcut durumdadır. Yani hapis cezasından ziyade para cezası da sık sık uygulanmaktadır. Bu aşamada idari ile adli olanlar ayrı ayrı ifade edilebilir. Şöyle ki;

  • İdari para cezaları yine idari kurumlardan kaynaklı olarak kesilir. ( SGK vb.)
  • İdari para cezası ödenmemesi halinde hapis cezası uygulanmaz.
  • Adli para cezası ise farklı olarak hapis cezasına dönebiliyor.

Sonuç olarak adli para cezalarına yönelik tüm değerleri göz önünde bulundurmak ve harekete geçmek gerekir. Özellikle de hapis cezası ile sonuçlanmaması için adli para cezası nereye ödenir gibi temel sorunların yanıtlarına ihtiyacınız olacaktır.

Adli Para Cezası Nereye Ödenir?

Adli para cezaları 5237 no’lu kanunun 52.maddesinde düzenlenmiştir.

Madde 52- (1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.

(2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.

(3) Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir.

(4) Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.

Adli Para Cezasının Ödendiği Yer

Adli para cezası nereye ödenir merak edenlere önce ödeme emirleri gelecektir. Bu tebliğ neticesinde de Adliye içerisinde bulunan Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu’na gitmeniz gerekir. Çünkü sadece buradan başvuruların kabul edildiği biliniyor. Başvurunuz neticesinde Vergi Dairesi’ne gitmek üzere sizlere onaylı bir yazı verilir. Bu yazı eşliğinde ödemelere geçilebilir.

Vergi Dairesi’ne ödeme yapanlara ayrıca dekont verildiği açık durumda. Son olarak mutlaka bu dekontu da teslim etmeniz gerekmekte. Adli para cezası nerede ödenir öğrenenler işlemi sonlandırmak adına yine Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu’nu ziyaret etmelidir. Çünkü burada getirilen ödeme dekontları değerlendirmeye alınır.

Adli Para Cezası Kayıtları

Para cezasının ödendiğine yönelik dekontlar son derece önem arz ediyor. Çünkü dekontlar sayesinde ödemenin yapıldığına yönelik kayıt işlemlerine geçilir. Bu kayıt işlemi olmadan cezanın ortadan kalkması mümkün olmaz. Adli para cezaları nasıl ödenir öğrenenler akabinde;

  • İnfaz Büroları’nı ziyaret ederek dekont sunmak zorunda.
  • Dekont üzerinden kayıt işlemlerine geçilir.
  • Kayıt hem dosya üzerinden hem de elektronik ortamdan gerçekleşir.

Son olarak adli para cezasını ödeyenler kontrole başvurabilir. Bizzat kendiniz dosyanıza göz atarak kaydı değerlendirmeye alabilirsiniz. Ya da ceza avukatları tarafından dosyaların kontrolüne geçilebilir. Böylece adli para cezasının uygulanması ve tamamlanması mümkün olacaktır.

Adli Para Cezası Taksitlendirme

Adli para cezası nereye yatırılır öğrenenler beraberinde taksit ya da peşin olarak işleme geçebilir. Bu aşamada mahkemenin sunmuş olduğu karar dikkate alınır. Çünkü hükmedilen paraya yönelik hem peşin hem de taksit ödeme imkanlarına yer verilir. Kesinleşen karara göre taksitli ya da peşin olarak ödemeye geçilebilir.

Temyiz edilen kararın son aşamada Yargıtay tarafından onaylanması sağlanır. Kısacası temyizin hemen arkasından onaylama sürecine geçilir. Mahkeme kararına göre taksit ile peşin durumları ifade edilir. Bu durum İnfaz Savcılığı’na yazı içerisinde sergilenir. Yani İnfaz Savcılığına giden son karar dikkate alınır. Bu şekilde peşin veya taksit ödemelerine karar verilir.

Adli Para Cezası Ödeme Emri

Kararın kesinleşmesi ile beraber adli para cezası ödeme emri için çalışma başlatılır. Ortalama da 1 – 2 ay içerisinde emrim elinize ulaştırılması sağlanır. Bu şekilde tebliğ üzerinden ödeme işlemlerine geçilmesi gereklidir. Size tanımlanan maksimum süre ise 30 gün şeklindedir. Yani 30 gün içerisinde adli para cezasını ödemeniz önem arz etmekte. Çünkü;

  • Adli para cezalarının ödenmemesi halinde hapis cezası uygulanır.
  • Haciz durumlarından ziyade hapise kadar yaptırımlara yer verilmektedir.

Önceden de belirttiğimiz gibi idari para cezalarından bu yönüyle ayrılıyor. Çünkü idari para cezalarında hapis cezası mevcut değil. Sadece haciz işlemleri üzerinden cezanın alınması sağlanır. Ancak adli para cezalarında hapis cezası mevcut durumda. Bu nedenle tebliğ geldikten sonra ödemeye geçmeniz gerekir. Ödemenin de maksimum süresi 30 gün olarak belirlenmiştir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz

Son Yorumlar