Blog Yazıları

Blog

Avukatlık  blog alanı, kanun ve ceza durumlarını iş haklarıyla alakalı tüm güncel bilgileri bu alandan öğrenebilirsiniz.

Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma
Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, bireylerin bazı haklarının belirli durumlarda belirli süreler için kısıtlanmasına veya kaldırılmasına imkân veren bir güvenlik önlemi düzenlemesidir. Bu sınırlı haklar ve yetkiler genellikle bireyler için büyük önem taşır. Dolayısıyla uygulamada en çok merak edilen ve sorulan konular arasında TCK’nın 53. maddesi yer alıyor. Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma nedir? Bu...
Read More
zimmet suçu
Zimmet suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı Dördüncü Kısmın, “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Birinci Bölümünde 247. Maddede düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu 247. maddeye göre, “(1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine...
Read More
Asliye Ceza Mahkemesi Ve Görevi
Bu içeriğimizde Asliye ceza mahkemesi ve görevi hakkında detaylı bilgilendirmelere yer verdik. Asliye ceza mahkemeleri yargı kolundaki ceza mahkemelerinden biridir. Tek bir yargıç atanır. Özel mahkeme çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi, ceza mahkemesi olarak kurulanlar hariç, kamu davası olarak ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi olarak ikiye...
Read More
Özel Güvenlik Tazminat Hakları Nelerdir
Özel güvenlik tazminat hakları 4857 sayılı İş Kanunu’na göre düzenlenmiştir. Bu açıdan özel güvenlik görevlilerinin çalıştırılma usulleri ve esaslarıyla 5188 sayılı özel güvenlik hizmetleri kanununa tabi kılınmıştır. Bu bilgiler ışığında iş akdine son verilen ya da kendi rızasıyla işten çıkan işçinin haklarını koruyan kanun 4857 sayılı kanun olmakla birlikte iş akdine hukuka aykırı şekilde son...
Read More
Kadın Boşanma Davası Açarsa Ne Olur
Boşanma davalarında davayı ilk önce kimin açtığının hukuken bir niteliği olmamasıyla birlikte ilk açan kişi hukuki haklarını kaybetmez. Kadın boşanma davası açarsa ne olur sorusunu da bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Örneğin davayı kadının açması durumunda nafaka talep edemeyeceği gibi yanlış bir algı vardır. Açıklık getirmek gerekir ki davayı kadın açsa da açmasa da eşin nafakaya...
Read More
ceza davası nasıl açılır
Ceza Davası Nedir? TCK’ya göre; suç unsuru teşkil eden fiillerin gerçekleştirilmesiyle, savcılığın iddianameyle suçun işlenmesi durumunda hakkında yeterli şüphe olan kimseler aleyhinde yargılama yapılması ve işlenen suçun, kanunlar hükmünde uygulanması gereken cezanın verilmesi adına açılan kamu davalarıdır. Önemi ne olursa olsun bütün ceza davaları kamu davalarıdır. Ceza Davası Nasıl Açılır? Ceza davasının ne şekilde ve...
Read More
kadına şiddet ve kadına şiddetin cezası
Şiddet Nedir? Kadına şiddet kapsamında şiddet, bir kişi ya da kişilere yönelik, mağdurun  vücutsal ve mental durumuna simgesel ve kültürel olgularının tümüne karşı yapılabilen zararlı her türlü davranıştır. Bir eşyaya zarar verme, cinayet, yaralama, tecavüz gibi fiziksel ve psikolojik tüm saldırıları şiddet çatısı altında toplamak mümkündür. Şiddetin Sebepleri Erkeğin uyguladığı şiddetin toplum tarafından mazur görülmesi,...
Read More
zorla senet imzalatma suçu nedir
Zorla senet imzalatma suçu önceki Türk Ceza Kanunu’nun 499. maddesinde ayrı bir suç olarak değerlendirilmişken, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nda Yağma Suçu kapsamına alınmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesinin 2. fıkrasında senedi zorla imzalatma fiili suç sayılmış ve uygulamada senedin yağması olarak ifade edilmiştir. TCK 148/2. Fıkrasına göre “Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini...
Read More
Suçta Tekerrür nedir
Suçta tekerrür, Türk Ceza Kanunu’nun 58. maddesinde tartışılan “Suçun tekrarı ve özel tehlikeli suçlular” başlığında, yeni bir suç işlemeden önce bir suçtan hüküm giymiş bir kişinin belirli bir süre içinde kabul edildiği ifade edilmektedir. Cezanın belirlenmesinde cezayı artıran bir durumdur. Tekrar hükümleri ile hem ilk defa suç işleyen bir kişinin yeni suç veya suçlar işlemesinin...
Read More
Covıd-19 kapmasında işçi hakları
Mart ayında ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin işçi ve işverenler açısından oldukça zorlayıcı durumları oldu. Bu sayfamızda Covid-19 işçi hakları ekseninde sizlere rehberlik edecek bir içerik oluşturduk. Günümüzde yaşanan COVİD-19 pandemisi nedeniyle işçi ve iş veren arasında sorunların yaşandığı ve yaşanacağı ortadadır. İş Kanunu’nun 77. Maddesine göre; “İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri İşverenler işyerlerinde iş...
Read More
1 2 3 4 5 6 22

Son Yorumlar