Blog Yazıları

Ceza

Bu kategoride Türk ceza hukuk sistemindeki ceza kanunları ile ilgili suç tanımlarını, unsurlarını ve cezalarını içerir.

Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüt Üyeliği Suçu Ve Cezası
Örgüt kurma, yönetme ve örgüt üyeliği suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220.maddesinde düzenlenmiştir. Suç, TCK m.220’de; “Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün...
Read More
Haberleşmenin Engellenmesi Suçu Ve Cezası TCK 124
Haberleşmenin engellenmesi suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 124.maddesinde hürriyete karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre; kişiler veya kamu kurumlarının kendi aralarında yaptıkları haberleşmenin, basın yayın organı yayınlarının hukuka aykırı biçimde engellenmesi, haberleşmenin engellenmesi suçuna sebebiyet verir. Bu suç, ancak kast ile işlenebilir; taksirle işlenmesi mümkün değildir. Failin kastı, haberleşmenin engellenmesine yönelik olmalıdır. Haberleşmenin...
Read More
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Ve Cezası
Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu m.104’te düzenleme altına alınmıştır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; cebre, hileye ve tehdide başvurmadan 15 – 18 yaş arasında bulunan çocuklar ile çocuğun rızası dahilinde cinsel ilişkiye girilmesi ile meydana gelir. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçu nedeniyle yürütülen soruşturma...
Read More
Rüşvet Suçu, Şartları Ve Cezası
Rüşvet suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 252.maddesinde düzenleme alanı bulmuştur. Rüşvet suçu, kamu idaresinin güvenilirliğine karşı işlenir. İşbu suç, rüşvet veren gerçek bir kişi ile rüşvet alan kamu görevlisi tarafından işlenir. Bu itibarla, çok failli bir karşılaşma suçudur. Rüşvet suçu dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada yetkin bir ceza avukatından müdafilik hizmeti almak, yargılamanın adilane...
Read More
Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu Ve Cezası
Bu yazımızda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Topluma Karşı Suçlar” kısmında “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” bölümünde tanzim edilmiş genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçu ve cezası hakkında bilgileri derledik. Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu Nedir? Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu; toplum içerisinde genel güvenliği bozacak, kişilerin hayatlarına mal olacak ya da mal varlıklarına...
Read More
Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırma Ve Özendirme Suçu
Bu yazımızda sizlere uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu, bu suçun unsurları, şikayet, zamanaşımı, görevli mahkeme ve cezaları hakkında detaylı bilgiler verdik. Ayrıca bakınız: Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti SuçuUyuşturucu Kullanma Ve Bulundurma Suçu Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Özendirme Suçu Nedir? Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu;...
Read More
Suç Üstlenme Ve Suçluyu Kayırma Suçu, Unsurları Ve Cezası
Bu yazımızda sizlere 5237 sayılı kanunda “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında tanzim edilen suç üstlenme ve suçluyu kayırma suçu, bu suçun unsurları, cezası ve diğer detayları ile ilgili bilgiler verdik. Suç Üstlenme ve Suçluyu Kayırma Nedir? Suç üstlenme suçu, failin güvenlik güçlerine, savcılık vb. gibi yetkili makamlara, gerçek olmadığı halde, bir suçu işlediğini veya suça...
Read More
İhaleye Fesat Karıştırma Suçu, Unsurları Ve Cezası
İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Nedir? İhaleye fesat karıştırma suçu, kamu yatırımları için devlet tarafından çıkılan kiralama, kiraya verme, alım-satım ve yapım işlerindeki ihalelere hileli hakeretler, gizliliği ihlal etme, anlaşmalar yapma, cebir ve tehdit kullanarak veya hukuka aykırı diğer davranışlar sergilenerek ihalenin usulüne uygun yapılmasının veya sonuçlanmasının engellenmesidir. İhaleye fesat karıştırma suçu, 5237 sayılının kanunun “Ekonomi,...
Read More
Cebir Suçu, Unsurları Ve Cezası
Bu yazımızda Türk Ceza Kanunu’nun 108.maddesinde “Hürriyete Karşı Suçlar” suçlar arasında tanımlanan cebir suçu, bu suçun unsurları, cezası ve diğer detaylar hakkında bilgiler verdik. Cebir Suçu Nedir? Cebir suçu; bir kişinin diğerine karşı fiziksel güç uygulayarak o kişiyi herhangi bir eyleme zorlamak olarak tanımlanmaktadır. Cebir suçundaki temel durum, güç kullanarak ya da bir eylemde bulunarak...
Read More
Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama Suçu
Bu yazımızda sizlere kumara oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, cezası, şikayet süresi, zamanaşımı ve diğer detaylar hakkında bilgi verdik. Kumar Oynatma Suçu Nedir? Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu diğer bir ifadeyle kumar oynatma suçu; kazanç sağlamak için kar ve zararın şansla olduğu oyunların oynanması için “yer ve imkan sağlama” veya...
Read More
1 2 3 6