Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Türk vatandaşlığı doğum yolu ile ya da sonradan kazanılır, Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler hangi yoldan Türk vatandaşlığını kazanılacağına göre değişmektedir. Doğum yolu ile Türk vatandaşı olmak için gerekli olan belgeler; başvuru dilekçesi, Türk olan anne babanın nüfus kayıt örnekleri, yabancı iseler kendi devletlerinin verdiği vatandaşlık belgeleri, talepte bulunan başka bir ülke vatandaşı ise kimliğini kanıtlayan belge, medeni halini gösteren belge, anne ve babanın ölümü halinde akrabalarının ifade tutanakları, doğum belgesi ve doğum tutanağıdır.

Genel Hükümlere Göre Türk Vatandaşlığı

Genel hükümlere göre Türk vatandaşlığının kazanılması başvurusunda Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler; başvuru formu, 2 tane 50×60 ebadında beyaz fon üzerinde çekilmiş biyometrik fotoğraf, pasaport ya da buna uygun belge şayet kişi vatansız ise buna ait belge, kimlik belgesi, doğum belgesi, evli ise evlilik cüzdanı, nüfus kayıt örneği, sağlık raporu, Türkiye’de kendisinin ve ailesinin geçimin sağlayacak bir mesleğinin olup olmadığını gösteren belge, 5 yıl aralıksız Türkiye’de yaşadığını ispatlayan emniyet müdürlüğünden alınan ülkeye giriş çıkış belgesi, ikamet tezkeresi, kesinleşen bir mahkeme kararı varsa onaylı örneği, doğum tarihinin ay ve gün olarak belirlendiğini gösteren belge şayet yoksa 5490 sayılı Nüfus hizmetleri kanunu madde 39’a göre Temmuz ayının ilk günü doğduğunu kabul etmesi, hizmet bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.

İstisnai Türk Vatandaşlığı

İstisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler; (VAT-4) başvuru formu, 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport ya da pasaporta uygun belge, medeni halini gösteren belge, kimlik bilgilerini gösteren belgeler, doğum tarihinin ay ve gün olarak belli olduğunu gösteren belge böyle bir belge yoksa kanuna göre temmuz ayı doğumlu kabul edilmesine verdiği onay ile hizmet bedeli karşılığında yatırılan paranın makbuzu.

İkamet Şartsız Türk Vatandaşlığı

İkamet şartı aranmadan yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması durumunda Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler; Başvuru dilekçesi ( Vat-5), iki adet 50×60 biyometrik fotoğraf, pasaport, medeni hal belgesi, Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra medeni halinin değiştiğini gösteren belge, evli ise eşi ve çocuklarının nüfus kayıt örneği, Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kimlik bilgilerinde değişiklik oldu ise bunu gösterir belge, hizmet bedelinin maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Yeniden Türk Vatandaşlığını Kazanma

5901 sayılı kanuna göre Türk vatandaşlığı hakkını kaybeden yabancılar şartlara uymaları halinde 3 yıl kesintisiz Türkiye’de ikamet etme koşulu ile yeniden Türk vatandaşlığı kazanabilirler. İkamet şartına bağlı Türk vatandaşlığını kazanma Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler; başvuru dilekçesi, iki tane biyometrik fotoğraf, pasaport, medeni halini gösteren belge, Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kimliğinde ya da medeni halinde değişiklik olmuşsa bunu gösteren belgeler,  evlenmişse eşi ve varsa çocuklarının nüfus kayıt örnekleri, ikamet tezkeresi, Türkiye’de 3 yıl kesintisiz ikamet ettiğini gösteren belge ve makbuz.

Evlenme Yolu İle Türk Vatandaşlığı

Bir Türk vatandaşı ile evlenerek Türk vatandaşlığının kazanılması halinde Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler; VAT-6 başvuru formu, 2 biyometrik fotoğraf, pasaport eğer yoksa buna uyan belgenin noter onaylı ve Türkçe tercüme edilmiş hali, kimlik bilgilerini gösteren Türkçe ‘ye çevrilmiş onaylı belge, Türkiye’de ikamet ediyorsa ikametgâh belgesi, kesinleşen bir mahkeme kararı varsa bunun onaylı örneği, doğum ay ve gününü net şekilde belgelenmesi aksi halde 5490 sayılı kanuna göre Temmuz ayının ilk günün tescil edildiğini kabul ettiğine dair imzalı beyanı, Maliyeye yatırılan hizmet bedelinin makbuzu.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Evlat edinilme yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılmasında istenen belgeler; evlat edinenin veli ya da vasisinin isteğini belirten başvuru formu, iki biyometrik resim, usule göre hazırlanan doğum belgesinin Türkçe ve onaylanmış hali, doğum belgesine göre düzenlenen doğum tutanağı ve makbuz. K.K.T.C vatandaşlarının Türk vatandaşlığı kazanması ve seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması halinde ise başvuru formu ile birlikte pasaport, medeni hal belgesi, fotoğraf, makbuz istenmektedir. Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler eksiksiz ve doğru olarak hazırlanmalıdır aksi halde başvuru ret edilir ya da evrakların tekrar düzenlenmesi çok zaman kaybettirir bu nedenle alanında uzman olan Okyanus Hukuk Bürosunun tecrübeli ve deneyimli kadroları ile çalışarak sorun yaşamadan Türk Vatandaşlığı kazanma işlemlerini sonuçlandırabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz