Türkiye’de Gayrimenkul ve Gayrimenkul Avukatı

Bu yazıda sizlere Türkiye’de gayrimenkul avukatı, görevleri, hukuksal alanda yürüttüğü süreçler ve yabancılar için uygulanan Türk Gayrimenkul hukuku süreçleri hakkında bilgi verilmiştir.

Yargılama safhasının mühim bir unsuru olan avukat, hukuki süreci tecrübe etmiş ve eğitimini aşmış olup vekalet ettiği kişilerin hukuk önünde yasal haklarını muhafaza ve müdafaa etmeye yönelik hukuki faaliyetlerde bulunan kişidir. Avukat, sadece yargılama faaliyetinde değil hukuki danışmanlık vermek suretiyle kişilerin, hayatın her alanında karşılaşılan hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşamaması için gerekli hukuki yardımı sağlar.

Avukatlık mesleğinde yasal bir uzmanlaşma bulunmaz. Bir başka ifade ile; gayrimenkul avukatı, ceza avukat, boşanma avukatı ve sair avukatlık uzmanlığı yoktur. Ancak avukatlar, tercih ettikleri alana yoğunlaşabilir ve tercih ettikleri alandan doğan işlem ve uyuşmazlıklara hukuki destek sunabilir. Bu nedenle avukatlar uygulamada, tercih ettikleri ve uzmanlaştıkları alanla birlikte anılır. Söz gelimi; gayrimenkul hukuku avukatı, ceza hukuku avukatı örnek olarak verilebilir. Gayrimenkul avukatı, gayrimenkul hukukunda uzmanlaşan avukatlar için kullanılan bir tabirdir ve avukatın gayrimenkul hukukuna hakim olduğunu ifade eder.

Gayrimenkul Avukatının Görevleri Nelerdir?

Gayrimenkul, sözcük anlamı itibariyle taşınmaz manasını ihtiva eder. Gayrimenkul hukuku avukatı da taşınmazları doğrudan veyahut dolaylı olarak ilgilendiren hukuki işlemlerin tümünde avukatlık faaliyeti gösterir. Gayrimenkul avukatının en temel görevi; vekalet ettiği kişinin yasal haklarını korumak ve müvekkilinin menfaatleri doğrultusunda avukatlık faaliyetlerini icra etmektedir. Buradan hareketle gayrimenkul avukatının diğer görevlerini ifade etmek gerekirse şu şekilde sıralanabilir:

  • Taşınmazlar üzerinde kurulacak hakların kurulması sürecini yürütür.
  • İpotek kurulması ve kaldırılması işlemlerini yönetir.
  • Tapu iptal ve tescil davası, tapı kaydının düzeltilmesi davası ile alakalı başvuruları gerçekleştirerek gereken savunmayı yapar.
  • Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi sürecini takip ederek tapu kayıtlarının hukuka uygun biçimde kurulmasını sağlar.
  • İzale-i şüyu ve idame-i şüyu davalarını takip eder.
  • Ecrimisil davası açar ve takip eder.
  • Önalım hakkı, geri alım hakkı, alım hakkı gibi davaları yürütür.

Yukarıda ifade edilen avukatlık faaliyetleri, gayrimenkul avukatı eli ile yürütülen hukuki işlem ve davaların yalnızca bir kısmıdır. Gayrimenkul avukatı, gayrimenkul ve tapuya ilişkin her türlü işlemde aktif rol alır.

Gayrimenkul Hukukunda Hukuki Danışmanlık

Gayrimenkul avukatı, gayrimenkul hukukundan doğan ihtilafların yargıya taşınması sürecinde gerekli hukuki desteği sağladığı gibi, bu alandan doğan her türlü işlemde kişilere ve şirketlere hukuki danışmanlık sağlamak suretiyle de avukatlık faaliyetlerini yürütür. Hukuki danışmanlık oldukça kapsamlı bir danışmanlığı ifade eder. Kişinin veya şirketin, karşılaşılan herhangi bir hukuki durumda ne şekilde hareket etmesi gerektiği, belge ve evraklar ile ilgili süreci, zamanaşımı ve hak düşürücü süreleri, gerekli başvuruları ve mercileri ve sair hususları içeren bir danışmanlıktır.

Türkiye Gayrimenkul Avukatı

Türkiye, gerek nüfusu gerekse ticari ve sosyal yaşamı değerlendirildiğinde oldukça aktif bir ülkedir. Gayrimenkul sektörünün en hızlı ilerlediği ülkelerden biri olan Türkiye’de, gayrimenkul hukukuna hakim, emsal davalarla deneyim kazanmış uzman bir gayrimenkul avukatına gereksinim duyulur. Özellikle yabancılar tarafından gereksinim duyulan gayrimenkul avukatı, kişi ve şirketler için gerek dava takibi gerekse hukuki danışmanlık hizmeti sağlar.

Gayrimenkul Avukatı Ücreti

Kişi, gayrimenkul hukuku avukatından vekillik yahut hukuki danışmanlık talep ettiği takdirde avukatlık ücreti ödemek durumundadır. Avukatlık ücreti, kişi ile avukat arasında serbestçe tayin edilir. Ancak ücretin belirlenmesinde bağlı kalınan asgari sınır bulunur. Bu asgari miktar, baronun avukatlar için getirdiği asgari ücret tarifesidir. Tarifede ifade edilen miktarın altına anlaşma sağlanması mümkün değildir. Gayrimenkul avukatı, hukuki hizmetine karşılık talep edeceği ücreti belirlerken birçok hususu değerlendirir. Açılacak davanın veya işlemin iş yükü ve kapsamından sürecin diğer detaylarına varıncaya değin yapılan değerlendirme sonucu ücretlendirme uygular. Bu nedenle, gayrimenkul avukatı ücreti söz konusu olduğunda somut olay değerlendirilmeden net bir miktar ifade etmek mümkün değildir.

Gayrimenkul Avukatının Önemi

Gayrimenkul hukukundan doğan davalarda avukat tutmak kural gereği zorunlu değildir. Kişiler, mevcut davalarını avukat desteği almadan bizzat takip edebilir. Fakat, uygulamada sıkça karşılaşılmaktadır ki bu şekilde yürütülen davalarda kişiler, gayrimenkul hukukuna hakim olmadıkları için birçok hatalı ve ihmali işlemde bulunmakta ve bu nedenle telafisi güç hak kayıpları yaşamaktadır Bu tür hataların ve ihmallerin önüne geçmek, ciddi hak kayıpları ile muhatap olmamak adına deneyimli bir gayrimenkul hukuku avukatından hukuki yardım almak son derece isabetli olacaktır.

Bir yorum yaz