Blog Yazıları

İş ve Çalışma

Bu kategoride iş ve işçi hakları, kıdem tazminatı, kıdem tazminatı şartları, arabuluculuk ve diğer iş hukuku ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz.

ihbar tazminatı nedir - ihbar tazminatı süreleri 2021
İhbar tazminatı olarak adlandırılan uygulama hizmet akdinin süre verilmeden sonlandırılması durumunda işçinin boşta geçireceği günlerin tazminatı olarak değerlendirilir. Bu süre içerisinde işçinin bir iş bulana değin boşta kalacağı göz önünde bulundurularak kendisine bir ödeme yapılır. İşçi yeni bir iş bulana kadar işsiz kalır. Bu süre içerisinde ise yoksun kalınan menfaatlerin telafisi söz konusu olduğunda kendisine...
Read More
babalık izni nedir
Babalık izni, uygulamada erkeklerin doğum izni olarak da bilinir. Erkek çalışanlar için oldukça önemli bir hak olan babalık izni, hem memur erkeklere hem de erkek işçilere tanınmaktadır. Söz konusu hak gerek yasal düzenlemeler ile gerek Yargıtay tarafından verilen kararlar ile tanzim edilmiş olup mühim ayrıntılara sahiptir. Bu hususların bilinmesi, babalık izni kullanmak isteyen kişilerin yararına...
Read More
fazla çalışma (mesai) ücreti nedir, nasıl hesaplanır
Fazla Çalışma (Mesai) Ücreti Nedir? Fazla çalışma (fazla mesai), iş kanununun belirlediği sınırlarda ve şartlarda haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 4857 sayılı İş Kanunu md.63’e göre; işçinin çalışma süresi haftada en çok kırk beş saat olarak tespit edilmiştir. İş Hukukunu düzenleyen ve belirli kurallara bağlayan kanun İş Kanunudur. İş Kanununda düzenlenen hususlardan birisi de fazla çalışma (mesai)...
Read More
Kıdem Tazminatı Nedir, Kıdem Tazminatı Hesaplama Ve Tazminat Alma Şartları
Kıdem Tazminatı Nedir? İşçinin yasada ifade edilen şartları karşılaması halinde işverenden alacağı ödeneğe kıdem tazminatı denir. Birçok işçinin merak ettiği “Kıdem Tazminatı Nedir?” sorusun yanıtı, işçinin iş yerinde çalıştığı süre zarfında edindiği kıdemin bir karşılığı olarak ödenen parasal değerdir. İşçi, işinde çalışırken hem iş yerine hem de işverenine seneler boyu emek vermekte ve işverenin ve...
Read More
kısa çalışma ödeneği nedir- kısa çalışma ödeneği şartları
Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kısa çalışma ödeneği; bölgesel kriz, sektörel veyahut zorlayıcı nedenler dolayısıyla işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici surette en az üçte bir oranda düşürülmesi ya da süreklilik şartı aranmadan işyerinde faaliyetin tamamen yahut kısmen en az dört hafta durdurulması durumunda, söz konusu iş yerinde üç ayı geçmemek kaydıyla sigortalı çalışanlara çalışamadıkları süreç için...
Read More
İş Mahkemesi
İş Mahkemesi Nedir? İş mahkemesi, en basit tanımıyla iş davası olarak tanımlanan davanın görüldüğü mahkemedir. Diğer bir deyişle İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlardan kaynaklanan iş sözleşmesine ve diğer hususlara ilişkin uyuşmazlıkların sonuçlandırıldığı mahkeme, İş Mahkemesi’dir. İş Mahkemesi bir ihtisas mahkemesidir. İhtisas mahkemesi, yalnızca belirli bir alandaki davalara bakan mahkemelere denmektedir. İş Mahkemesi gibi ihtisas...
Read More
hamilelik nedeniyle işten çıkarılma
Kadın çalışanların en büyük sorunlarından biri hamilelik nedeniyle işten çıkarılma sorunudur. İş verenler kadınları gebelik döneminde koruyan yasalara rağmen kadın işçileri işten çıkarma yoluna gidebilmektedir. Kadın işçiler için hem gebelik dönemi içerisindeki durumları ile alakalı hem de doğum dönemlerindeki durumları ile alakalı yasalarımızda düzenlemeler oluşturulmuştur. Kadın çalışanların hakları 4857 sayılı İş Kanununun 74’üncü maddesinde düzenlenmiştir....
Read More
Mobbing Nedir Mobbing Davası Nasıl Açılır
Mobbing Nedir? Sürekli gelişen ve değişen dünyada insan ilişkilerine verilen önemin ön plana çıkmasıyla; birey, aile, örgüt ve toplum üzerinde olumsuz etkilere yol açan mobbing olgusunun da önemi artmıştır. Mobbing teriminin Türkçe karşılığı incelendiğinde psikolojik şiddet, duygusal saldırı, iş yerinde taciz, zorbalık, manevi taciz, iş yeri terörü gibi ifadelerin kullanıldığı görülmüştür. Mobbingi; stres, tükenmişlik sendromu,...
Read More
Covıd-19 kapmasında işçi hakları
Mart ayında ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin işçi ve işverenler açısından oldukça zorlayıcı durumları oldu. Bu sayfamızda Covid-19 işçi hakları ekseninde sizlere rehberlik edecek bir içerik oluşturduk. Günümüzde yaşanan COVİD-19 pandemisi nedeniyle işçi ve iş veren arasında sorunların yaşandığı ve yaşanacağı ortadadır. İş Kanunu’nun 77. Maddesine göre; “İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri İşverenler işyerlerinde iş...
Read More
Ülkemizde gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Anayasal bir kararla Olağanüstü Hal Kanunu devreye girdi ve bu kanun 2 seneye yakın aktif bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde sürdü. Bu süre zarfında FETÖ suçlamasıyla karşı karşıya kalan memurlar da oldu. Kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç kararı çıkan ve memuriyetten çıkarılan memurlar, meslekten ihraç...
Read More
1 2