Blog Yazıları

İş ve Çalışma

Bu kategoride iş ve işçi hakları, kıdem tazminatı, kıdem tazminatı şartları, arabuluculuk ve diğer iş hukuku ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz.

Olum-Izni-Kac-Gun-2022
Ölüm İzni Nedir? Ölüm izni, devlet memurları ve özel şirket çalışanları için yasalarca korunan bir haktır. Ölüm izni ve bundan dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıklar, bir yüksek mahkeme olan Yargıtay kararlarına da konu olmuştur. Bu olağan durumun özellikle yasalarca korunmasının sebebi; uygulamada çalışanlara bu hakkın kullanılması için gerekli anlayışın gösterilmemesi ve bunun sonucu olarak sıkça karşılaşılan...
Read More
Doğum İzni Ne Zaman Başlar Ve Nasıl Hesaplanır
Doğum izni İş Kanunu çerçevesinde düzenlenen bir konudur. Yeni doğum yapmış olanların yanı sıra evlat edinme olarak adlandırılan durumda da doğum izni çalışanları ilgilendiren bir konudur. Çalışan kadın açısından annelik durumu İş Kanunu ile belirlenerek güvence altına alınmıştır. Çalışan ebeveynleri ilgilendiren bu konu kapsamında doğum izninin kullanım şartları açıklığa kavuşturulur. Hamileliğin başlaması ile birlikte çalışan...
Read More
İşsizlik Maaşı 2022
İşsizlik maaşı, yasal düzenlemelerde işsizlik ödeneği olarak isimlendirilen ve işsiz kalan işçiler için iktisadi anlamda büyük önem taşıyan güvencelerdendir. İşsiz kalan işçilerin, işsiz kaldıkları süreçte mali açıdan güç duruma düşmemek için işsizlik maaşına başvurur. Ancak işsizlik ödeneğinin müracaat eden herkese bağlanması mümkün değildir. Söz konusu ödenekten yararlanılabilmesi için belirli şartların karşılanıyor olması gerekir. İşsizlik Maaşı...
Read More
İşsizlik Maaşı alma şartları 2022
Ücretsiz izin, yasalar gereğince işçilere tanınan hak ve yükümlülüklerdendir. Ücretsiz izin, adından da anlaşılacağı üzere izin kullanan işçinin, izin süresi zarfında ücret almamasını ifade eder. Ücretli izin ise; hafta tatili, genel tatil ve ulusal bayramlarda işçinin herhangi bir çalışma yapmamasına karşın sanki çalışıyormuş gibi tam ücret almasıdır. İşveren, gerekli şartların mevcudiyeti halinde işçi için bir...
Read More
Yıllık İzin Nedir, Yıllık İzin Süreleri Nelerdir 2022
Yıllık İzin Nedir? Yıllık izin, bir yıllık çalışması sonucunda, gerek fiziki gerekse ruhsal anlamda yıpranan işçinin temel tatil hakları arasında yer alır. İşçinin, yıllık izin hakkını kullanamadığı hallerde tatil hakkını kullanamadığı için işvereninden talep ettiği ücret ise yıllık izin ücreti olarak ifade edilir. Fakat, yıllık izin ücretinin işverenden talebi her zaman mümkün değildir. Yıllık izin...
Read More
ihbar tazminatı nedir - ihbar tazminatı süreleri 2021
İhbar tazminatı olarak adlandırılan uygulama hizmet akdinin süre verilmeden sonlandırılması durumunda işçinin boşta geçireceği günlerin tazminatı olarak değerlendirilir. Bu süre içerisinde işçinin bir iş bulana değin boşta kalacağı göz önünde bulundurularak kendisine bir ödeme yapılır. İşçi yeni bir iş bulana kadar işsiz kalır. Bu süre içerisinde ise yoksun kalınan menfaatlerin telafisi söz konusu olduğunda kendisine...
Read More
babalık izni nedir
Babalık izni, uygulamada erkeklerin doğum izni olarak da bilinir. Erkek çalışanlar için oldukça önemli bir hak olan babalık izni, hem memur erkeklere hem de erkek işçilere tanınmaktadır. Söz konusu hak gerek yasal düzenlemeler ile gerek Yargıtay tarafından verilen kararlar ile tanzim edilmiş olup mühim ayrıntılara sahiptir. Bu hususların bilinmesi, babalık izni kullanmak isteyen kişilerin yararına...
Read More
fazla çalışma (mesai) ücreti nedir, nasıl hesaplanır
Fazla Çalışma (Mesai) Ücreti Nedir? Fazla çalışma (fazla mesai), iş kanununun belirlediği sınırlarda ve şartlarda haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 4857 sayılı İş Kanunu md.63’e göre; işçinin çalışma süresi haftada en çok kırk beş saat olarak tespit edilmiştir. İş Hukukunu düzenleyen ve belirli kurallara bağlayan kanun İş Kanunudur. İş Kanununda düzenlenen hususlardan birisi de fazla çalışma (mesai)...
Read More
Kıdem Tazminatı Nedir, Kıdem Tazminatı Hesaplama Ve Tazminat Alma Şartları
Kıdem Tazminatı Nedir? İşçinin yasada ifade edilen şartları karşılaması halinde işverenden alacağı ödeneğe kıdem tazminatı denir. Birçok işçinin merak ettiği “Kıdem Tazminatı Nedir?” sorusun yanıtı, işçinin iş yerinde çalıştığı süre zarfında edindiği kıdemin bir karşılığı olarak ödenen parasal değerdir. İşçi, işinde çalışırken hem iş yerine hem de işverenine seneler boyu emek vermekte ve işverenin ve...
Read More
kısa çalışma ödeneği nedir- kısa çalışma ödeneği şartları
Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kısa çalışma ödeneği; bölgesel kriz, sektörel veyahut zorlayıcı nedenler dolayısıyla işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici surette en az üçte bir oranda düşürülmesi ya da süreklilik şartı aranmadan işyerinde faaliyetin tamamen yahut kısmen en az dört hafta durdurulması durumunda, söz konusu iş yerinde üç ayı geçmemek kaydıyla sigortalı çalışanlara çalışamadıkları süreç için...
Read More
1 2