Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu ve cezası TCK 132.madde içerisinde yer alır. Bu suç, üçüncü bir şahıs tarafından iki kişi arasındaki her türlü mektup, faks, telefon ve internet ile yapmış olduğu görüşmelerin kaydedilmesi, okunması, paylaşıma açılması, okunması ya da dinlenmesi demektir.

Suça Konu Olan Haberleşme Unsurları Nelerdir?

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu ve cezası çerçevesinde bazı ön şartlar söz konusudur. Bunların en temeli ise haberleşmenin minimum 2 şahıs arasında gerçekleştirilmesidir. Buna ek olarak kullanılan araçların elverişli olması da çok önemlidir. Gizlilik ihlali gibi bir durumun ortaya çıkabilmesi için şu kriterler söz konusu olmalıdır;

  • Mevcut haberleşmenin kağıt, telgraf, mektup, faks, telsiz, telefon, internet üzerinden yapılması şarttır. Bunun yanı sıra yüz yüze olan konuşmaların olayda alınması bu kapsamda değerlendirilmeze. Onun için farklı olarak TCK 133.maddeye göre hareket edilir.
  • Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme gibi bir suçun ortaya çıkabilmesi için en az iki kişinin ya da daha fazla şahsın, alenilikten uzak bir biçimde konuşması, duygularını aktarması şarttır.
  • Haberleşme faaliyetini yapan kişilerin, bunu gerçekleştirirken her türlü tedbiri almak zorundadır. Çok yüksek sesle yapılan bir konuşma, mikrofon kullanılarak gerçekleştirilen bir görüşme, aleni haberleşme demektir. Bundan dolayı birçok kişiye açık bir şekilde yapılır. Bunun kayıt altına alınması durumunda bir suç durumu ortaya çıkmaz. Bu yüzden tedbirlerin yerine getirilmesi çok önemlidir.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Cezası

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası

Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme cezası farklı olabilmektedir;

  • Okuma ya da dinleme olarak bilinen yöntemler üzerinden bir ihlal söz konusu olduğu vakit bunun cezası en az 1 senelik hapis şeklindedir. Bu süre 3 yıla kadar çıkabilir. Kapalı bir toplantının dinlenmesi, yollanan mektubun sahibinden gizli bir biçimde okunması, telefon görüşmesinin, bir cihaz yardımıyla duyulabilmesi örnekler arasında yer alır.
  • İki kişinin arasında gerçekleştirilen bir görüşmenin bir başka şahıs tarafından kayıt altına alınması büyük bir suç olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra internet ve elektronik ortamda yer alan mail, fotoğraf ve belgelerin resminin çekilmesi, bunların bir CD üzerinden kaydedilmesi de suçtur. Böyle durumlarda verilecek olan ceza da yükselir. Çünkü ortada bir kayda geçirme durumu vardır. En az 2 yıllık bir ceza en fazla ise 6 senelik bir yaptırım uygulanır.
  • Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu ve cezası kapsamında ifşa suçunun da olduğunu söylemek gerekiyor. Herhangi bir mektubunun alınıp okunmasından sonra bunun birçok farklı kişiye de sunulması bir suçtur. Aynı şekilde başka bir kişiye ait olan email’in, internet üzerinden paylaşıma açılması suç teşkil eder. Böyle durumlarda 2 ile 5 sene arasında değişen bir hapis cezası söz konusu olur.
  • Bir kişi, kendisiyle gerçekleştirilmiş olan haberleşmenin içeriğini ifşa ettiği zaman 1 sene ile 3 yıl arasında değişen cezalara maruz kalabilir.
  • Bir polis memuru, sahip olduğu yetkiye dayanarak dinleme yapabilir. Ancak bunu iki kişi arasındaki sıradan bir görüşme sırasında kullanamaz. Bunun bir suç olduğu kanunda belirtilmiştir.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlale Dair Cezalarda Bilinmesi Gerekenler

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu ve cezası çerçevesinde bu suç fiilini yapan kişinin kamu görevli olması, verilecek olan cezanın da yükselmesine neden olur. 1/2 oranında cezanın arttığını ifade etmek gerekiyor. Bu suç kapsamında gerekli hallerde hapis, para cezasına çevrilebilir. Bunun yanı sıra cezanın ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması gibi haller de söz konusudur.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz

Son Yorumlar