Zincirleme Suç Hükümleri TCK 43

Zincirleme suç hükümleri TCK 43 içerisinde yer alır. Yapılmış olan her ihlal kendi başına bağımsız bir suçtur kuralının istisnası olarak tanımlanır. Bir şahsa, birden fazla olacak şekilde, farklı zaman dilimleri içerisinde, birden çok suç işlenmesi, zincirleme olarak tanımlanır. Zincirleme suç hükümleri çerçevesinde verilecek olan ceza ise fazladır. Tek bir suçtan yargılanan kişi, dörtte bir ya da dörtte üç arasında değişen oranlarda yüksek bir ceza alır.

Hangi Durumlarda Zincirleme Suç Hali Ortaya Çıkar?

  • Zincirleme suç olabilmesi için birden çok olacak şekilde gerçekleştirilmiş fiilin bulunması gerekiyor. Ancak tüm bu fillerin suç niteliği taşıması gerekmektedir. Bunun anlamı ise şudur; kişiye karşı yapılan fiillerin tümü, hukuka aykırı olmak zorundadır. Bunların hepsinin bir ceza olarak tanımlanması şarttır. İşte buna zincirleme suç ismi verilir.
  • Bir kişiye ait olan birden fazla arabayı, farklı zaman aralıklarında çalmak bir suçtur. Şahıs burada hırsızlık fiilini birden çok olacak şekilde gerçekleştirmiştir. Mağdur aynıdır. Böyle hallerde hırsızlık suçuna verilen cezaya hükmedilir. Ancak ortada bir zincirleme durum olduğundan, cezanın yarı oranda artması durumu söz konusudur.
  • Aynı suç eyleminin birden fazla şahsa karşı işlenebilmesi gibi bir durum da yaşanabilir. Birkaç kişiye aynı anda hakaret edilmesi bunun bir örneğidir. Yine burada devreye zincirleme suç durumu

Zincirleme Suç Hangi Hallerde Uygulanmaz?

Zincirleme suç hükümleri çerçevesinde bunun her zaman uygulanmadığını ifade etmek gerekiyor;

  • Yağma olarak tanımlanmış olan suçlarda zincirleme gibi bir durum söz konusu değildir.
  • Bu kuralın uygulanmadığı bir diğer suç ise kasten bir kişiyi öldürmektir.
  • Bunun yanı sıra kasten yaralama ve bir kişiye işkence yapma da bu kapsam içerisinde değerlendirilmez.

Zincirleme Suç Hükümleri Hangi Hallerde Uygulanır?

  • Diğer ismi müteselsil olan hükümlerin uygulanabilmesi için en temel kural, aynı suç fiilinin değişik dönemler içerisinde birden çok olacak şekilde işlenmesidir. Eğer tüm bu suçların niteliği farklılık gösteriyorsa, zincirleme hükümler devreye girmez. Çünkü nitelik değişmiştir. Bu yüzden her bir fiil için verilecek olan ceza da farklı olur.
  • Zincirleme suç hükümleri çerçevesinde diğer şart ise mağdurların aynı olması şeklinde karşımıza çıkıyor. Bir kişinin eşyalarının birkaç defa aynı kişi tarafından çalınması zincirleme suç içerisine girer.
  • Son olarak failin amacının bilinmesi gerekiyor. Bunun için yasada ifade edilmiş olan kavram, aynı suçun işlenmesine dair karardır. Bunu anlayabilmek için failin hangi zaman aralığında fiili yerine getirdiğine, kastı olup olmadığına, yere bakılır. Buna göre karar verilir.

Zincirleme Suçta Hukuki Kesinti Ne Anlama Gelir?

İşlenmiş olan bir suçtan sonra hakkında iddianame hazırlanmış olan bir kişi, bunun sonrasında aynı yerde yine aynı kişiye karşı aynı suçu işlerse, bu durumda zincirleme suç hükümleri devreye girmez. Çünkü suç olarak tanımlanmış olan ilk fiil hakkında bir iddianame oluşturulmuştur. İşte bunu hukuki kesinti ismi verilir. Mahkumiyet kararının verilmesi, af olarak bilinen kanunun çıkması, şikayetten vazgeçilmesinden sonra davanın düşmesi, hukuki kesintidir.

Bunun yanı sıra fiili kesinti olarak tanımlanmış bir durum da söz konusudur. Buna göre kişi, eylemlerine ara verirse, fail olarak tanımlanmış olan şahıs silah altına alınırsa, uzun bir dönem boyunca hastalık nedeniyle hastanede yatarsa, fiili kesinti gerçekleşmiş olur. Böyle anlarda artık zincirleme suç hükümleri devreye girmez. İşlenen her bir suça özel olarak, kanunda belirtilmiş cezalar verilir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz