Yabancıların Türkiye’de Sağlık Hizmetleri

Bu içeriğimizde Türkiye’de çeşitli nedenlerle bulunan yabancıların Türkiye’de sağlık hizmetleri ve bu hizmetleri nasıl ve hangi koşullarda alabileceğinden bahsettik.

Yabancıların Türkiye'de Sağlık Hizmetleri

Türkiye’de yaşayan kişiler; gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerekse yabancı uyruklu kişiler genel sağlık sigortası yahut özel sağlık sigortasına sahip olmak suretiyle sağlık hizmetlerinden istifade edebilir.

Türkiye’de yabancıların sağlık hizmetleri kapsamında yararlanabileceği genel sağlık sigortası devlet tarafından karşılanan, özel sağlık sigortası ise kişinin herhangi bir sigorta şirketine belirli bir ücret ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmasıdır.

Bunun yanı sıra Türkiye’de sağlık hizmeti veren, bu hizmeti kendi muayenehanesinde sunan hekimler de mevcuttur. Söz konusu sağlık hizmeti sigorta kapsamında değildir bu nedenle kişi, hekim tarafından belirlenen ücretlendirmeyi ödemek suretiyle sağlık hizmetinden yararlanabilir.

Devlet tarafından karşılanan genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetinden faydalanabilecek kişiler şu şekildedir:

 • Türkiye’de oturmaz izni almış olan yabancılar,
 • Türkiye dışında herhangi bir ülkede sigortası olmayan yabancılar,
 • Türkiye’de bir seneden daha fazla yaşayan ve söz konusu sürenin ardından müracaat eden yabancı ülke vatandaşları.

Yabancıların Genel Sağlık Sigortasından Yararlanması İçin Nereye Başvurması Gerekir?

Türkiye’de yabancıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasına olanak tanıyan devlet destekli genel sağlık sigortası için yabancı uyruklu kişilerin kendisine en yakın sosyal güvenlik merkezine müracaat etmesi gerekir. Başvuru, bizzat yabancı uyruklu kişi tarafından yapılmalıdır.

Genel Sağlık Sigortasından Yararlanmak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Genel sağlık sigortası kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi gerekir:

 • İkamet izin belgesi,
 • Taahhütname formu,
 • Söz konusu yabancı ülkenin sosyal güvenlik kurumundan veyahut çalışma ataşeliğinden alınmış genel sağlık sigortası uygulaması açısından sosyal güvenlik durumunu ifade eden yazının aslı ya da fotokopisi.

Genel Sağlık Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Yabancı uyruklu kişinin genel sağlık sigortasına hak kazanması halinde yabancı uyruklunun;

 • Eşi,
 • Reşit olmamış çocuğu,
 • Lise ya da dengi öğrenim statüsünde olan 20 yaşını tamamlamamış evli olmayan çocukları,
 • 25 yaşını tamamlamamış evli olmayan ve yükseköğrenim gören çocukları,
 • Malullüğü tespit edilen ve evli olmayan çocukları,
 • Yabancı uyruklu kişi tarafından geçimi sağlanan anne ve baba,
 • Sağlık hizmetlerinden istifade edebilir.

Yabancı Uyruklu Kişiler İçin Özel Sağlık Sigortası

Türkiye’de oturma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin öncelikle özel sigorta sahibi olması şarttır. Her ay düzenli olarak prim yatırılması suretiyle elde edilen sağlık sigortası sayesinde sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde istifade edilir. Özel sağlık sigortasına sahip olmak isteyen yabancı uyruklu kişi, Türkiye’nin birçok şehrinde acenteleri üzerinden hizmet veren sigorta şirketlerine başvurarak özel sağlık sigortasından yararlanabilir. Özel sağlık sigortasının karşıladığı sağlık hizmetlerinin bazıları şu şekilde ifade edilebilir:

 • Organ nakli,
 • İlaç giderleri,
 • Muayene ücretleri,
 • Tedavi sürecinde kullanılan tanı yöntemleri,
 • Ameliyatın ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon,
 • Anjiyo,
 • Kemoterapi,
 • Diyaliz,
 • Radyoterapi.

Türkiye’de yabancıların sağlık hizmetleri açısından gerekli resmi işlemleri hatasız bir biçimde tamamlaması, sağlık hizmetleri veya sigorta ile ilgili yaşanan problemlerde mağdur olmaması adına deneyimli bir avukattan hukuki yardım alması, kişinin yararına olacaktır.

Bir yorum yaz