Blog Yazıları

Ceza

Bu kategoride Türk ceza hukuk sistemindeki ceza kanunları ile ilgili suç tanımlarını, unsurlarını ve cezalarını içerir.

Sahtecilik suçlarında iğfal kabiliyeti nedir çerçevesinde bu tanımın belgeyle alakalı olduğunu söylemek lazım. Bunun fiili iğfal olarak adlandırılan suçtan farkı söz konusudur. Basit ve bir kerede anlaşılabilecek sahtecilikler, fiili iğfal ismiyle yorumlanır. Onun dışında kalanlar ise uzmanlık gerektiren bir inceleme sonrasında sahte olduğu anlaşıldığından, aldatma yeteneği sınıfı içerisinde yer alır. Sahtecilik Suçları Yasada Nasıl Düzenlenmiştir?...
Read More
Sanığın kimliğinin tespiti ve iddianamenin okunması duruşmanın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi açısından son derece önemlidir. Bu aşamada mahkemenin açık görülmesi, her zaman adil bir yargılama sürecinin gerçekleşmesi açısından faydalıdır. Ceza Muhakemeleri Kanunu 131. Maddede davanın devam etmesi adına ilk olarak sanığın kimliğinin açıklanması gerektiği ifade edilmiştir. Bu doğrultuda hakimin daha objektif ve kısa sürede hüküm...
Read More
Haksız Tahrik Ceza İndirimi
Haksız tahrik ceza indirimi, Türk Ceza Kanunu’nun 29. Maddesiyle açıklanmıştır. Kişinin yaşadığı haksızlık karşısında duyduğu öfke ve hiddet karşısında işlediği suçun cezasını belli bir oranda azaltmak, ceza indirimi olarak tanımlanmaktadır. Haksız tahrik ceza indirimi olur mu konusunu merak eden kişiler bulunmaktadır. Bu konuda Yargıtay tarafından belirlenen şartlar belirlidir. Bu şartlar çerçevesinde gerçekleşen haksız tahrik varsa...
Read More
Yasalarımıza göre çocukların ceza sorumluluğu ve yargılanması aşamasında temel alınan bazı kriterler vardır. Bunların tümü TCK içerisinde belirtilmiştir. Bir çocuğun yaşının küçük olması, verilecek olan cezanın ne kadar olacağı yönünde çok önemlidir. Bu durum cezai olarak tanımlanmış ehliyetin sınırlarını ve aynı zamanda kusur yeteneğini yok eden ya da aşağı çeken bir parametredir. Çocukların ceza sorumluluğu...
Read More
Herhangi bir suçtan ceza almış ve hüküm giymiş birinin, cezasını cezaevinde değil de sosyal sorumluluk çerçevesinde, sosyal hayatın içinde geçirmesi “denetimli serbestlik” olarak kanunda yer almaktadır. Denetimli serbestlik, Ceza İnfaz Kanunu’nun 105/a maddesinde belirtilmiştir. Denetimli serbestlikten yararlanma dilekçesi veren hükümlü, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, infaz hâkiminin kararı ile denetimli serbestlik yasasından yararlanabilmektedir. Denetimli serbestlikten yararlanma...
Read More
ceza hukukunda delillerin sunulması ve tartışılması
Ceza hukukunda delillerin sunulması ve tartışılması genellikle sanığın sorgulaması yapıldıktan sonra başlar. Bu sayede tarafların, toplanan evrakların ya da belgelerin en iyi şekilde incelenmesi amaçlanır. Doğru bir yargılama yapılabilmesi adına delillerin tartışılması önemlidir. Tanıklar ve bilirkişi dinlendikten sonra mahkemenin seyri değişebilir. Eğer duruşmaya sanık gelmediyse eğer bu durum delillerin tartışılmasına engel değildir. O an için...
Read More
ceza hukukunda itiraz kanun yolu
Kanun yolu sayesinde gerek şüphelinin gerekse sanığın, geniş koruma haklarına sahip olması esas alınır. Aynı zamanda güvence sağlanması söz konusudur. Bu anlamda ceza hukukunda itiraz kanun yolu mevcut durumda. Adı üstünde karara yönelik itiraz başvurusunda bulunmanız sağlanır. Neticesinde ise; Verilen kararların hukuka aykırı olması durumunda itiraz kanun yoluna başvurulabilir. Başvuru neticesinde bir üst mercii tarafından...
Read More
ceza hukukunda mahsup
Ceza hukukunda mahsup hüküm kesin olmadan evvel kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu ortaya çıkaran tüm durumlar sebebiyle geçirilen sürelerin mahkum olunan cezadan indirilmesini ifade etmektedir. TCK 63 Ceza hukukunda mahsup, kişinin bir suçtan dolayı zanlı olmasına rağmen haklarının en iyi şekilde korunması açısından önemlidir. Tutukluluk süreci başladığı andan itibaren dava sonucu kesinleşene kadar geçen sürede yaşanan...
Read More
Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre bazı hallerde yeniden yargılama sürecine yer verilmektedir. Temelde CMK md. 311 üzerinden sergilenen haller göz önünde bulundurulur. Bu yolla da ceza hukukunda yargılamanın yenilenmesi kararı çıkabilir. Ancak baştan belirtmek gerekirse bu olağanüstü bir durum olarak ifade edilir. Neticesinde de; Uyuşmazlık kuralın kesin hükme bağlanması sonucunda yargılanmanın yenilenmesi mümkün olmaz. Sadece olağanüstü...
Read More
adli para cezası nereye ödenir
Adli para cezası nereye ödenir ve tüm detaylar için sizlere derinlemesine bir makale hazırladık. Yargılamanın bir neticesi olarak da adli para cezaları mevcut durumdadır. Yani hapis cezasından ziyade para cezası da sık sık uygulanmaktadır. Bu aşamada idari ile adli olanlar ayrı ayrı ifade edilebilir. Şöyle ki; İdari para cezaları yine idari kurumlardan kaynaklı olarak kesilir....
Read More
1 2 3