Yabancı Oturma İzni Harçları Ne Kadar

Türkiye’de 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre 6 farklı oturma izni vardır. Yabancı Oturma İzni Harçları Ne Kadar sorusuna cevap aramadan önce bilinmesi gereken ülkemizde oturma izni çeşitlerinin ne olduğudur, ülkemizde Kısa dönem ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, aile ikamet izni, insani ikamet izni, öğrenci ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni şeklinde ki oturma izinlerinin her birinin farklı başvuru şartları ve koşulları vardır.

Kısa Dönem Oturum İzni Nedir

Kısa dönem ikamet izni ülkemize ilk kez gelen yabancılara geliş nedenine göre en fazla 2 yıl için verilen oturma iznidir, ülkemizde taşınmazı bulunanlar, ülkemize turistik amaçlı gelenler, hizmet içi eğitim ya da ticari bağlantı veya iş kurmak için gelenler, araştırma yapmak için gelenler için verilir. Yabancı Oturma İzni Harçları Ne Kadar cevabı öncesi diğer oturum izinlerini de incelemek gerekir buna göre;

Aile Oturum İzni Kimleri Kapsar

Aile İkamet izni; bir Türk vatandaşı ile evli olan eşe, 18 yaşını doldurmamış çocuklarına, bağımlı yabancı uyruklu çocuğa, mültecilere, ikincil koruma sahiplerine ve Türk vatandaşlığını 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 28. Maddesine göre kaybetmiş olanlara verilir. İznin alınması için başvuru dilekçesi ile birlikte pasaport, 4 adet biyometrik fotoğraf, evlilik cüzdanı, Türk eşin nüfus cüzdanı fotokopisi, maddi durumu gösteren belge, tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası, adres bilgi kaydı ile sabıka kaydı evraklarının tamamlanmış olması gerekli.

Kaç Çeşit Oturum İzni Vardır

Öğrenci İkamet izni; ülkemizde lisans, ön lisans, doktora ve yüksek lisans yapan öğrenciler için verilir, izni alabilmek için istenen belgeler başvuru dilekçesi, fotoğraf ve pasaport ile birlikte öğrenci belgesi, sigorta, ülkede kaldığı sürece yeterli maddi imkanı olduğunu gösteren belge, 18 yaşından küçük ise ebeveynlerinin iznidir.

Yabancı Oturma İzni Harçları Ne Kadar Uzun dönem ikamet izni; en az 8 yıl kesintisiz ülkemizde kalmış olan yabancılar için verilir, yabancılar son 3 yıl içinde devletten herhangi bir yardım ya da katkı almamış olmalı, yaşamını sürdürecek bir gelire sahip olmalı, geçerli bir sağlık sigortasının bulunması ve kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit eder bir durumunun olmaması şartı ile bu izni almaktadır.

Yabancı Oturma İzni Harçları Ne Kadar

Uzun dönem oturma izni sahipleri seçme ve seçilme hakkından, askerlikten, kamuda çalışma hakkından ve araç ithalinde vergi muafiyetinden muaf tutulmaktadır. Oturma izni başvurularında teslim edilen belge ve bilgilerde eksik ya da hatalı bir belge varsa bu nedenle müracaat ret edilir, Göç idaresi aldığı yeni kararına göre turistik kısa dönem oturma izni için kısıtlama getirilmiş durumdadır, Avrupa Birliği ve OECD ülke vatandaşları ile Rusya ve Çin vatandaşları dışında kalan tüm ülke vatandaşları ülkemizde bir kez ve bir yıllık ikamet izni alabilecektir.

Yabancı Oturma İzni Harçları Ne Kadar sorusunun cevabı ise şu şekilde belirlenmiştir; 2020 yılı için oturma izni kart ücreti 110 TL, oturma izni harç ücreti 650 TL, sağlık sigortası ücretleri yaşa göre değişse de ortalaması 150 ila 1250 TL, noter ile tercüme ücretleri 250 TL, apostil tasdik harçları 205 TL, özel sağlık sigortası 145 – 740 TL, ikamet kartı idare ücreti 110 TL’dir.

Yabancı Oturma İzni Harçları Ne Kadar; Harç Bedellerini Kim Belirler

Yabancı Oturma İzni Harçları Ne Kadar? İkamet izin harçları ülkeye göre fiyatları değişmektedir Mısır, Irak Tunus gibi ülke vatandaşlarının ödeyeceği yıllık dönemlik harç 11 dolar iken Norveç, Sırbistan, Şili ve Fiji ülke vatandaşlarında rakam 449.70 dolardır. Bazı ülkeler ise bu harçtan muaftır, hangi ülkelerin muaf tutulduğunu konsolosluk veya büyükelçiliklerden öğrenmek mümkün ayrıca bu ülke vatandaşları harç yerine tek giriş vize ücreti olarak 400 TL ödemek zorundadır. Oturma izin belgeleri 210 sayılı Değerli kâğıtlar kanununa göre değerli kâğıt kapsamında olup her yıl bedelleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Uzman Avukat Ordusu İle Okyanus Hukuk Bürosu Hizmette

Alanında uzman avukat ordumuz ve yetişmiş personelimizden Yabancı Oturma İzni Harçları Ne Kadar sorusunun cevabını öğrenmek için Okyanus Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek başvuru ve devam eden süreç için destek alabilirsiniz.

Bir yorum yaz