Blog Yazıları

Aile

Bu kategoride aile hukuku konularına giren boşanma davası çeşitleri, boşanma avukatlarının baktığı dava türleri, boşanma sonrası mal paylaşımı ile detaylı içeriklere ulaşabilirsiniz.

Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Anneye Verilmez
Çocuğun velayeti hangi durumlarda anneye verilmez? Bu yazımızda oldukça fazla soru olarak aldığımız bu konuda detaylı bilgilere yer verdik. Öncelikle velayetin amacının ne olduğunun anlaşılması gerekir. Velayetin anne babaların istek ve arzularına göre çocuğun üstün yararı gözetilerek verildiğinin unutulmaması lazımdır. Öncelikle velayete nasıl karar verilir buna bakalım. Ayrıca bakınız: Velayet Davası Nedir: Boşanma Davasında Velayet...
Read More
Evliliğin İptali Davası Nedir Nasıl Açılır
Evliliğin iptali, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu m.145-160 arasında hüküm altına alınmıştır. Boşanma ile sık sık karıştırılan evliliğin iptali; usulüne uygun yapılmamış evliliklerin geçersiz olduğunun ileri sürülmesiyken, boşanma davasında böyle bir durum söz konusu değildir. Zira boşanma davası, usulüne uygun kurulan evlilik kurumunun sona erdirilmesi amacıyla açılır. Kanun koyucu, evliliğin ancak şu usullerle son bulacağını...
Read More
Ortak Velayet Davası Nasıl Açılır
Ortak velayet, velayetin müşterek kullanımını ifade eden bir aile hukuku kurumudur. Ortak Velayet kurumu detaylı olarak açıklanmadan önce bu hususun daha iyi anlaşılması açısından Türk Medeni Kanunu çerçevesinde velayet kavramı üzerinde durmak yerinde olacaktır. Velayet; on sekiz yaşından küçük ve ergin olmayan ya da ergin olup haklarında hâkim kararı ile kısıtlama kararı bulunan çocukların her...
Read More
Evlat Edinme Ve Evlat Edinme Şartları
Evlat Edinme Nedir? Evlat edinme kanunda bulunan şartları yerine getiren kişilerce yine evlat edinme şartları taşıyan çocukların, erginlerin veya kısıtlıların ebeveynliğinin üstlenilmesidir. Evlat edinme olarak adlandırılan durum kişilerin kanunlarla belirlenen şartları taşıması durumunda mümkün olmaktadır. Ebeveynlerin evlat edinme şartlarını taşıması durumunda ve evlat edinilmek istenen çocuğun da koşullara uygun olması halinde bu işlemler gerçekleşebilir. Bu işlemler çocuk sahibi olmayan...
Read More
İşsizlik Maaşı
İştirak nafakası, çocuğun velayeti kendisine verilmeyen eş tarafından diğer eşe, çocuğun bakım giderlerine katlanmak amacıyla ödenen nafaka türüdür. İştirak nafakası, evlilik birliğinin sona ermesiyle birlikte ödenmeye başlar. Taraflar, boşanma kararının kesinleşmesiyle evlilik birliğini sona erdirerek birbirlerine karşı yükümlülüklerini de sonlandırır ancak müşterek çocuk ile aralarındaki ilişki ve yükümlülük devam eder. Bu yükümlülüğün bir gereği olarak,...
Read More
Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır
Evlilik Sözleşmesi Nedir? Evlilik sözleşmesi; evlilik öncesinde ya da evlilik birliği devam ederken tarafların mal varlıklarına dair gerçekleştirdikleri sözleşmedir. Türk Medeni Kanunu ile mal rejimi olarak ifade edilen evlilik sözleşmesi, tarafların rızasına dayanan bir sözleşme olup eşlerden birisinin evlilik sözleşmesinden kaçınması halinde yapılması söz konusu değildir. Yasa, evlilik sözleşmesinin geçerli olabilmesi için şekil şartlar öngörmüştür....
Read More
boşanma avukatı istanbul hangi davalara bakar
Boşanma davası; evlilik birliğini hukuken noktalamak isteyen eşler tarafından açılan ve yasaca ifade edilen mahkemeye müracaat ederek mahkemenin; NafakaVelayetMaddi ve manevi tazminatKişisel ilişkiKişisel eşyalarZiynet eşyalarıMal rejimi Gibi hususlarda karar vermesini ardından resmi olarak boşanmanın gerçekleşmesi için açılması gereken davanın adıdır. Tarafların boşanma iradelerinin mahkemeye taşınması anlamına gelen boşanma davası kural gereği boşanmak isteyen eşler tarafından açılmaktadır. Fakat...
Read More
Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Kabul Etmezse
Kadın boşanma davası açarsa erkek kabul etmezse bu durumda anlaşmalı boşanma davasından söz etmek mümkün değildir. Kadının boşanma davası açtığı erkeğin kabul etmediği durumlarda çekişmeli boşanma sözkonusu olacaktır. Bilindiği üzere de iki çeşit boşanma davası vardır; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere. Kadının açtığı boşanma davasının erkek tarafından kabul edilmemesi, anlaşmalı boşanma davası statüsünde...
Read More
velayetin kaldırılması davası nedir nasıl açılır
Velayetin Kaldırılması Davası Nedir? Velayetin kaldırılması davası, velayet hakkına sahip olan anne ve babanın velayet hakkının belli şartların gerçekleşmesi halinde kaldırılması sonucuna neden olan dava türüdür. Velayete ilişkin diğer davalar gibi velayetin kaldırılması davasında da çocuğun üstün yararı göz önünde tutularak çocuğun menfaati için en doğru olacak karar verilmeye çalışılır. Velayet hakkı, kamu düzenine ilişkin...
Read More
Velayetin Değiştirilmesi Davası Nedir
Velayetin Değiştirilmesi Davası Nedir? Velayetin değiştirilmesi davası, eşlerin boşanması nedeniyle anne ya da babaya verilen çocuğun velayetinin velayeti alamayan tarafa geçmesi için açılan davadır. Anlaşılacağı üzere boşanma davasında çocuğun velayetini alamayan kişinin daha sonra şartların oluşması halinde velayetin değiştirilmesi davası açarak çocuğun velayetini alması mümkündür. Velayet konusu boşanmanın sonuçlarından en hassas olanıdır. Uyuşmazlık konusunun kendi...
Read More
1 2 3