Vergi Mahkemesi Ve Görevleri

Vergi mahkemesi ve görevleri resmi harçlar, ekonomik tüm işlemler olarak karşımıza çıkar. İdare ya da kamu dairelerinde oluşan tüm parasal faaliyetler ile ilgili yaşanacak problemlerde Vergi Mahkemeleri yetkilidir.

İlk derece mahkemesi olmasının yanı sıra aynı zamanda eğer açıkça belirtilmezse İdarenin konusu olan davalara bakma yetkisi yoktur. 2576 sayılı Kanuna uygun bir şekilde kurulan mahkemeler içerisinde adil bir yargılama sürecinin yönetilmesine özen gösterilir.

Vergi Mahkemesi Ne İş Yapar?

Vergi Mahkemelerinin tüm kararlarının ya da kurallarının değiştirilmesi aşamasında HSK yetkilidir. İdari yargı alanında hizmet veren özel mahkemeler olarak karşımıza çıkar. Belediye ve İl Özel İdarelerinin tüm yıllık planlamaları ya da finansal işlemlerine bakmakla yükümlüdür.

 • Vergi mahkemesi ve görevleri arasında mali yükümler, bütçe ve idarelerin giderlerinin karşılaşması işlemleri de yer alır.
 • Yargı denetimini yapma ve düzenli olarak takip etme görevi Vergi Mahkemelerine aittir.
 • İptal ve tam yargı davaları da Vergi Mahkemelerinin görev kapsamı içerisinde bulunur.
 • Mali yükümlülükler dışında aynı zamanda kamu kurumlarındaki zam ve cezalar ile ilgili tüm işlemleri de Vergi davaları ile karara bağlamak mümkündür.
 • Böylelikle hem devletin hem de vatandaşların hukuki güvenliği korunur.

Vergi Mahkemesinin Görevsizlik Kararı

Vergi mahkemeleri görev ve yetkileri dışında aynı zamanda hizmet verdikleri konuların dışında kalması halinde yetkisizlik kararı verme hakkına da sahiplerdir. İdari Mahkemelerin alanına giren bir konuda yetkisizlik ve görevsizlik kararı verirse eğer dava, Danıştay’a gönderilir. Konu her ne ise ne kısa zamanda çözümlenir ve bir karara bağlanır.

Eğer Danıştay’ın yargılama süreci boyunca dosyalar ya da belgeler eksik çıkarsa davanın yetkili mahkemeye gönderilmesi önem taşır. Görev ve yetki uyuşmazlıkları kararları kesin olduğu için bir temyiz sürecine gitmek mümkün değildir. Eğer belirtilen durumlar nedeniyle bir davada idari yetkisizlik kararı alıyorsanız, yetkili mahkemede başvuru yaparken yeniden harç ödemenize gerek yoktur.

Vergi Mahkemesi Kararları İle İlgili İstinaf Başvurusu

Yukarıda sayılanlar dışında aynı zamanda Vergi Mahkemeleri tarafından alınan kararlar ile ilgili istinaf başvurusu seçeneği de vardır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 45. Maddesi ile birlikte istinaf kuralları detaylı olarak açıklanmıştır.

 • Vergi Mahkemesinden alınan bir karar 30 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu kullanılarak gönderilebilir.
 • Vergi Mahkemeleri görev alanları geniş olsa da hukuka uygun bir hizmet verilmesi ve her konunun yetkili olduğu kısımda değerlendirilmesi önem taşır.
 • İvedi ya da sözlü yargılama usulünün yapıldığı davalar içerisinde istinaf başvurusu yapabilmek mümkün değildir.
 • Karara uygun bir şekilde dilekçe hazırlanır ve temyiz usulüne tabidir.

Vergi Mahkemesi Kararlarına Temyiz

Vergi mahkemesi ve görevleri söz konusu olduğunda, dava sonucunda alınan karar yetersiz geliyorsa eğer temyiz şansınız vardır. Karar kesinleşip, taraflara resmi olarak bildirildikten sonra 30 gün içerisinde temyiz hakkınız ortaya çıkar.

 • Düzenleyici işlemler ile ilgili açılan iptal davaları ve konusu 100 TL’den fazla olan tam yargı davalarında temyiz seçeneği mevcuttur.
 • Vergi mahkemesi görevleri, tamamen hukuk kurallarına uygun bir şekilde belirlenir.
 • Hukukun üstünlüğü temel alınarak her zaman davada tarafların haklarının büyük bir titizlikle korunmasına özen gösterilir.
 • Mahkeme sonucu ise en kısa sürede hem davalı hem de davacıya bildirilir ve böylelikle temyiz için başvuru zamanı geçmez.

Kamu ya da idare ile ilgili oluşan vergi konularda bir anlaşmazlık ortaya çıkması durumunda mahkemeye başvuru yapmak en iyi şekilde sonuçlanması için önem taşır.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz