Türkiye Vatandaşının Yurtdışında Suç İşlemesi Ve Yargılanması

Mülkilik sistemi, bir vatandaşın hangi ülkeye bağlı olmasının önemsenmediği, suçu işlemiş olduğu ülkede yargılamanın yapılmasını temel alır. Yarı mülkilik sistemi ise hem mağdurun hem de suçlunun bağlı olduğu ülkelerin ortak bir yargı sisteminde buluşması durumudur.

Türkiye’de bir suç işlendiğinde Türk Kanunları esas alınır. Eğer ki suç Türkiye’de işleniyorsa ya da neticesi Türkiye’de sonuçlanıyorsa o zaman suç Türkiye’de işlenmiş sayılır.

 • Türkiye’nin egemenlik alanı, Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasuları,
 • Açık denizde ya da hava sahasında Türkiye’ye bağlı bir hava ya da deniz arasınca bulunuluyorsa,
 • Türk deniz ya da hava savaş araçlarında işlenen suçlarda Türkiye yasaları geçerlidir.

Türkiye vatandaşının yurtdışında suç işlemesi ve yargılanması durumunda kişinin Türkiye’ye iadesi söz konusudur.

Yurtdışında İşlenen Suçların Türkiye’de Yargılanma Şartları

Türkiye vatandaşının yurtdışında suç işlemesi ve yargılanması için aşağıdaki unsurların söz konusu olması gerekiyor.

 • Suçun Türkiye dışında, Türkiye egemenlik sahasının dışında işleniyor olması önemlidir.
 • Suçu işleyen kişinin suçu işlediği zaman diliminde TC vatandaşı olmak zorundadır.
 • Suçu işleyen kişinin Türkiye’de olması önemlidir.
 • Yurtdışında TC vatandaşı için bir dava açılmamış ve hüküm verilmemiş olması gerekir.
 • Alt sınırı 1 yıldan az olmayan hapis cezaları ön görülen suçların işlenmiş olması önemli bir konudur.

Bazı durumlarda Türkiye’de yargılama yapılabilmesi için ceza süresine bakılmaz. Aşağıdaki durumlarda Türkiye’de yargılama yapılabilir:

 • İşkence,
 • Soykırım,
 • Uyuşturucu ticareti,
 • Fuhuş,
 • İnsan tacirliği,
 • Göçmen kaçakçılığı.

TC Vatandaşlarının  Başka Ülkede Görev Suçu İşlemesi

Yurtdışında yaşayan ve yurtdışında bir memur olarak çalışan TC vatandaşları bir suç işledikleri zaman bu fiili için hüküm giymiş olsa bile Türkiye’de yeniden yargılanma şansına sahiptir.

Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyet kavramı detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. Türkiye adına yurtdışında memur olarak çalışan TC vatandaşları herhangi bir konuda suç işlerse Türkiye’de yeniden yargılanacaktır.

Türkiye Yargısında Yabancı Kanunun Etkisi

Söz konusu Türkiye vatandaşının yurtdışında suç işlemesi ve yargılanması olduğu zaman yabancı kanunların da göz önünde bulunduruluyor olduğu unutulmamalıdır. Suç hangi ülkede işleniyorsa ve o ülkede bu suçun karşılığı ne ise Türkiye’de verilecek ceza bu üst sınırdan daha yüksek olamaz.

Suç Türkiye’ye karşı işleniyorsa, Türk vatandaşına zarar veriliyorsa o zaman işlene suç için üst sınıra bakılmaz.

Ceza Miktarının Belirlenmesi

Hem ağırlaştırıcı hem de hafifletici nedenler öncelikle belirlenir. Ona göre bir karara varılır. Verilen karar, hangi ülkede suç işlendiyse o ülkenin yargı kararından daha yüksek olamaz.

Eğer ki suçlu yakalanır ve Türkiye’ye iade edilene kadar tutuklu bulundurulursa Türkiye’de alacağı cezadan bu tutukluluk süresi indirilecektir.

Yurtdışında İşlenen Suçlara Hangi Mahkeme Bakar?

Türkiye’de herhangi bir yerleşim yeri yok ise mahkeme yeri Yargıtay tarafından belirlenecektir. Yabancı bir ülkede diplomatik bağışıklardan yararlananlar için mahkeme yeri Ankara mahkemesi olarak kararlaştırılmaktadır. Türkiye vatandaşının yurtdışında suç işlemesi ve yargılanması aşamasında mahkeme çok önemlidir. Mahkemenin hangi ilde ve ilçede olacağına karar verilmesi kişinin nereye bağlı olarak yaşadığı ile ilgili bir durumdur.

 • Suç nerede işlendi bilinmiyorsa yakalanan yer neresiyse görevli mahkemenin yeri orası olur.
 • Eğer ki şüpheli henüz yakalanmadıysa ve nerede suçun işlendiği bilinmiyorsa yetkili mahkeme kişinin yerleşim yerinde olacaktır.
 • Türkiye’de herhangi bir yerleşim yeri yok ise o zaman Türkiye’de bilinen son adresindeki yer mahkeme yeri olarak belirlenir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz