Yaralı Ailesinin Manevi Tazminat Hakkı

Yaralı ailesinin manevi tazminat hakkı incelendiği zaman kişilerin hayatlarını sorunsuz şekilde devam ettirmesi için gerekli olan tedbirlerin alınması ana amaç olarak belirlenmiştir. Bu noktada yaralanmadan doğan sıkıntıların hem yaralanan birey hem de yakınları için ortadan kaldırılması için gerekli olan adımlar atılacaktır.

Tabi ki süreç içerisinde dava dosyasının sorunsuz hazırlanması gerekir. Dava dosyasının ve içeriğinin uzman kişiler tarafından şekillendirilmesi ve yetkili mahkemede de sorun yaşatmadan ilgili makamlara iletilmesi oldukça önemlidir. Farklı bir görev alanında yer alan mahkemeye gönderilen dava dosyasının görevsizlik kararı ile sonuçlanacağının da belirtilmesi gerekir.

Yaralı Ailesinin Mağduriyetinin Giderilmesi

Yaralı ailesinin manevi tazminat hakkı dilekçe gerekli şekilde hazırlandıktan hemen sonra gerekli olan makamlara iletilecektir. Bu konuda hukuki olarak boşluk bulunan bir madde bulunuyorsa bu hukuki boşluğun Yargıtay içtihatları ile doldurulması mümkün kılınmıştır. Yargıtay içtihatları emsal teşkil ettiği için direkt olarak uygulamaya alınmasına imkan tanınır.

Yaralanmanın iş süreci içerisinde olması en önemli detaylar arasında bulunmaktadır. Bu noktada yetkili mahkeme de davayı açacak olan kişinin ikamet ettiği bölgeye bakan iş mahkemeleridir. İş mahkemelerinin dışında herhangi bir mahkemeye dava dosyası gönderildiği zaman direkt olarak ret kararı ile karşılaşılacağının da ayrıca bildirilmesi gerekir.

Maddi Manevi Tazminat Açma Süreci

Yaralı ailesinin manevi tazminat hakkı listesi incelendiği zaman kişilerin bu iş kazasını geçirdiği süre içerisinde kesinlikle iş yerinin sınırları içerisinde olması gerekir. Kazanın iş yerinde üstlendiği görevi ifa ederken yaşanması gerekmektedir. Ayrıca bu noktada kişinin sigortalı olması da en önemli kriterler arasında bulunuyor.

Maddi manevi tazminat davaları ile alakalı gerekli olan incelemelerin yapılmasından hemen sonra gerek duyulursa bilirkişi raporu da talep edilebilmektedir. Mahkeme kapsamında talep edilen bilirkişi raporunun ücreti dava dosya ücretine eklenerek tahsil edilecektir. Bu yukarıda belirtilmiş olan şartların yerine getirilmesi ile alakalı bir sorun bulunmuyorsa kişilerin dava sonucunun oldukça hızlı bir biçimde şekilleneceğinin de belirtilmesi gerekir.

Yakınların Dava Açma Hakkı Var Mıdır?

Yaralı ailesinin manevi tazminat hakkı var mı sorusu sıklıkla yinelenmektedir. Sadece iş kazası sonucunda yaralanan kişi değil aynı zamanda bu durumdan direkt olarak etkilenen kişilerin de dava açma hakkı bulunmaktadır. Bu noktada asıl argüman evi geçindiren kişinin artık çalışamaz duruma gelmesi sebebi ile ailenin maddi manevi zarar uğramasıdır.

Bu noktada ailenin iş kazasının öncesindeki refah seviyesini yakalayabilmeleri için özel bir alt yapı oluşturulmuştur. Davayı hem bireysel olarak kazaya uğrayan kişi hem de birinci derece yakınları açabilir. Hatta son senelerde görülen davalarda iş kazası geçiren kişiden maddi destek alan ve herhangi bir soybağı olmayan kişilerin de tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.

İş Yerinin Kusurlarının Tespit Edilmesi

Yaralı ailesinin manevi tazminat hakkı elde edilmesi için iş yerinin bu noktada hangi kusurlara sahip olduğunun rapor ile belirtilmesi gerekir. İş yerinin çalışanlarının sorunsuz şekilde görevlerini ifa etmeleri için uygun ortam oluşturmamış olması bu sorunların başında gelmektedir. Bilirkişi raporu ile bu durum kanıtlandıktan sonra davanın sonuçlanmasının çok daha kolay bir biçimde tamamlanacağı belirtilmelidir.

Yaralı ailesinin manevi tazminat hakkı kapsamında kişilerin uğradıkları zarar ve ailenin bu durumdan etkilenme derecesi temel miktarın belirlenmesini sağlayacaktır. Bu noktada mahkemenin verdiği miktarın yeterli bulunmamsı durumunda direkt olarak itiraz edilme hakkı da bulunmaktadır. Bu itirazın en geç 14 gün içerisinde tamamlanması gerekir. İtirazın verilen süre içerisinde tamamlanmaması durumunda miktara itiraz hakkı kaybedilmiş olur.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz

Son Yorumlar