Vergi Kaçakçılığı Ve Sahte Fatura Suçları

Vergi kanunları kapsamında tutulan ve düzenlenen defterler bulunmaktadır. Bu defterler, kurum ve kuruluşların vergi ödenmesi işlemlerinde yardımcı olmak adına tutulmaktadır. Vergi kaçakçılığı da bu tutulan ve düzenlenen defterler kapsamından yola çıkılarak tespit edilir. Vergi kaçakçılığı ve sahte fatura suçları da bu alan dâhilinde düzenlenerek uygulanır. Vergi kanunları içerisinde bu suç için özel ceza ve yaptırımlar yer almaktadır.

Vergi Kaçakçılığı Ve Sahte Fatura Suçları Nedir?

Vergi kaçakçılığı ve sahte fatura suçları, vergi kanunları kapsamında tutulan, saklanma mecburiyeti bulunan defter ve kayıtların, fatura ya da diğer belgelerin hukuk çerçevesine aykırı şekilde düzenlenmesi, yok edilmesi durumuna denilmektedir. Vergi kaçakçılığında hesap ve muhasebe işlemleri de oldukça sık görülen bir işlemdir. Muhasebe içerisinden gidecek olan para akışının yanlış bir şekilde belirtilmesi ve kanunlar kapsamında vergi alanında zarara uğratılması bir suçtur.

Vergi kaçakçılığı ve sahte fatura suçları içerisinde yer alan sahte fatura düzenleme işlemleri de bir faturanın gerçeği yansıtmayacak şekilde düzenlenmesi suçudur. Bu tarzda düzenlenmiş faturalar için naylon fatura ifadesi kullanılmaktadır. Sahte fatura düzenlenmesi ve kullanılmasında, haksız kazanç elde edilmesini sağlamak ya da az vergi ödemek için vergi kaçırma suçunun işlendiği bir fiildir. Bu nedenle kurumları yanıltmak ve sahte fatura üzerinden iki farklı suç işlemek kanunlar tarafından belirtilen cezalarla korunmaktadır.

Vergi Kaçakçılığı Ve Sahte Fatura Suçları

Vergi kaçakçılığı ve sahte fatura suçları, vergi kanununca belirtilen suçlardır. Bu suçlarda sahte bir evrak düzenlemesi olması nedeniyle dava her iki aşamadan da incelenerek ceza uygulanabilir. Davanın seyrine sahte düzenlenen belgelerin kullanımı karar verecektir. Belgeler direkt olarak devlet kurumunu yanıltmak ve haksız kazanç elde etmek için düzenlenmesiyle, yaptırımlar bu kanunlar çerçevesinde ağır olarak işler.

Vergi Kaçakçılığı Ve Sahte Fatura Suçları Zaman Aşımı

Dava zaman aşımı, suçun işlenmiş olduğu tarihten itibaren belirli bir süre geçmesine rağmen dava açılmamış ya da dava açılmış olmasına rağmen kanuni işlemlerin belirtilen kanuni süre içerisinde sonuçlandırılmamış olması halinde davanın düşmesi sonucu ortaya çıkar. Türk Ceza Kanunu’na göre Vergi kaçakçılığı ve sahte fatura suçları içerisinde zaman aşımı süresi 8 yıldır. Dava zaman aşımları farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Buna göre;

  • Sahte bir hesabın açılması halinde Vergi kaçakçılığı ve sahte fatura suçları işlenmesi ile dava zaman aşımı hesap açım tarihinden itibaren işlemeye başlar.
  • Hesap ve muhasebe işlemlerinde hile yapılması halinde işlenen vergi suçlarında dava zaman aşımı, kayıtlara geçirilen hilenin yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlanır. Vergi kaçakçılığı ve sahte fatura suçları kapsamında hile uygulaması birden fazla işlenmişse en son işlenen hilenin tarihinden sonra dava zaman aşımı işlemesi başlar.
  • Tutulması gereken defter işlemlerinde çifte defter tutulması halinde vergi suçu kapsamında hesap ve işlemlerin yasa dışı olarak kabul edilen defter, belge ya da diğer kayıt ortamlarında kaydedilmiş olduğu tarihten itibaren dava zaman aşımı başlar.
  • Saklama ve ibraz etme zorunluluğu bulunan defter, belge ya da kayıtların yok edilmesiyle birlikte Vergi kaçakçılığı ve sahte fatura suçları içerisinde dava zaman aşımı yok edildiği tarih itibari ile başlar.
  • Sahte belgelerin düzenlenmesi kapsamında, vergi kaçırmak ve vergi suçu dâhilinde belgenin düzenlendiği günden itibaren dava zaman aşımı başlar. Aynı zamanda suç resmi/özel evrakta sahtecilik suçlarına da dâhil edilmektedir.

Dava zaman aşımı çeşitli durumlar karşısında eylemin hangi tarihte yapıldığı bilinmesi halinde o tarihten itibaren işlemeye başlamaktadır.

Bir yorum yaz