Blog Yazıları

Yabancılar

Bu kategoride Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin oturma izni, bankacılık ve finans işlemleri, oto alım-satımı ve gayrımenkul edinimi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Yabancıların Türkiye'de Sağlık Hizmetleri
Bu içeriğimizde Türkiye’de çeşitli nedenlerle bulunan yabancıların Türkiye’de sağlık hizmetleri ve bu hizmetleri nasıl ve hangi koşullarda alabileceğinden bahsettik. Türkiye’de yaşayan kişiler; gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerekse yabancı uyruklu kişiler genel sağlık sigortası yahut özel sağlık sigortasına sahip olmak suretiyle sağlık hizmetlerinden istifade edebilir. Türkiye’de yabancıların sağlık hizmetleri kapsamında yararlanabileceği genel sağlık sigortası devlet tarafından...
Read More
Türkiye’de Yabancıların Oturum Hakları ve Vatandaşlık İşlemleri
Uluslararası hukukun gerektirdiği bir izin olan oturma izni ile kamu huzuru ve düzeni korunarak meydana gelmesi muhtemel olumsuz hallerin önüne geçilmesi ve ülkede bulunan yabanı uyruklu kişilerin belirlenerek kontrol edilmesi sağlanır. İkamet izni, Türkiye’de 90 günden daha fazla bulunmak durumunda kalan her yabancı kişinin alması gereken bir statüdür. Oturma izninin alan ancak 6 ay içinde...
Read More
Yabancıların Kendi Ülkesindeki Araçları Türkiye’ye Getirme İşlemleri
Bu makalemizde yabancıların kendi ülkesindeki araçları Türkiye’ye getirme işlemleri ve prosedürler hakkında bilgiler verdik. Türkiye; turizm, eğitim, yatırım ve iş nedeniyle göç alan ve aynı zamanda yurt dışına çok sayıda göç veren bir ülkedir. Yurtdışından Türkiye’ye gelen kişiler, yaşadıkları ülkedeki araçlarını Türkiye’ye getirme imkanının bulunup bulunmadığını, araç getirme sürecinde takip edilmesi gereken yasal prosedürü merak...
Read More
Yabancıların Türkiye'de İş Yeri Açma Şartları ve Prosedürleri
Bu içeriğimizde yabancıların Türkiye’de işyeri açma şartları ve prosedürleri hakkında genel çerçeve bilgiler bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için büromuzdan randevu talep edebilirsiniz. Türkiye’de işyeri açmak isteyen yabancıların, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5’inci maddesi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni alış olması zorunludur. İlgili bakanlıktan alınmış çalışma iznine sahip olmayan yabancıların...
Read More
Türkiye’de Bankacılık ve Finans İşlemleri
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler yabancı sıfatını haizdir. Yabancılar için farklı hukuki düzenlemeler mevcut olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile aynı mevzuata tabi değildirler. Türkiye’de bankacılık ve finans işlemleri kapsamında yabancılar tarafından uygulamada en çok merak edilen hususların başında banka hesabı açılması işlemi gelir. Zira günümüz ekonomik sisteminde banka hesabına sahip olunmaksızın gerek sosyal gerekse iş...
Read More
Türkiye'de boşanma avukatı
Bu içeriğimizde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişiler için Türkiye’de boşanma avukatı ve aile hukuku ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Aile kurumu, toplumu oluşturan en önemli unsurdur. Toplumun çekirdeği hükmünde olan aile, başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere sair yasalarla kanun koyucunun düzenlediği ve koruma altına altığı kurumdur. Aile ve evlilik birliği sona erdirileceği zaman...
Read More
Türkiye'de Gayrimenkul Avukatı
Bu yazıda sizlere Türkiye’de gayrimenkul avukatı, görevleri, hukuksal alanda yürüttüğü süreçler ve yabancılar için uygulanan Türk Gayrimenkul hukuku süreçleri hakkında bilgi verilmiştir. Yargılama safhasının mühim bir unsuru olan avukat, hukuki süreci tecrübe etmiş ve eğitimini aşmış olup vekalet ettiği kişilerin hukuk önünde yasal haklarını muhafaza ve müdafaa etmeye yönelik hukuki faaliyetlerde bulunan kişidir. Avukat, sadece...
Read More
türkiye'de ceza hukuku
Suç ve ceza düzenlemeleri ile toplumun asayiş ve güven içinde yaşaması amaçlanır. Türkiye’de suç ve ceza düzenlemelerinin yer aldığı ceza Hukuku oldukça kapsamlı bir hukuk dalıdır. Ceza hukuku alanında uzmanlaşan ve ceza hukukundan doğan işlem ve davalarda görev alan avukatlar ise ceza avukatı olarak isimlendirilir. Esasında avukatlık mesleğinde yasal bir branşlaşma olmamakla birlikte uygulamada bu...
Read More