Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası

Kokain ya da eroin gibi çeşitlenen uyuşturucu maddeler, satın alma ya da kullanma suçları üzerinden değerlendirmeye alınır. Şöyle ki kişisel kullanım amacıyla satın almak bir suçtur. Kabul edilmesi ve bulundurulması da aynı oranda suça tabi tutulur. TCK md. 191 üzerinden de uyuşturucu madde ticareti suçu ve cezası hakkında mevcut kanunlar ifade edilmiştir. Örneğin;

  • Kişisel ihtiyaca göre uyuşturucu maddenin bulundurulması suç kabul edilir.
  • Uyuşturucu madde ticaretine yönelik suçlar cezalandırılır.

Kullanmak ya da bulundurmak adı altında farklı cezai yaptırımlara yer verilir. Bu anlamda hepsini ayrı ayrı değerlendirmek en doğrusu olacaktır. Nitekim kullanılan veya bulundurulan uyuşturucu maddenin gramı dahi göz önünde bulundurulmakta.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Uyuşturucu madde ticareti suçu ve cezası yukarıda da belirttiğimiz gibi farklı yatırımlara tabi tutulur. Bu aşamada sadığın amacı göz önünde bulundurulur. Şöyle ki fiilin sadece kullanmak mı ya da ticaret mi olduğu dikkate alınır. Sonuç olarak göz önünde bulundurulan kriterler;

-Madde Miktarı; Kullanmak ya da ticarete dökmek amacıyla bulundurulan madde miktarı dikkate alınır. Direk olarak kişisel ihtiyaca yönelik olan madde miktarı, kullanımı gözler önüne serer. Ancak miktarın fazla olması halinde uyuşturucu ticareti saptanır. Bu iki duruma yönelik ayrı cezalara yer verilmektedir.

-Tedarik; Sadığın devir ya da tedarik alanında herhangi bir davranışı var mı yok mu göz önünde bulundurulur. Mesela bu aşamada başkalarının sanıktan uyuşturucu madde satın alıp almadığı incelenir. Özellikle de fiili kanıtlayan tanıklar var ise uyuşturucu ticareti üzerinde yargı süreci başlatılır.

-Maddenin Yeri; Kişisel ihtiyaca yönelik olan uyuşturucu maddeler kolay yerlerde temin edilir. Ancak zula olarak ifade edilen maddeler, uyuşturucu ticaretin de kullanılır. Bu nedenle uyuşturucu madde ticareti suçu ve cezası için kullanım ve saklama yerleri de değerlendirmeye alınır.

Uyuşturucu Madde Bulundurma Cezası Nedir?

Sadece kullanmak üzere satın alınan ve bulundurulan maddelere yönelik ayrı yaptırımlara geçilir. Uyarıcı maddeyi kullanan kişiye yönelik hapis cezası mevcut durumda. Bu da 2 yıldan 5 yıla kadar farklılık göstermektedir. Aynı zamanda;

  • Kullanım alanı umumi ya da umuma açık olması halinde ceza oranı artış gösterir.
  • Kullanılan yere göre 3 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezasına da yer verilmektedir.

Uyuşturucu madde ticareti yapanlar da ise bu süreç daha da artış gösterir. Nitekim kullanım suçu ticarete nazaran daha makul görülmekte. Bu nedenle kullanım suçu, ticarete göre daha az oranla cezaya tabi tutulmaktadır.

Uyuşturucu Madde Kullanım Adil Para Cezası

Uyuşturucu madde kullanma suçu için yukarıda da belirttiğimiz gibi hapis cezaları mevcut durumda. Ve de hapis cezasının adli para olarak çevrilmesi mümkün olmaz. Öyle ki adli paraya çevrilmesi mümkün olmayan suçlar arasında yer almaktadır.

Farklı olarak erteleme yoluna gidilebilir. Yani infaz süresinin daha da uzatılmasına yönelik başvuruda bulunmanız sağlanır. Erteleme, cezaevine infaz edilme sürecini etkiler. Bu yönde uygun olan ceza tipleri arasında gösterilmekte.

Uyuşturucu Madde Kullanımı Suçunda Zamanaşımı

Uyuşturucu madde kullanımı ve zamanaşımı için belirlenen belli başlı şartlar mevcut durumda. Şöyle ki başta herhangi bir şikayet süresinin bulunmadığını belirtmek gerek. Özellikle de takibi şikayet bağlı suçlar arasında olmadığı için böyle bir süre sınırlamasına yer verilmemiştir. Ancak zamanaşımını uğrayan suçlar arasında gösterilir. Bu anlamda da çoğu suç gibi 8 yıla karar verilmiştir. Madde kullanma ve bulundurma suçuna yönelik belirlenen zamanaşımı 8 yıl şeklide ifade edilmekte.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz