Yeni Denetimli Serbestlik Yasası Ve Uygulama

Yeni Denetimli Serbestlik Yasası ve Uygulama süreci işleme süreci şu şekildedir. Yasanın belirlediği bir denem süresi içerisinde kişi cezasını sosyal hayat içerisinde infaz eder. Belirli bir suçtan yargılanmış olan kişiye denetimli serbestlik verilerek sosyal yaşam içerisindeki davranışlar gözlemlenir.

Denetimli serbestlik genel olarak kişinin ailesi ile görüşebilmesi ve sosyal hayata uyum sağlayabilmesi için çıkartılmış bir yasa olarak bilinir. Hükümlü bir kişi cezasının bir kısmını cezaevinde infaz ettikten sonra cezasının bitimine az bir zaman kala koşullu olarak salıverilir. Daha sonrasında bu kişi sosyal hayat içerisinde denetim altında tutulur.

Denetimli Serbestlik Yasası Nedir?

Denetimli serbestlik yasası 5275 sayılı ceza infaz kanunu 105/A maddesi ve bu maddede yer alan düzenlemeleri ifade eder. Kanunda yer alan bu yasaya denetimli serbestlik isminin verilmesinin nedeni 5275 sayılı ceza infaz kanunu içerisine yapılan ekler ile birçok şahsın ceza evinden tahliye edilmiş olmasıdır. Yeni Denetimli Serbestlik Yasası ve Uygulama işlemlerini sizlere bu yazımızda aktaracağız.

Yeni Denetimli Serbestlik Yasası Şartları Nedir?

Denetimli serbestlik yasasından ceza evinde hüküm giyen herkes doğrudan yararlanamaz. Yeni denetimli serbestlik yasası hükümlerinden yararlanmak isteyen kişilerin işledikleri suçun niteliğine, hüküm giyen kişinin kişiliği ve davranışlarına, aldığı ceza miktarına bakılır.

Hükümlü olan kişinin Yeni Denetimli Serbestlik Yasası ve Uygulama işlemlerinden yararlanabilmek için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. İşte o şartlar şu şekildedir;

  • Denetimli serbestlik yasasından yararlanmak isteyen kişinin son 6 ayını çık ceza evinde geçirmiş olması şartı aranır.
  • Hüküm giyen kişinin iyi halli olması yani ceza evindeki tutum ve davranışlarının olumlu yönde olması gerekir.
  • Hüküm giyen kişinin denetimli serbestlik yasasından yararlanabilmek için talepli dilekçe vermesi gerekir.

Denetimli Serbestliğe Uymama ve Cezası

Denetimli serbestlik yasası hüküm giyen kişinin bu kurallara uyacağı tahmin edildiği için verilen bir olanaktır. Kişi denetimli serbestliğe uymaz ise yararlandığı bu infaz ortadan kaldırılır. Denetimli serbestliğin ihlali durumunda kişi hüküm ile yeniden cezaevine götürülür. Denetimli serbestlik birçok farklı şekilde ihlal edilir. Aşağıda yer alan şartlara uymayan kişilerin de denetimli serbestliği ihlal ettiği kabul edilir. İşte o şartlar;

  • Hükümlü kişinin denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından verilen programa uymaması
  • Kişinin tahliyesi gerçekleştikten sonra 3 gün içerisinde başvuru şartını ihlal etmesi
  • Hüküm giyen kişinin denetimli serbestlik yasası olanağından yararlanmaktan vazgeçmesi

Denetimli Serbestlik Yasasının İhlali Ve Cezası

Yeni denetimli serbestlik yasası metni uyarınca denetimli serbestlik yasasına uymayan kişiler ağır sonuçlar ile karşı karşıya kalabilir. Denetimli serbestlik yasasını ihlal eden bir kişi cezasının koşullu salındığı tarihe kadar olan kısmını çekmesi için cezaevine geri götürülür. Kişinin denetimli serbestlik yasasından yararlandığı yani dışarıda geçirdiği günler cezasından düşülür.

Denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan kişilerin en çok ihlal ettikleri durum imzadır. Üst üste iki kez imza atmaya gitmeyen kişilerin denetimli serbestliği düşer.

Hükümlü cezaevinden denetimli serbestlik yolu ile tahliye olduktan sonra denetimli serbestlik müdürüne 3 gün içerisinde müracaat etmesi gerekir. Eğer kişi 3 günlük süre bittikten sonraki 2 gün içerisinde de müracaatta bulunmazsa TCK md. 292 kapsamında düzenlenmiş olan hükümlü ve tutuklu kişinin kaçması gereğince hakkında soruşturma başlatılır.

Yeni denetimli serbestlik yasası 2019 uyarınca denetimli serbestlikten yararlanan kişilere elektronik kelepçe takılabilir. Hükümlü kişinin yaşadığı ev ve ev çevresinde gezinebileceği ve rahatça yaşayabileceği alanlar belirlendikten sonra hükümlü olan kişinin ayağına elektronik bir kelepçe takılır.

Elektronik kelepçenin açılması, çıkarılmaya çalışılması ya da kişinin belirlenen alanın dışına çıkması denetimli serbestliğin ihlalidir.

Bir yorum yaz