Blog Yazıları

Ceza

Bu kategoride Türk ceza hukuk sistemindeki ceza kanunları ile ilgili suç tanımlarını, unsurlarını ve cezalarını içerir.

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu Ve Cezası
İçerik Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu Cezası Yabancılar Tarafından Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu Unsurları Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçunda Şikayet Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçunda Yargılama Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçunda Uzlaşma Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu 5237 sayılı; Türk Ceza Kanunumuzun 234. maddesinde düzenlenmiştir. İleride detaylandırılacak olan çocuğun kaçırılması...
Read More
Çocuk Teslimine Muhalefet Suçu Ve Cezası
Genellikle boşanma davaları sonrasında; ya da boşanma davası devam ederken, çocuk teslimine muhalefet suçu ile karşılaşılması mümkündür. Uygulamada çocuk teslimine muhalefet suçu daha çok; Çocuğu göstermeme suçu veya çocuğu teslim etmeme suçu olarak da bilinmektedir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun “Cezai Hükümler” başlığı altında 341. maddesinde düzenlenmişken; Çocuk teslimine muhalefet suçuna ilişkin uzun yıllar...
Read More
Duruşma Evrakı Hazırlandı Ne Demek
Bu yazımızda ceza muhakemesi kapsamında duruşma nedir, nasıl yapılır, ne zaman başlar, duruşma evrakı hazırlandı ne demek tüm detayları ile anlattık. İlk olarak duruşmanın ne olduğu ile başlayalım. Duruşma Nedir? Ceza muhakemesinde duruşma iki farklı anlamda kullanılır. Duruşma bir anlamda; şikayetçi, sanık, tanık, bilirkişilerin dinlendiği, delillerin toplanarak ve tartışıldığı bir oturumdur. Bir diğer anlamda duruşma; iddianamenin mahkeme...
Read More
Karara Çıkmış Dosya Kaç Günde Sonuçlanır
Karara çıkmış dosya kaç günde sonuçlanır sorusu davası sonuçlanmış ve karara çıkmış davalılar ve davacılar tarafında sıkça sorulur. Bu yazımızda bu terimin ne anlama geldiğini detaylarıyla açıkladık. Yargılama bittikten sonra bazı yargı terimleri, duruşmanın durumu hakkında bilgiler verir. Dosya durumu kararı çıkmış da bu yargılama terimlerinden bir tanesidir. Bu terim dava sürecinin bittiğini nihai kararın...
Read More
Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Ve Cezası
Konut dokunulmazlığının ihlali suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.116’da düzenleme altına alınmıştır. Konut dokunulmazlığının ihlali suçu; bir kişinin konutuna, iş yerine ya da konutunun veya işyerinin eklentilerine “rızaya aykırı şekilde girme” yahut “rıza ile girilen yerden çıkmama” eylemleriyle kişi özgürlüğüne karşı işlenen bir suçtur. İşbu suç, TCK m.116’da Hürriyete Karşı Suçlar kapsamında düzenleme alanı...
Read More
Çocuğun Cezai Ehliyeti ve Yaş Küçüklüğü
Çocuğun cezai ehliyeti ve yaş küçüklüğü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesinde hüküm altına alınmıştır. İşbu madde gereğince yaş küçüklüğü, failin kusurunu azaltan ya da kaldıran bir hal olarak düzenlenmiştir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, suçun işlendiği anda failin kaç yaşında olduğu esas alınır. Bu itibarla, failin ceza sorumluluğunun mevcut olup olmadığı değerlendirilirken, suçun...
Read More
kasten öldürmeye teşebbüs suçu ve cezası
Kasten öldürmeye teşebbüs suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenleme altına alınmıştır. Kasten öldürmeye teşebbüs; kişinin, bir başkasının yaşamına kasten son vermeye elverişli bir harekette bulunması ve fakat kişinin ölmemesi durumudur. Kasten öldürme suçunun neticesi hareketten ayrılabilir. Bu bakımdan, kasten öldürme suçu, teşebbüse elverişli bir suçtur. Kasten öldürme suçu, insan yaşamını sonlandırmaya yönelik eylem sebebiyle...
Read More
Ceza İnfazının Ertelenmesi Nedir
İnfazın ertelenmesi; hastalık, malullük, gebelik veya başka sebepler nedeniyle infazın ertelenmesi talebinde bulunan hükümlünün, hakkında kesinleşmiş hapis cezasının ceza infaz kurumunda (cezaevi) infaz edilmesinin ertelenmesi kurumudur. Kesinleşmiş hapis cezası kararı hakkında infazın ertelenmesi kararı verilmesi; cezanın affedilmesi, ortadan kaldırılması veya ceza infaz kurumu haricinde başka bir şekilde infaz edilmesi sonucunu doğurmaz. İnfazın ertelenmesi, kesinleşmiş hapis...
Read More
Kötü Muamele Suçu Ve Cezası (TCK 232)
Kötü muamele suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.232’de Aile Düzenine Karşı Suçlar başlığı altında düzenleme alanı bulmuştur. Buna göre; kişi, aynı konutta birlikte yaşayanlardan herhangi birisine karşı acıma, merhamet ve şefkatle uymayacak biçimde kötü davranır veya meslek ve sanat ya da bir başka sebeple terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanırsa, TCK m.232 gereği...
Read More
Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenleme altına alınmıştır. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu, bilhassa sosyal medyanın yaygın kullanımından dolayı son derece artmış olup ceza davalarına sıkça konu olmaktadır. İşbu suç sebebiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmada hukuki kayıp yaşamamak adına deneyimli bir ceza...
Read More
1 2 3 7