Yabancıların Yurtdışında İşlediği Suçların Türkiye’de Yargılanması

Yabancıların yurtdışında işlemiş oldukları suçlara ilişkin olarak cezalandırılması için belirli kanunlar bulunuyor. Türkiye’de işlenen suçlar hem TC vatandaşları için hem de yabancılar için Türk Kanunlarına göre cezalandırılmaktadır. Suç Türkiye’de işleniyorsa ya da netice Türkiye’de tamamlanıyorsa o zaman Türk kanunları geçerli olacaktır.

Yabancılar başka bir ülkede suç işlemiş olabilir. Onların Türkiye’de yargılanabilmesi mümkündür.

 • Türkiye’nin zararına bir suç işlenmişse ve cezası 1 yılın üzerindeyse Türkiye’de yargılama yapılabilir.
 • Ceza miktarı önemli olmadan bir kişi bazı suçları Türkiye dışında işlese ve Türkiye’yi ilgilendirmese bile Türk Kanunlarına göre yargılama yapılabilir.

Yabancıların yurtdışında işlediği suçların Türkiye’de yargılanması durumu iki farklı şekilde olabiliyor.

Türkiye’nin Zararına Veya Türkiye Vatandaşına Karşı İşlenen Suçlar

Bir yabancı, Türkiye aleyhine yurtdışında bir suç işliyorsa bu suçun Türkiye’de yargılanabilmesi için aşağıdaki şartlara uygun olması gerekiyor:

 • İşlenen suç Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında işlenmiş olmalıdır.
 • Suçun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tarafından işlenmemiş olması gerekiyor.
 • Suçun Türkiye’de en az 1 yıl ve üzerinde ceza alacak olması gerekiyor.
 • Suçun Türkiye’nin aleyhine işleniyor olması önemlidir.
 • Fail Türkiye’de bulunmak zorundadır.

Yabancıların yurtdışında işlediği suçların Türkiye’de yargılanması için yukarıda belirtilen durumların oluşması gerekiyor.

Suç bir TC vatandaşına ya da özel hukuk tüzel kişisine işlenmesi halinde suçtan ötürü başka bir ülkede hüküm verilmemiş olması önemlidir. Aynı zamanda suçtan zarar gören kişinin de şikayette bulunması gerekiyor.

Türkiye’nin Yargılama Yetkisindeki Suçlar

Bir yabancı yurtdışında Türkiye’yi ilgilendirmeyen bir suç işlemiş olabilir. Bu gibi bir durumda Türkiye’de yargılanması söz konusudur. Bu suçlara örnek vermek gerekiyorsa:

 • Soykırım suçu,
 • İnsanlığa karşı suçlar,
 • Göçmen kaçakçılığı suçu,
 • İnsan ticareti suçu,
 • İşkence suçu,
 • Çevrenin kasten kirletilmesi suçu,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu,
 • Mühürde sahtecilik suçu,
 • Fuhuş suçu.

Yabancıların yurtdışında işlediği suçların Türkiye’de yargılanması tüm bu işlenen suçlar için geçerlilik göstermektedir. Türkiye’de bu suçların yargıya taşınabilmesi için en az 3 yıl hapis cezası alma niteliği taşıması çok önemlidir.

Türkiye Yargı Sisteminde Yabancı Kanunların Etkisi

Türkiye’de yargılama yapılırken verilen ceza yurtdışındaki cezanın daha üzerinde olamaz. Ancak, suç Türkiye ile ilgili ise yani Türkiye’nin güvenliğini etkileyen bir suç ise o zaman üst sınır dikkate alınmayacaktır.

Yabancıların yurtdışında işlediği suçların Türkiye’de yargılanması yapılırken yabancının hangi ülke vatandaşı olduğu ve o ülkenin hangi kanunlar ile yürütüldüğü önem teşkil etmektedir.

Ceza Miktarının Belirlenmesi

Ceza miktarının hesaplanmasında soruşturma evresi önemli bir alandır. Aynı zamanda kanuni olarak ağırlaştırıcı ya da hafifletici nedenler her zaman göz önünde bulundurulacaktır.

Vatandaş hangi ülkede suç işliyorsa suçun yer almış olduğu kanun maddesine göre ya hapis ya da adli para cezası almasını öngörür. Ancak, soruşturma ya da kovuşturma yapmak mümkün olamaz.

Yurtdışında İşlenen Suçlarda Hangi Mahkeme Yetkili?

Suç nerede işlendi bilinmiyorsa o zaman şüpheli nerede yakalanıyorsa orada mahkeme yapılacaktır. Eğer ki yakalanan bir suçlu yoksa o zaman ikamet yerindeki mahkeme görevlendirilecektir.

Şüphelinin Türkiye’de herhangi bir yerleşim yeri yok ise son adresinin olduğu yerdeki mahkeme bu görevi üstlenecektir.

Yabancıların yurtdışında işlediği suçların Türkiye’de yargılanması söz konusu olduğunda taşımacılık alanında işlenen suçlarda farklılıklar vardır. Bir suç deniz, hava ya da demiryolu taşıtlarında işlenirse,

 • Gemiler için ilk Türk limanı,
 • Ülke içinde işleniyorsa ilk durak mahkeme yetkisindedir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz