Türkiye’de Bankacılık ve Finans İşlemleri

Türkiye’de Bankacılık ve Finans İşlemleri

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler yabancı sıfatını haizdir. Yabancılar için farklı hukuki düzenlemeler mevcut olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile aynı mevzuata tabi değildirler. Türkiye’de bankacılık ve finans işlemleri kapsamında yabancılar tarafından uygulamada en çok merak edilen hususların başında banka hesabı açılması işlemi gelir.

Zira günümüz ekonomik sisteminde banka hesabına sahip olunmaksızın gerek sosyal gerekse iş hayatının sağlıklı ilerlemesi son derece güçtür. Eğitim görmek isteyen, ikamet eden, yatırımda bulunmak veya gayrimenkul almak isteyen yabancılar için banka hesabı sahibi olunması oldukça elzemdir.

Yabancıların Türkiye’de banka hesabı açması; yabancı gerçek kişilerin banka hesabı alması ve yabancı şirketler adına banka hesabı açılması şeklinde ikili bir ayrıma tabidir. Bu ayrımda ilk olarak gerçek kişilerin Türkiye’de banka hesabı açma prosedürünü ifade etmek gerekirse;

  • Yabancıların banka hesabı açabilmesi için öncelikle tebligat adresine ihtiyacı bulunur.
  • Kişi, pasaportu ile vergi dairesine müracaat ederek potansiyel vergi numarası almalıdır.
  • İkamet adresi ve vergi numarasına ilave pasaport da gereklidir.

Bankaların bazıları, banka hesabı açılması sürecinde kişinin Türkiye kayıtlı telefon numarası sahibi olmasını şart koşmaktadır. Müracaat edilmek istenen bankanın bu yönde talebi mevcutsa telefon numarası da edinmek gerekir. İfade edilen işlemlerin ardından açılan banka hesabı ile yabancılar para transferi açısından çok daha avantajlı bir imkana sahip olur. Kişi, banka hesabı üzerine çıkarılan banka kartı ile Türkiye’de alışveriş yapabilir, online ödemelerde kullanabilir.

Yabancı şirketlerin Türkiye’de banka hesabı açması için gereken belgeler ve başvuru süreci farklıdır. Yabancı şirketler, yatırımları ve ekonomik faaliyetleri gereği Türkiye’de banka hesabı açmak durumunda kalabilir. Bu tür bir durumda takip edilmesi gereken prosedür ve gerekli belgeler şu şekildedir:

  • Şirket adına banka hesabı açılmasında yetkili kişi imza yetkisine sahip olan kişidir.
  • Şirket adına vergi numarası alınır.
  • Şirket ana sözleşmesi, ticaret odası kaydı, kuruluş ve faaliyet belgeleri ile birlikte ticaret sicilinde bulunan kayıtlar gerekir.

Yabancı şirketler ve gerçek kişiler için Türkiye’de banka hesabı açma süreci, prosedür ve belgelerin ifade edildiği makalede belirtilen hususlar asgaridir. Yani, her bir banka kendi politikası doğrultusunda harici şartlar koşabilir.

Yabancıların Türkiye’de Banka Hesabı Açması Ne Kadar Sürer?

Yabancıların Türkiye’de banka hesabı açmak için gereken belgelere sahip olması şartıyla ilgili bankada geçirecekleri birkaç saat ile hesap açma süreci tamamlanır. Fakat bu işlemin gün içinde yalnızca birkaç saatte tamamlanabilmesi için yukarıda bahsedilen ön koşulların tamamlanması ve ilgili bankanın talep ettiği özel şartlar bulunuyorsa karşılanması gerekir. Yabancıların Türkiye’de banka hesabı açması süresine etki eden faktörler içerisinde en belirleyici olanı hiç şüphesiz deneyimli bir avukat ile birlikte hareket edilip edilmediğidir. Zira avukattan alınacak hukuki yardım sayesinde sürecin ihtiva ettiği yasal işlemler ve prosedür muntazam bir şekilde işletilecek ve kısa sürede tamamlanacaktır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanmada Banka Hesabı Açma

2018 yılında yürürlüğe konan düzenleme ile birlikte yatırım yoluyla Türk vatandaşı olma şartları son derece hafifletilmiş ve bu nedenle birçok yabancının yatırım yoluyla Türk vatandaşı olmasının önü açılmıştır. Yatırım yoluyla Türk vatandaşı olmak; birtakım sermaye yatırımları karşılığında yabancılara vatandaşlık hakkının tanınmasını ifade eder. Söz konusu yatırımlar Türkiye’de hizmet veren bankalar üzerinden gerçekleştirilir. Bu bakımdan, yatırım yoluyla vatandaşlık almak isteyen yabancıların evvela banka hesabı açması gerekir. Yabancının banka hesabı açma süreci ise ifade edildiği gibidir.

Yabancıların Banka Hesabı Açmasında Avukat Desteği

Yabancılar farklı nedenlerden dolayı Türkiye’de banka hesabı açmaya gereksinim duyar. Bu gereksinimin karşılanması, banka hesabının açılabilmesi için belirli hukuki prosedürlerin takip edilmesi gerekir. Bu bakımdan hukuki sürecin ve prosedürün bilinerek ilerlenmesi önemlidir. Bu noktada, tecrübeli bir avukat ile iletişim kurularak kendisinden danışmanlık hizmeti alınması, sürecin kısa sürede tamamlanması, hatalı veya ihmali işlemler nedeniyle ek harcama yapılmaması adına son derece önemlidir.

Bir yorum yaz