Vesayet Davası ve Vasi Tayini (Atanması) Şartları

Vesayet davası ve vasi tayini atanması şartları incelendiği zaman kişilerin ergin bir birey olmamasından ya da özel durumundan kaynaklanan sebepler ile maddi ve manevi menfaatlerini korumada yetersiz kalmasından kaynaklanan bir durum söz konusudur. Bu noktada kişilerin mağduriyetlerinin en düşük seviyeye çekilmesi çin özel olarak kendi talepleri ile ya da direkt olarak mahkeme kararı ile vasi tayin edilmesi bir zorunluluk haline gelebilir. Kişisel durum ne olursa olsun maddi ve manevi menfaatlerin koruma altına alınması için bütün alt yapı sorunsuz şekilde hazırlanmıştır.

Kimlere Vasi Tayin Edilir?

Vesayet davası ve vasi tayini atanması şartları listesi incelendiği zaman temel olarak şu nitelikte olan bireylere vasi tayini gerektiğine karar verilmiştir;

  • Yaşın küçük olması vasi tayini için direkt olarak gerekli olan hallerden bir tanesidir. Henüz ergin bir birey olmayan kişilerin kendi haklarını koruması için bu kurum büyük bir gerekliliktir.
  • Kısıtlanma ve ceza alma da vasi tayinini gerektiren hallerdendir. Bu noktada vasi kişi kısıtlı olan bireyin yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukları üstlenecektir.
  • Özel bir durum da kişilerin kendinin vesayet altına alınmasını talep etmesidir. Bu taleple de kişilere vasi atanabilir.

Bu detaylar kapsamında incelendiği zaman kişilerin haklarının korunması için seçilecek olan kişinin niyetinin sahihliğinden de emin olunması gerekir. Yakınları arasından bu niteliklere uygun biri bulunmaması durumunda devlet kendi seçtiği bir bireyi de vasi tayin etme hakkına sahiptir. Bu duruma sık rastlanmasa dahi 18 yaşını doldurmamış bazı özel durumlu çocuklara kayyum atanmasına dahi rastlanılabilmektedir.

Kısıtlanma Sebebi ile Vasi Atanması Durumunun Detayları Nelerdir?

Vesayet davası ve vasi tayini atanması şartları nedir sorusunun yanıtlarından biri olan kısıtlılık kapsamında kişilerin dikkate almaları gereken temel detaylar;

  • Akıl hastalığı en sık rastlanan kısıtlanma sebepleri arasında yer almaktadır. Bu noktada kişilerin muhakeme yeteneğini yitirmesi sebebi ile kısıtlılık kategorisi altında değerlendirilmektedir.
  • Vasi tayin edilmesi ile beraber kişilerin gerekli olan görev ve sorumlulukları, haklarının korunması gibi durumlarda çok daha kusursuz bir çizgi oluşturulacaktır. Bu noktada vasi olacak kişinin herhangi bir art niyete sahip olup olmadığını öğrenebilmek için vasi tayin edilmesinden hemen sonra detaylı bir denetime tabi olunacağının da belirtilmesi gerekir.
  • Kişilerin alkol ya da uyuşturucu bağımlılığının olması da vasi tayin edilmesi için yeterli sebeplerdendir. Tabi ki mahkemeye bu durumun bağımlılık haline geldiğinin kanıtlanması gerekir. Vasi tayin edilmesinin hemen öncesinde mahkeme bu kişilerin öncelikle tedaviye tabi tutulmasını da talep edebilir. Bu tip bağımlılıkları olan kişilerin ailelerini düşürdükleri durumun önüne geçilmesi için vasi tayini olumlu yanıt veren yöntemler arasında yer alır.

Bu detaylar ile alakalı bir sorun söz konusu ise kişiler vasi talep edebilir ya da yakınları vesayet davası açabilir. Talep uygun bulunursa kişinin maddi manevi haklarının koruma altına alınması için vasi tayin edilecektir. Vesayet davası ve vasi tayini atanması şartları nelerdir şeklinde bir inceleme yapan kişilerin bu detaylar hakkında bilgi sahibi olarak dava dosyasını düzenlemesi gerekir.

Bilirkişi Raporu Şart Mı?

Vesayet davası ve vasi tayini atanması şartları kapsamında incelenen bağımlılık ya da akıl hastalığı gibi durumlarda bilirkişi raporu olmadan bu kararın alınması söz konusu değildir. Vesayet davası ve vasi tayini atanması şartları kapsamında bu raporun talep edilmesinin sebebi öncelikle kişinin gerçekten vasi tayin edilmesine ihtiyaç duyup duymadığının net şekilde belirlenmesidir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz