Verilerin Yok Edilmemesi Suçu (TCK M. 138)

Hukuka uygun olarak kişisel verilerin özel kanunlar çerçevesinde belli bir süre sonunda imha edilmesi gereklidir. Eğer bu kişisel veriler, verilen süre sonunda imha edilmemişse, kişisel verilerin yok edilmemesi suçu işlenmektedir.

Kişisel verilerin yok edilmemesi suçu birbiri ardına gelen suçları da doğurmaktadır. Yok edilmemiş ve kayıt altına alınmış veriler varsa, “kişisel verilerin kaydedilmesi suçu” oluşmaktadır. Yok edilmeyen, kayıt altına alınan, dağıtılan kişisel veriler bulunuyorsa bu sefer, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen, “kişisel verileri ele geçirme, yayma, başkasına verme suçu” oluşmaktadır.

Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu Oluşma Şartları Nelerdir?

Kişisel verileri yok etmeme suçu oluşabilmesi için, suçu işleyen kişinin, bilgileri hukuki olarak ele geçirmiş olması gereklidir. Hukuki olarak ele geçirilen bilgilerin, kanunda belirtilen süre içinde yok etmemesi durumunda verilerin yok edilmemesi suçu oluşmuş olur.

Kişisel verileri yok etmeme suçunda, bilgilerin kimliği bilinen ya da kimliği belirlenebilen, gerçek kişiye ait olması gereklidir. Kişinin mesleği, hesap numaraları, iletişim numaraları, mail adresi, adli sicil kaydı, sağlık bilgileri, siyasi ve dini görüşleri, etnik grubu gibi bilgiler, kişisel verilere girmektedir.

Suçu işleyen kişi, bu tür bilgileri hukuka uygun şekilde toplar ve gerekli süre içinde yok etmezse, Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesine göre suç işlemiş sayılmaktadır.

Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu Zamanaşımı Ne Zamana Kadar Geçerlidir?

Verilerin yok edilmemesi suçu, şikâyet kapsamında olan suçlardan değildir. Suçun öğrenilmesinin ardından, savcılık kendiliğinden soruşturmaya başlayabilir. Verileri yok etmeme suçu zamanaşımı konusunu, 8 yıl olarak belirlemiştir. Bu süre dolduğunda, suç hakkında soruşturma ya da kovuşturma yapılmamaktadır.

Verilerin Yok Edilmemesi Suçunda Hangi Cezaya Hükmedilir?

Türk Ceza Kanunu’nun 138/1. Maddesine göre; verilerin yok edilmemesi suçunun cezası 1 yıl ile 2 yıl arasında değişmektedir. Suçu işleyen kişi, pişman olur ve mağdurun zararlarını gidereceği konusunda bir beyanda bulunsa bile, etkin pişmanlık yasasından yararlanması olanaksızdır.

Kanuna Göre Yok Edilmesi Gereken Veriler Nelerdir?

Kişinin kendi rızasıyla verdiği ancak, kanunda belirlenen süreler içinde yok edilmeyen kişisel veriler, kişisel verilerin yok edilmemesi suçunu oluşturmaktadır. Bu suçun görüldüğü mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleri’dir.

Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesine göre, hukuka uygun şekilde alınan ancak süresi geldiğinde imha edilmeyen bilgiler, suç unsuru olarak kabul edilmektedir. Burada mahkeme ihmal suçundan kast aramaktadır. Suç unsuru konusu, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre eğer verilerin imha edilmesi, ortadan kaldırılması gereken veriler olması durumunda, verilen 1-2 yıllık hapis cezası bir kat daha artırılarak verilmektedir.

Ceza Muhakemesi Kanuna göre imha edilmesi gereken veriler:

  • İletişim kaynaklarının dinlenmesi, kayıt altına alınmasıyla oluşturulan veriler
  • Gizli soruşturma verileri
  • Fotoğraf makinesi, kamera, telefon vb. gibi teknik cihazlarla yapılan izleme verileri
  • Kişinin genetik ile ilgili incelemeleri
  • Kişinin beden muayenesi sonucu alınan vücut örnekleri verileri
  • Şüpheli ya da sanıktan alınan beden muayenesi ve vücut örnekleri verileri
  • İletişim cihazlarıyla kayıt altına alınan veriler

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Nedir?

Kişisel tüm verilerin, başka verilerle eşleştirme yapılsa bile, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ulaşılamayacak hale getirilmesi, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi anlamına gelmektedir.

Yönetmeliğin 7/5. Maddesine göre; Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre aksi yönde bir karar alınmadığı sürece, kişisel veriler, silme, yok etme ve anonim hale getirme yöntemlerinden hangisi uygunsa o yöntemin seçilmesi konusunda serbestlik bulunmaktadır.

Kişisel verilerinin silinmesini talep eden kişi, uygun yöntemi gerekçesiyle birlikte açıklayarak, silinmesini sağlayabilir.

Okyanus Hukuk firması olarak, deneyimli ve konusunda uzman avukatlarımız sayesinde, kişisel verilerinizin imha edilmemesi konusunda bir şüpheniz oluştuysa ya da herhangi başka bir konuda hukuki problemleriniz varsa, profesyonel hizmetlerimizden yararlanmak için, uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz