Blog Yazıları

İş ve Çalışma

Bu kategoride iş ve işçi hakları, kıdem tazminatı, kıdem tazminatı şartları, arabuluculuk ve diğer iş hukuku ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir
Malulen emeklilik şartları kişinin maluliyet yaşaması durumunda kendisinde taşıması gerekenler durumlardan oluşur. Hastalık ya da bir kaza sonucunda vücut bütünlüğünde meydana gelecek yetersizlikler maluliyet olarak tanımlanır. Malullük, 5510 sayılı Kanun’un 25. Maddesinde düzenlenen, çalışma ve meslekte kazanma gücünün kaybedilmesini ifade eden bir kavramdır. Malulen emeklilik ise esasında bir erken emeklilik halidir. Kişi çalışma yaşantısında bir kaza, hastalık, meslek...
Read More
Kalp Krizi İş Kazası Sayılır Mı
Kalp krizi iş kazası sayılır mı sorusunun yanıtını, iş yerinde geçirilen kalp krizinin hangi durumlarda iş kazası olarak raporlanabileceğini bu yazımızda bulabileceksiniz. Kalp krizinin iş kazası sayılıp sayılmadığını tespit edebilmek için öncelikle iş kazasının net tanımının yapılması ve ne olduğunun açıkça ortaya konulması gerekir. İş kazası, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda tanımlanmaktadır. Bu kanunun 13....
Read More
Süt İzni Ne Kadardır
Süt izni, kadın işçi ve memurlara mevzuat gereği tanınmış haktır. Uygulamada emzirme izni adıyla da bilinen süt izni, bilhassa işçi işveren uyuşmazlıklarına sıklıkla konu olmaktadır. Bu uyuşmazlıkların kısa sürede hak ve menfaat kaybı yaşanmadan çözümlenebilmesi için avukat yardımı almak, en doğru yaklaşım olacaktır. Kadın işçi ve memurlara tanınan iznin ne zaman başlayıp ne zaman sona...
Read More
Evlilik İzni Kaç Gün
Evlilik izni, evlilik sırasında kullanılmak üzere çalışanlara sağlanan bir izindir. Toplum içinde düğün izni olarak da bilinen evlilik izni, memurlar ve işçilere tanınan önemli haklardandır. Evlilik izni kapsamında geçirilen süre zarfında çalışan, çalıştığı günlerde ücret almaya devam ettiği gibi ücret alır. Bu yönüyle ücretli izindir. Memurlar ve özel sektör çalışanları için evlilik iznine dair hükümler...
Read More
Olum-Izni-Kac-Gun-2022
Ölüm İzni Nedir? Ölüm izni, devlet memurları ve özel şirket çalışanları için yasalarca korunan bir haktır. Ölüm izni ve bundan dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıklar, bir yüksek mahkeme olan Yargıtay kararlarına da konu olmuştur. Bu olağan durumun özellikle yasalarca korunmasının sebebi; uygulamada çalışanlara bu hakkın kullanılması için gerekli anlayışın gösterilmemesi ve bunun sonucu olarak sıkça karşılaşılan...
Read More
Doğum İzni Ne Zaman Başlar Ve Nasıl Hesaplanır
Doğum izni İş Kanunu çerçevesinde düzenlenen bir konudur. Yeni doğum yapmış olanların yanı sıra evlat edinme olarak adlandırılan durumda da doğum izni çalışanları ilgilendiren bir konudur. Çalışan kadın açısından annelik durumu İş Kanunu ile belirlenerek güvence altına alınmıştır. Çalışan ebeveynleri ilgilendiren bu konu kapsamında doğum izninin kullanım şartları açıklığa kavuşturulur. Hamileliğin başlaması ile birlikte çalışan...
Read More
İşsizlik Maaşı 2022
İşsizlik maaşı, yasal düzenlemelerde işsizlik ödeneği olarak isimlendirilen ve işsiz kalan işçiler için iktisadi anlamda büyük önem taşıyan güvencelerdendir. İşsiz kalan işçilerin, işsiz kaldıkları süreçte mali açıdan güç duruma düşmemek için işsizlik maaşına başvurur. Ancak işsizlik ödeneğinin müracaat eden herkese bağlanması mümkün değildir. Söz konusu ödenekten yararlanılabilmesi için belirli şartların karşılanıyor olması gerekir. İşsizlik Maaşı...
Read More
İşsizlik Maaşı alma şartları 2022
Ücretsiz izin, yasalar gereğince işçilere tanınan hak ve yükümlülüklerdendir. Ücretsiz izin, adından da anlaşılacağı üzere izin kullanan işçinin, izin süresi zarfında ücret almamasını ifade eder. Ücretli izin ise; hafta tatili, genel tatil ve ulusal bayramlarda işçinin herhangi bir çalışma yapmamasına karşın sanki çalışıyormuş gibi tam ücret almasıdır. İşveren, gerekli şartların mevcudiyeti halinde işçi için bir...
Read More
Yıllık İzin Nedir, Yıllık İzin Süreleri Nelerdir 2022
Yıllık İzin Nedir? Yıllık izin, bir yıllık çalışması sonucunda, gerek fiziki gerekse ruhsal anlamda yıpranan işçinin temel tatil hakları arasında yer alır. İşçinin, yıllık izin hakkını kullanamadığı hallerde tatil hakkını kullanamadığı için işvereninden talep ettiği ücret ise yıllık izin ücreti olarak ifade edilir. Fakat, yıllık izin ücretinin işverenden talebi her zaman mümkün değildir. Yıllık izin...
Read More
ihbar tazminatı nedir - ihbar tazminatı süreleri 2021
İhbar tazminatı olarak adlandırılan uygulama hizmet akdinin süre verilmeden sonlandırılması durumunda işçinin boşta geçireceği günlerin tazminatı olarak değerlendirilir. Bu süre içerisinde işçinin bir iş bulana değin boşta kalacağı göz önünde bulundurularak kendisine bir ödeme yapılır. İşçi yeni bir iş bulana kadar işsiz kalır. Bu süre içerisinde ise yoksun kalınan menfaatlerin telafisi söz konusu olduğunda kendisine...
Read More
1 2 3