Blog Yazıları

İş ve Çalışma

Bu kategoride iş ve işçi hakları, kıdem tazminatı, kıdem tazminatı şartları, arabuluculuk ve diğer iş hukuku ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz.

kıdem tazminatı şartları – işçinin kıdem tazminatı alma şartları
Bu içeriğimizde son dönemlerin en önemli konularından biri olan kıdem tazminatı ve şartları hakkında çok detaylı bilgilere yer verdik. Kıdem Tazminatı Nedir? İşçinin bir işyerinde en az bir yıl süre ile çalışması durumunda ve kanunda belirtilen diğer koşulların varlığı halinde,  işçiye ödenen tazminata kıdem tazminatı denir. İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir? 4857 Sayılı İş...
Read More
hamilelik nedeniyle işten çıkarılma
Kadın çalışanların en büyük sorunlarından biri hamilelik nedeniyle işten çıkarılma sorunudur. İş verenler kadınları gebelik döneminde koruyan yasalara rağmen kadın işçileri işten çıkarma yoluna gidebilmektedir. Kadın işçiler için hem gebelik dönemi içerisindeki durumları ile alakalı hem de doğum dönemlerindeki durumları ile alakalı yasalarımızda düzenlemeler oluşturulmuştur. Kadın çalışanların hakları 4857 sayılı İş Kanununun 74’üncü maddesinde düzenlenmiştir....
Read More
Mobbing Nedir Mobbing Davası Nasıl Açılır
İş yerinde mobbing; çalışanlara karşı, üstleri, astları veya meslektaşları tarafından olabilir. Çalışanların yıpratılması, engellenmesi ve hatta işten çıkmasını sağlamak amacıyla tekrarlanan ve süreklilik gösteren, yöneldiği kişi üzerinde baskı yaratan, korkutan ve yıldıran kötü muamele olarak tanımlanabilir. Mobbing‘in oluşabilmesi için: Kötü muamelenin sürekli ve sistematik bir şekilde yapılması,Bilinçli ve kasıtlı olması,Söz konusu kötü muamele iş yeri...
Read More
Covıd-19 kapmasında işçi hakları
Mart ayında ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin işçi ve işverenler açısından oldukça zorlayıcı durumları oldu. Bu sayfamızda Covid-19 işçi hakları ekseninde sizlere rehberlik edecek bir içerik oluşturduk. Günümüzde yaşanan COVİD-19 pandemisi nedeniyle işçi ve iş veren arasında sorunların yaşandığı ve yaşanacağı ortadadır. İş Kanunu’nun 77. Maddesine göre; “İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri İşverenler işyerlerinde iş...
Read More
Ülkemizde gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Anayasal bir kararla Olağanüstü Hal Kanunu devreye girdi ve bu kanun 2 seneye yakın aktif bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde sürdü. Bu süre zarfında FETÖ suçlamasıyla karşı karşıya kalan memurlar da oldu. Kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç kararı çıkan ve memuriyetten çıkarılan memurlar, meslekten ihraç...
Read More
Kalp krizi iş kazası sayılır mı konusu son dönemlerde en çok tartışılan detaylar arasında yer alıyor. Ülkemizde yer alan ölümlerin büyük bir çoğunluğunun kalp krizi sebebi ile meydana gelmesi bunun iş hayatına da sirayet etmesine sebep olmuştur. İş yerinde yaşanan kalp krizlerinin gerekli itirazlar yapılırsa ve iş kazası tanımına uyum sağladığı kanıtlanırsa gerekli olan tazminatın...
Read More
İş kazası tazminat davası ve şartları durumlara göre değişebilir. Bir kişi tazminat davası açmadan önce iş kazası geçirmiş olduğunu ispat etmek durumundadır. Bir işçinin iş ile ilişkisi olan bir durum nedeni ile yaralanması ya da ölümü halinde işçinin ya da yakınlarının iş kazası tazminat davası açma yetkisi vardır. Hem asıl işverene hem de alt işverenlere...
Read More
İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu için belirtilen suç unsurları ve cezaları Türk Ceza Kanunu’nda 117.maddede yer bulmuştur. İş ve çalışma özgürlüğü başkaları tarafından zorla engellenebilmektedir. Suçun hem olağan hem nitelikli olarak işlenmiş olmasına dair kanunlar ayrı düzenlemeler getirmişlerdir. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu Nedir? İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu ekonomik faaliyette bulunma...
Read More
Fazla çalışma ücreti sayesinde insanlar hakketmiş olduğu kazancı tam olarak alabilir. Ancak, çoğu işletme hukuk kuralarına uygun bir şekilde çalışılmasına izin vermiyor. Dolayısıyla mesaiye kalan işçilerin hakları ödenmiyor. Böyle bir durum olduğunda işçilerin dava açma hakkı vardır. Fazla çalışma (mesai) ücreti olur mu sorusu sıklıkla soruluyor. Her bir maaşın karşılığında işçi belirli bir süre çalışmalıdır....
Read More