Blog Yazıları

Ceza

Bu kategoride Türk ceza hukuk sistemindeki ceza kanunları ile ilgili suç tanımlarını, unsurlarını ve cezalarını içerir.

Adli Kontrol Nedir, Adli Kontrol Kararına Nasıl İtiraz Edilir
Ceza yargılamasında söz konusu olan adli kontrol uygulaması ile kişilerin birtakım özgürlükleri kısıtlanır. Mahkemelerce sıklıkla başvurulan adli kontrol uygulaması, nedenleri ve hukuki sonuçları ile uygulamada merak edilen hususların başında yer alır. Oldukça önemli bir hukuki zemini olan adli kontrol ve ceza yargılamasında uygulanan başkaca prosedürlerin etraflıca bilinmesi, bu hususlarda nasıl ve ne yönde hareket edilmesi...
Read More
Müebbet Kaç Yıl - Müebbet Hapis Kaç Yıl
Müebbet kaç yıl sorusu çerçevesinde müebbet hapis cezasının infaz süresi ömür boyudur. Fakat bu süre koşullu salıverme hükümlerinden faydalanılması durumunda infaz süresi 24 yıldır. Bu süre belirli bir periyotta görülen iyi hale bağlıdır. Oldukça ağır ve ciddi bir ceza olduğu için de müebbet kaç yıl şeklinde merak ve endişeyle yanıtı aranır. Hukukun suç saydığı fiillerin...
Read More
trafik cezasına itiraz nasıl yapılır
Trafik cezasına itiraz yapılacağı zaman öncelikle kazanın ardından hazırlanan kaza tespit tutanaklarının dikkate alınması gerekir. Kaza tespit tutanakları kazanın ardından sürücülerin kendi aralarında düzenledikleri belgelerdir. Trafik kazalarına istinaden hangi sürücünün ne oranda kusurlu olduğu bu tutanaklar vasıtası ile belirlenir. Ayrıca sigorta şirketleri bir ödeme yapacağı zaman da bu tutanaklara gereksinim duyulur. Kaza tespit tutanaklarının taşıdığı...
Read More
hapis cezası nedir
Hapis cezası, kanunlarca suç olarak tanımlanan bir eylemi gerçekleştiren kişiyi hürriyetinden mahrum bırakarak uygulanan ceza türüdür. Hapis cezası, binlerce yıldır insanlığın suçluları toplumdan izole ederek cezalandırmak amacıyla kullandığı bir yöntemdir. Zindanlarda, kuyularda ve başka yerlerde hapsederek cezalandırma evrilerek günümüzdeki halini almıştır. Hapis cezası ile birden çok amaç hedeflenir. Suç işleyen kişinin özgürlüğünün büyük oranda kısıtlanarak...
Read More
İdari Para Cezası Nedir, Uygulama Alanları Nelerdir
İdari Para Cezası Nedir? İdarî para cezası idare tarafından ve adlî bir organın aracılığı olmadan verilen para cezası olarak tanımlanır. İdari para cezaları malvarlığına yönelik yaptırımların başında gelir. Para cezası kişinin bir hukuk kuralını ihlal etmesinin sonucu olarak devlete veya başka bir kişiye verdiği bir zararın tazmini olmayan buna rağmen ödemek zorunda olduğu bir miktar...
Read More
ceza hukukunda davanın reddi
Davanın Reddi Kararı Nedir? 5771 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzun “ duruşmanın sona ermesi ve hüküm” başlıklı bölümünün 223. Maddesinde ceza hukukunda davanın reddi düzenlenmiştir. CMK madde 223/7 uyarınca davanın sonunda hüküm verilirken ; aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir. Davının reddi bir...
Read More
koşullu salıverme şartlı tahliye nedir
Koşullu salıverme, 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanunu’nda  (md. 107) düzenlenmiştir. Kişinin hapis cezasını cezaevinde iyi halli olarak geçiriyor olması durumunda, hapis cezasının geri kalan kısmını denetim altında tutulmak şartıyla cezaevi dışında infaz edilmesi durumuna koşullu salıverme denir. Denetim süresi yükümlülüklere uygun ve iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır. (MD...
Read More
Bu içeriğimizde Asliye ceza mahkemesi ve görevi hakkında detaylı bilgilendirmelere yer verdik. Asliye Ceza Mahkemesi Nedir? Asliye Ceza Mahkemesi ceza yargılamasında en kapsamlı alanda yargılama yetkisine sahip ceza mahkemesi şeklinde tanımlanabilir. Asliye ceza mahkemeleri yargı kolundaki ceza mahkemelerinden biridir. Tek bir yargıç atanır. Özel mahkeme çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza...
Read More
Ceza Davası Nedir? TCK’ya göre; suç unsuru teşkil eden fiillerin gerçekleştirilmesiyle, savcılığın iddianameyle suçun işlenmesi durumunda hakkında yeterli şüphe olan kimseler aleyhinde yargılama yapılması ve işlenen suçun, kanunlar hükmünde uygulanması gereken cezanın verilmesi adına açılan kamu davalarıdır. Önemi ne olursa olsun bütün ceza davaları kamu davalarıdır. Ceza Davası Nasıl Açılır? Ceza davasının ne şekilde ve...
Read More
Denetimli serbestlik nedir; Türk Ceza Kanunu uyarınca, denetimli serbestlik uygulaması, kişinin sanık, hükümlü ve tutuklu olmak üzere sosyal hayatına, aile ilişkilerine ve toplum içindeki bağlarına devam edebileceği şekilde uygulanan bir ceza yöntemidir. Cezaevinden infaz edilerek, koşullu salıverilmesi aynı zamanda sosyal hayatına devam ederken ceza hukuku kapsamında denetim altında tutulması gerekmektedir. Denetimli Serbestlik Yasası Denetimli serbestlik...
Read More
1 2 3 4 5 6