Yağma (Gasp) Suçu ve Cezası

Yağma (Gasp) Suçu Nedir?

gasp suçu ve cezası

Yağma Suçu, bir diğer adıyla gasp suçu, kullanım ve bulundurma hakkı bir başkasında bir menkul malın “cebir” veya “tehdit” kullanılarak alınmasıyla oluşur. TCK’nın 148. ve 150. maddeleri arasında işlenen yağma suçu, mağdurun malvarlığına yönelik gerçekleştirilen haksız bir eylemdir.

Gasp suçu ve cezası genel olarak iki unsurun bir arada bulunması durumunu barındırır. Burada bir yandan cebir bir yandan da tehdit suçları karşınıza çıkar.

Yani bir kişi bir malı alabilmek adına malın sahibine zor kullanmak durumundadır. Suçun cebir ve tehdit barındırıyor olması hırsızlıktan ayrıştırılması anlamına gelmektedir. Hırsızlıkta cebir ya da tehdit unsurları yer almaz.

Gasp Suçunun Unsurları Nelerdir?

Gasp ile hırsızlık genel olarak birbirine karıştırılan iki farklı suçtur. Hırsızlık söz konusu olduğunda kişiler mallarının çalındığını anlamaz. İş sessiz sedasız bir şekilde devam eder. Ancak, söz konusu gasp olduğunda kişinin elindeki malı zorla alma durumu vardır.

Yani malı alan fail o malın sahibi olur. Bunu da zorla yapar. Eğer ki kişiler aynı evi paylaşıyorsa ve ortak ev eşyalarını kullanıyorsa bu hırsızlık ya da gasp olarak kabul edilmez.

Gasp Suçunda Cebir Ve Tehdit

Tehdit demek, iç huzurun bozulmasına, kişinin karar verme özgürlüğünün elinden alınmasına ve serbest bir şekilde hareket edememesine neden olur. Cebir ise bir kişinin istenen bir şeyi yapması için şiddet uygulanması anlamına gelmektedir.

Hırsızlık suçu söz konusu olduğunda bir kişinin malını alabilmek adına cebir ya da tehdit kullanmak amaç değildir. Yani hiçbir şekilde cebire ya da tehdide gerek kalmaz. Kişi malının alındığından haberdar olmayacaktır. Ancak, gasp suçunda cebir ve tehdit unsuru barınmaktadır. Yağma (gasp) suçu ve cezası şekli genel olarak tehdidi ve cebri barındırmaktadır.  

Gasp Suçunda Ceza

Bir suç gündüz vaktinde, herhangi bir suç aleti kullanılmadan işleniyorsa bu basit şekilde işlenen bir suçtur. Bunun yanında eğer ki birden fazla kişi bir suçu işliyorsa, aynı zamanda cebir ya da tehdit kullanılıyorsa o zaman suç nitelikli hale geliyor.

Söz konusu gasp suçu ve cezası olduğu zaman burada en düşük alınacak ceza 6 yıldan başlamaktadır. Cezalar 10 yıla kadar çıkabilir. Suçun nitelikli bir şekilde işleniyor olması ise çok daha fazla ceza alınmasına neden olacaktır.

Basit Yağma (Gasp) Suçu

Suçun basit şekliyle anlatılmak istenen, bir kişinin gündüz saatlerinde hiçbir kesici, yaralayıcı alet olmaksızın, şahsını tanınmayacak hale getirmeden, bir suç örgütüne üye olmaksızın, vücut ve ruh hali olarak kendisini savunamayacak bir kişiye karşı olmaksızın, bir başkasının malik olduğu bir malı cebir ve tehdit kullanarak almasıdır. Senet yağması da suçun basit şekli olarak nitelendirilmektedir.

Yağma suçunun en basit şeklinin cezası 6 yıl ile 10 yıl arasıdır.

Nitelikli Yağma Suçu

Bir standart suçlar, bir de nitelikli suçlar vardır. Nitelikli suç dendiği zaman normal suçun yanında özelliğinin bulunmasıdır. Gasp yaparken bir yandan silah ile tehdit ediyorsanız o zaman nitelikli gasp olarak kabul edilecektir.

Yağma (gasp) suçu ve cezası belirtileri farklılık gösterebilmektedir. Söz konusu nitelikli gasp olduğunda alınan ceza çok daha yüksek olacaktır.

  • Bir malı silah yolu ile almaya çalışmak ya da almak,
  • Kişinin kendini tamamen gizleyerek suçu işlemeye çalışması,
  • Birden fazla kişinin bir malı gasp etmeye çalışması,
  • Bir kişinin özgürlüğünü sınırlandırmak ya da yolu kesmek,
  • Kendini savunmaya elverişli olmayan birinden bir malı zorla almak,
  • Gece saatlerinde malı almaya çalışmak nitelikli gasp suçuna örnektir.

Hırsızlık Suçunun Yağma Suçuna Dönüşmesi

İlk olarak gasp suçu ve cezası nedir sorusunu sormak gerekiyor.

Yağma suçunun hırsızlık suçundan farklı olan yanları vardır. Hırsızlık suçu gizli saklı işlenir. Yani söz konusu hırsızlık olduğunda kişi malının çalındığından haberdar olmaz. Ancak, yağma suçunda cebir ve tehdit unsurları bulunur. Hırsızlık suçu tamamlanmazsa bu yağma suçuna dönüşecektir.

Diyelim ki biri bir kişinin bilgisayarını çalmış. Bilgisayarı çalınan anında durumu fark etmiş ve bilgisayarını geri almak istemiş.  Çalan kişi ise bilgisayarı vermemek için cebir ve tehdit yoluna başvurmuş. Bu durumda gasp suçu ve cezası ortaya çıkacaktır.

Yağma Suçunun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Yağma (gasp) suçu şikayet üzerine dava açılan bir suç türü değildir. Bu sebepten ötürü, kişinin şikayetinden vazgeçmesi ceza davasının düşmesine ya da daha az cezaya hükmedilmesine neden olmaz.

Herhangi bir yolla suçun işlendiği savcılık kanalıyla öğrenildiğinde kendiliğinden soruşturma başlatılmalıdır. Yağma suçuna özel olarak herhangi bir şikayet süresi yoktur. Fakat, suçun dava zamanaşımı süresi 15 yıl olup, suçun işlendiği tarihten itibaren 15 yıl geçmeden işlenen suç savcılığa bildirilmelidir. Aksi takdirde, dava zamanaşımı süresi dolacağından suç ile ilgili soruşturma yapılamayacaktır.

Gasp suçu nedeniyle yargılama vazifesi ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Bir yorum yaz