Yakalama Kararı Kaldırmak

Fiili olarak tarif edilen yakalama kararı için hakim ile mahkeme kararı beklenmez. Karar olmadan da şüpheliye yönelik yakalamaya başvurulması söz konusudur. Temelde özgürlüğün kısıtlanması adına harekete geçilir. Araç olarak kullanılan yakalama emri, koruma tedbirleri ile uygulanır. Bu aşamada yakalama kararı kaldırma talebinde bulunmak isteyenler;

  • Yakalama emrine yönelik karar yine aynı emri veren mahkeme tarafından verilir.
  • Aynı mahkemenin yakalama kararını kaldırması mümkün olmakta.
  • Hakim veya mahkeme tarafından derhal emrin iadesine geçilmektedir.

CMK maddelerinden bu konuda açıklamalara yer verilmiştir. Tüm bu açıklamalara bağlı olarak mahkeme veya hakimin harekete geçmesi mümkün olmakta. Temelde karar açıklanır ve de kararı veren tarafın iadeye geçmesi beklenir. Yani yakalama kararının kaldırılması – iadesi üzerinden herhangi bir yaptırım uygulanmaz.

Yakalama Nasıl Yapılabilir?

Yakalama kararı kaldırma için aynı mahkeme ya da hakim tarafından ifadelere yer verilir. Bu ifadeler yoksa da kararın uygulanması söz konusudur. Üstelik resmi görevli olmayanların dahi yakalama emrine uygun bir şekilde harekete geçmeleri mümkün. Bu aşamada görevli olmayanların dikkate alması gereken hususlar ise;

-Suç İşleme; Tam da suç işleme sırasında yakalanan kişilere yönelik yakalama faaliyetine geçilebilir. Suçu işlerken gördüğünüz kişileri yakalama hakkına sahipsiniz. Sadece resim görevli olanlar için bu duruma yer verilmemiştir. Görevli olmayanların da sorumlulukları arasında gösterilir.

-Kaçma; Kaçma olasılığına bağlı olarak da suçlunun yakalanması mümkün. Olasılığı göz önünde bulunduran kişiler yine görevli olmasalar da yakalama faaliyetine başvurabilir. Bunun gibi kimliği belirlenmeyen, şüpheli kişiler için de yakalama devreye girmektedir.

Yakalama Çeşitleri Nelerdir?

Yakalamanın çeşidi ne olursa olsun kararın kaldırılması mümkün. Yakalama kararı kaldırma için devreye yetkili mahkeme ile hakim girmektedir. Yani bu kararı veren yetkili merciinin aynı yönde karar vermesi beklenir. Ancak bu şekilde kararın kaldırılması mümkün olacaktır. Çeşidi ne olursa olsun karar kalkabilir. Örneğin;

  • Müzekkeresiz olarak özgürlüğün kısıtlanması esas alınır.
  • Müzekkereli olarak da çağrı üzerine yakalama işlemlerine geçilir.

Yine tüm bu türlerin CMK üzerinden düzenlenmesi söz konusudur. Neticesinde türüne bağlı olarak yakalama emri devreye girer. Arkasından işlemlere geçilir. Gerek görevli gerekse görevli olmayan şahısların yakalama kararına göre hareket etmeleri mümkün. Yakalamanın çeşidi de önemli değildir. Yani özgürlüğün kısıtlanması esas alınır e şüphelinin yakalanması sağlanır. Bu durum çağrılı ve de çağrısız olan tüm yakalama emirleri için de geçerlidir.

Yakalama Emrini Kimler Düzenler?

Emrin uygulanması ya da kaldırılması için yetkili mahkemenin kararı dikkate alınır. Hakimin kararına bağlı olarak harekete geçilir. Farklı olarak kaçan şüpheliye yönelik çeşitli merciilerin karar verme yetkisi bulunuyor. Örneğin kolluk görevlileri bunlar arasındadır. Yani görevliden ziyade kuvvetlerin karar verme yetkileri mevcut durumda.

Yine kaçan şüpheliye yönelik Cumhuriyet savcıları da karar veriyor. Karara bağlı olarak ise yakalama emri devreye girer. Bu şekilde şüphelinin bulunduğu yerden alınması ve özgürlüğünün kısıtlanması söz konusudur. Nitekim yakalama emrinin temelde özgürlüğe bağlı olarak uygulanması esas alınır. Ve de fiilin yerine getirilmesi için görevli olan olmayan herkese işaret edilmektedir.

Yakalama Emri Nasıl Düzenilenir?

Kovuşturma ya da soruşturma evrelerinde yakalama emrinin düzenlenmesi mümkün. Bu aşamada Cumhuriyet savcısının istemi dikkate alınır. İsteğe göre gerek hakim gerekse mahkeme tarafından düzenleme getirilebilir. Özellikle de kaçak sanık için bu yönde düzenlemelere yer verilmekte. Yakalama emri kaçak olan şüphelilere yönelik değişiklik gösterebilir. Yetkili mahkeme ile hakimin kararına bağlı olarak işlem uygulanır.

Bir yorum yaz