Yağma Suçu (Gasp Suçu) Malın Değerinin Azlığı

Yağma ile hırsızlık suçlarının ortak noktası, başkasına ait olan malın alınmasına yöneliktir. Ancak yağma suçunun bu aşamada ayrıldığı bazı hususlar mevcut durumda. Şöyle ki malın alımı sırasında cebir ve tehdit uygulanması halinde gasp yani yağma suçu meydana gelir. Bu duruma yönelik TCK’nın 148. ile 150. maddelerinde gerekli düzenlemelere yer verilmiştir. Neticesinde ise;

  • Suçun koruduğu hukuki değerler üzerinden yargılama sürecine geçilir.
  • Kişi özgürlüğü hukuki değerlerin başında yer almaktadır.
  • Vücut dokunulmazlığı dahi bu alanda yerini almıştır.
  • Son olarak zilyetlik ile mülkiyetlik durumlarına göre gasp suçu değerlendirmeye alınır.

Yağma suçu ( gasp suçu) malın değerinin azlığı üzerinden de değerlendirilir. Ancak bu aşamada malın azlığından ziyade nitelikleri dikkate alınır. Hatta yukarıda belirttiğimiz gibi vücut dokunulmazlığı ve kişisel özgürlük alanlarına yönelik farklı yaptırımlara yer verilmektedir.

Yağma Suçunda Malın Azlığına Göre Ceza İndirimi

Yağma suçu ( gasp suçu) malın değerinin azlığı neticesinde ceza indirimlerine başvurulur. Bu aşamada kişiye verilecek olan cezada farklı oranlar göz önünde bulundurulur. Örneğin 1/3 ya da 1/2 oranından ceza indirimlerinden faydalanması esas alınır. Burada direk olarak malın ekonomik değeri üzerinden ölçüme geçilmektedir.

Yargıtay kararında da suçu işleyen kişinin daha fazla olmasına rağmen az mala yağma uygulaması dahi değerlendirmeye alınır. Bu yönde malın değerinin azlığı devreye girer. Neticesinde ise değere bağlı olarak yukarıda belirttiğimiz oranlardan indirim uygulamalarına geçilmektedir. Uygulamalar neticesinde hapis ya da adli para cezası üzerinden indirim uygulanmakta.

Yağma – Gasp Suçunun Şartları Nelerdir?

Yağma suçu ( gasp suçu) malın değerinin azlığı yargıtay tarafından ceza indirimlerine göre sonuçlanabilir. Bu aşamada maldan önce gasp suçuna yönelik şartlar göz önünde bulundurulur. Çünkü şartlara göre suçun işlenmesi halinde kararın verilmesine dikkate edilir. Mesela en temel şart, başkasına ait olan bir malın alınmasıdır. Bunun dışında;

  • Mağdurun zilyedi olan mal, rızası dışında alındığı zaman suç işlenmiş olur.
  • Hırsızlıktan farklı olarak suç işleme esnasında tehdit uygulanması dikkate alınır.
  • Yağma suçunda sadece tehdit değil cebir uygulanması da söz konusudur.

Gerek cebir gerekse tehdit yoluyla mala el koyulması halinde yağma suçu işlenmiş olur. Yağma suçu ( gasp suçu) malın değerinin azlığı ya da diğer tüm hallere bakılarak cezaya karar verilir. Örneğin önceden belirttiğimiz gibi malın azlığı neticesinde ceza indirimlerinden faydalanmanız mümkün olacaktır.

Gasp Suçunun Cezası Nedir?

Yağma suçu ( gasp suçu) malın değerinin azlığı miktar üzerinden değerlendirilir. Bu yolla kararın verilmesi söz konusudur. Temelde ise bu suça yönelik cezalar iki ayrı kategoriden değerlendirmeye alınır. Bunlar;

-Basit Yağma; Yine başkasına ait olan bir malın, cebir ile tehdit yoluyla alınması söz konusudur. Ancak burada gündüz vakti olması, herhangi bir silah kullanılmaması ya da örgüt eşliğinde bu suça yer verilmemesi dikkate alınır. Basit yapıda olan gasp suçuna yönelik 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası mevcut durumda.

-Nitelikli Yağma; Basitten farklı olarak silahla yapılan suçlar arasında gösterilir. Aynı zamanda suçlunun yağma sırasında maske kullanması ve tehdit yoluyla mağdura zarar vermesi de nitelikli yağma suçu olarak değerlendirilir.

Yağma Suçunda Etkin Pişmanlık İndirimi

Yağma suçu ( gasp suçu) malın değerinin azlığı belirtileri direk olarak ekonomik değer üzerinden ortaya çıkarılır. Bu yolla ceza indirimlerinden faydalanmanız sağlanır. Aynı şekilde etkin pişmanlık yoluyla da indirimden faydalanmak mümkün. Yani fiilden dolayı pişmanlık duyulması halinde de indirimlere yer verilmektedir. Bu gibi durumlarda indirim oranı 1/3 şeklinde olacaktır.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz