Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu ve Cezası

Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu ve cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 190. Maddesinde tüm şartlarıyla beraber belirtilmiştir. Buna göre; kişilerin uyuşturucu maddeyi bulmasında kolaylık sağlama, güvenli şekilde uyuşturucu maddeye ulaşımın sağlanması gibi eylemler, suçu oluşturmaktadır.

Sık sık karşılaşılan bir problem olarak; uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu, uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullandırma ve bulundurma suçuyla karıştırılmaktadır.

Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu ve cezası için bazı şartların oluşması gereklidir. Buna göre;

  • Uyuşturucu kullanacak kişilere, gizli ve özel yer sağlamak ya da uyuşturucu kullanmaları için malzeme bulmak
  • Uyuşturucu kullanacak kişilerin yakalanmaması için özel tedbirler almak
  • Uyuşturucu kullanacak kişilere, bununla ilgili özel bilgiler vermek

Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu ve cezası oluşumu için, kişilerin bu üç hareketten birini seçerek yapmaları yeterlidir.

Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçunun Cezası Nedir?

Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu cezası, suçun işleniş tarzına göre değişkenlik göstermektedir. Buna göre kişi; uyuşturucu kullanılması için herhangi özel bir yer buluyorsa, bunun için özel donanım ve malzeme tedarik ediyorsa, uyuşturucu kullanan kişilerin yakalanmaması için her türlü tedbiri alıyorsa ve uyuşturucu kullanma konusunda başkalarına çeşitli bilgiler veriyorsa; bu kişinin cezası, 5 yıl ile 10 yıl hapis cezası olarak belirlenmiştir.

Uyuşturucu ya da kişiyi uyarıcı madde konusunda görünen şekilde özendirme, yayma gibi eylemlerde bulunuyorsa; bu kişinin alacağı ceza 5 yıl ile 10 yıl hapis cezası olarak verilmektedir.

Eğer uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu, sağlık kuruluşlarında çalışan kişiler tarafından sağlanıyorsa; bu kişilere verilen cezanın yarısı oranında artırıma gidilmektedir.

Sağlık kuruluşlarında çalışan kişiler; doktorlar, diş hekimleri, eczacılar, kimyagerler, veterinerler, sağlık memurları, laborantlar, ebe ve hemşireler, diş teknisyenleri, hastabakıcılar, sağlık hizmeti veren özel klinik çalışanları ve ilaç sektörüyle ilgilenen kişiler bulunmaktadır.

Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu; etkin pişmanlık yasası kapsamına girmediği için, suçu işleyen kişiler, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden yararlanamamaktadır.

Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçunun Nitelikli Hali Nedir?

Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçunun nitelikli hali, Türk Ceza Kanunu’nun 190/3 maddesinde tüm hatlarıyla geçmektedir. Kanunda belirlenen tanıma göre; devlet ya da özel fark etmeksizin, sağlık kuruluşlarında çalışan her türlü; doktor, teknisyen, ebe, hemşire, teknisyen, sağlık memuru, veteriner, hastabakıcı, diş hekimi ve ilaç ticareti yapan kişiler tarafından işlenmesi halinde, suç nitelik suç haline gelmekte ve verilen ceza, %50 oranında fazlalaştırılmaktadır.

Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçunun Maddi Unsurları Nedir?

Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçunun maddi unsurlarını birkaç maddede toparlamak mümkündür. Uyuşturucu kullanımı için kişilere yer ayarlayan, uyuşturucu kullanımının daha kolay olması için malzeme ve her türlü aparatı sağlayan, uyuşturucu kullananlarının yakalanmaması ve dolayısıyla kendilerini ele vermemeleri açısından, her türlü önlemi ve tedbiri alan ve kişilere, uyuşturucu kullanımı hakkında çeşitli bilgiler veren kişiler, bu suçu işlemiş sayılmaktadır.

Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçunda, mağdur olan kişi vatandaştır ve devletin vatandaşını koruması için bazı tedbirler alması gereklidir. Bunun için maddi unsurların sadece bir tanesini bile yerine getiren kişi, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu işlemiş sayılmakta ve cezası da kanunda belirtilen süreler içinde verilmektedir.

Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmada Zamanaşımı, Uzlaşma Var mıdır?

Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu davalarına Asliye Ceza Mahkemeleri bakmaktadır. Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu ve cezası uzlaşma kapsamında olan suçlardan olmadığından, suçu işleyen kişilerin uzlaşma önerisinden yararlanması mümkün olmamaktadır.

Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu ve cezası zamanaşımı, Türk Ceza Kanunu’nun 66. Maddesinde belirlenmiştir. Bu maddeye göre; 5 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezasına tabi olmaktadır. Bu yüzden zamanaşımı da 15 yıl olarak belirlenmiştir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz