Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı

Adı üstünde Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı, yine uluslararası olarak kişilerin yargılandığı ceza mahkemesi olarak bilinir. Hukuki niteliği eşliğinde mahkeme sistemlerine yer verilmekte ve soruşturmalara geçilmektedir. Bu aşamada önşartlardan sınırlara kadar pek çok karara yer verilir. Sonuç olarak;

 • UCM olarak kısaltılan mahkeme, 1998 yılında kurulmuştur.
 • Başlarda Roma Statüsü olarak yargılamaya yer verdiği biliniyor.
 • 2002 yılında ise toplamda 60 ülkenin onayı ile faaliyetleri artış göstermiştir.

Yargılama yetkisi üst seviyede olan UCM için, olağanüstü olaylar temel alınmakta. Hem geçici hem de özel suçların da yine bu mahkeme tarafından yargılanması ve sonuca bağlanması esas alınmaktadır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Suç Tipleri

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı yargılama için toplamda 4 ayrı suça bakmaktadır. Bunlardan ilki soykırım suçu olarak karşımıza çıkmakta. Beraberinde ise insanlığa karşı işlenmiş olan suçların yargılanması esas alınır.

Savaş ile saldırı suçları da beraberinde geliyor. Bu 4 ayrı suç tipine yönelik yargılama gerçekleşir. Yargılamanın tamamen bağımsız olmasına özen gösterilir. Hem tarafsız hem de süreklilik temel alınır. Bu şekilde yargılamanın ceza mahkemesinde gerçekleşmesi ve soruşturma işlemlerine geçilmesi söz konusudur.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı Özellikleri

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı için görev nitelikleri ifade edilmektedir. En başta 9 yıl görev yapmak üzere savcı seçilmesi söz konusudur. Sadece 1 kereye mahsus olacak şekilde savcı seçilmektedir. Yani savcıların ikinci defa seçmelere katılmaları mümkün değil. Beraberinde;

 • Mali açıdan özerk olmasına dikkat edilir.
 • Yargısal faaliyetler de ise tamamen bağımsız olması gerekmektedir.
 • Yine idari faaliyetlerin de bağımsız bir şekilde yürütülmesi esas alınır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı kararı sırasında tarafsızlık ön plana çıkmıştır. Görevini ifa eden savcıların en temel özellikleri olarak tarafsızlık dikkat çekmekte. Bu aşamada gerek sıradan vatandaşların gerekse devlet başkanlarının yargılanması söz konusudur. Yani şüphelinin statüsü ne olursa olsun tarafsızlık içerisinde yargılama sürecine geçilir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı Soruşturmaları

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı tarafsız ve bağımsız olacak şekilde yargılamalara bakmaktadır. Beraberinde ise soruşturma yetkisine yönelik belli başlı önşartlara uygun olmak gerekir. Örnek verecek olursak statüye taraf olma bunlardan bir tanesidir. Arkasından da çekince olmaması halinde soruşturma yetkisine sahip olurlar.

Savcılığın soruşturma yetkisi yaş şartı üzerinden de şekillenir. Mesela hakkında soruşturma ya da yargılama yapılan şahsın, yaşı temel alınır. Alt sınırına uygun olan şahıslar için soruşturma yetkisine sahip oldukları biliniyor. Bu anlamda 18 yaşından küçük olan şahısların yargılanması mümkün değil. Küçük faillere yönelik savcılık tarafından işlem başlatılamaz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı Sınırları

Belli başlı sınırlar çerçevesinde savcılığın soruşturma yetkisine sahip olması söz konusudur. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı kararı için bu sınırları dikkate almak zorundadır. Örnek verecek olursak zaman bakımından yetki mevcut durumda. Arkasından ise;

 • Kimi bakımından yetki
 • Madde yetkisi geliyor.

Fiilin işlenme süresi dikkate alınır ve zaman bakımından yetkilere geçilir. Böylece fiilin işlendiği sürenin öncesinde ya da sonrasında geçerli olan kanun yürürlükleri temel alınır. Kişi bakımından yetki sınırı ise reşit yaşta durumuna göre değişiklik gösterir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere 18 yaşından büyük olanlara yönelik soruşturma başlatılabilir. Son olarak madde bakımından yetki geliyor. Bu aşamada savcılığın baktığı suçlar dikkate alınır. Örneğin toplumu tehdit eden ağır suçlara bakılır. Beraberinde ise;

 • İnsanlığa karşı işlenen suçlara göre soruşturma başlatılır.
 • Madde bakımından yetki için saldırı suçları da temel alınır.
 • Savaş suçları da yine bu bağlamda soruşturmaya girmektedir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz