Yabancıların Kendi Ülkesindeki Araçları Türkiye’ye Getirme İşlemleri

Yabancıların Kendi Ülkesindeki Araçları Türkiye’ye Getirme İşlemleri

Bu makalemizde yabancıların kendi ülkesindeki araçları Türkiye’ye getirme işlemleri ve prosedürler hakkında bilgiler verdik.

Türkiye; turizm, eğitim, yatırım ve iş nedeniyle göç alan ve aynı zamanda yurt dışına çok sayıda göç veren bir ülkedir. Yurtdışından Türkiye’ye gelen kişiler, yaşadıkları ülkedeki araçlarını Türkiye’ye getirme imkanının bulunup bulunmadığını, araç getirme sürecinde takip edilmesi gereken yasal prosedürü merak eder. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler ile yabancıların kendi ülkesindeki araçları Türkiye’ye getirme işlemleri ifade edilmiştir.

Bu doğrultuda, 2009 yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Gümrük Bölgesi’nde ikamet etmeyen kişilerin, halihazırda yaşadıkları ülkede bulunan ve adlarına kayıtlı olan araçları belirli bir süreliğine Türkiye’ye getirmeleri mümkündür. Ancak, Türkiye’de yabancıların kendi ülkesindeki araçları Türkiye’ye getirme işlemleri belirli koşullara tabidir.

Yabancıların Kendi Ülkesindeki Araçları Türkiye’ye Getirmesi

Yabancıların, kendi adlarına kayıtlı araçları Türkiye’ye getirebilmesi için kişinin öncelikle söz konusu aracın kayıtlı olduğu ülkede ikamet ediyor olması gerekir. Bu ön koşul sağlandıktan sonra aşağıda ifade edilen şartların da karşılanması gerekir:

  • Aracın Türkiye’ye giriş yapacağı tarihten geçmişe yönelik son 1 yılda en az 185 gün süre ile araç sahibinin, aracın kayıtlı bulunduğu ülkede bulunması gerekir.
  • Türkiye’ye giriş tarihinden geçmişe yönelik son 1 yılda 180 günden fazla Türkiye’de bulunanların araç getirmesi mümkün değildir.
  • Türkiye’ye getirilmek istenen aracın; ikamet edilen ülkeye ve aracı getiren kişi üzerine kayıtlı olması şarttır.
  • Vekaleten araç getirilmesi halinde ise gerek aracı getirecek kişinin gerekse araç sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olması gerekir.
  • Türkiye’ye getirilmek istenen aracın ülkeye girişi esnasında; ehliye, yurtdışı mülkiyet belgesi ve geçerli sigorta poliçesi ibraz edilmelidir.

Yurtdışında emekli olan kişiler için ilk kez araç getirenlerde geçmişe yönelik 185 gün yurtdışında bulunma şartı aranmaz. Emekliler ve çalışanlar, gerekli şartları karşılayarak Türkiye’ye getirdikleri aracı en fazla 730 gün süre ile ülke içinde tutabilir.

Yurtdışından Getirilen Araçların Türkiye’de Bulunma Süresi İhlali ve Cezası

Yurtdışından Türkiye’ye getirilen araçların Türkiye’de kalma sürelerini ihlal etmesi halinde para cezası yaptırımı uygulanır. Söz konusu ceza, 2021 yılı için:

  • 1 ay aşılması halinde 346 TL
  • 2 ay aşılması halinde 692 TL
  • 3 ay aşılması halinde 1038 TL

dir. 3 ayı geçen aşımlar içinse ilgili aracın gümrük vergileri tutarının dörtte biri tutarında para cezası öngörülmüştür. Yurtdışından araç getirme sürecinde hatalı veya ihmali bir işlemde bulunmamak, ihlaller nedeniyle para cezasına çarptırılmamak adına deneyimli bir avukattan hukuki destek alınması isabetli olacaktır.

Bir yorum yaz