Tüketici Mahkemesi ve Görevleri

Tüketici mahkemesi ve görevleri kapsamında tüketiciyi ilgilendiren tüm uygulamalardan kaynaklanan sorunlar ile ilgilenme sorumluluğuna sahiptir. Bu noktada kişilerin mahkeme türü ile alakalı da bilgi sahibi olmak istediği görülmektedir. Tüketici mahkemeleri özel mahkemeler başlığı altında incelenen bir birinci kademe mahkemesidir. Tüketici mahkemelerine başvururken konunun gerçekten bu mahkemenin görev alanı içerisinde olup olmadığı yakından incelenmelidir. Aksi takdirde görevsizlik kararı alınarak süreç yarım bırakılacaktır.

Mahkemenin Yetki Alanı

Mahkemenin tüm görev alanı 6502 sayılı kanun ile net olarak belirlenmiştir. Mahkemeye gelen davaların bu görev tanımının dışında olması durumunda mahkeme tarafından itiraz ile karşılaşılacağının belirtilmesi gerekir. Mahkemeye başvurunun yapılmasının öncesinde yetki alanı ile alakalı şu detayların göz önünde bulundurulması gerekmektedir;

  • Tüketici mahkemelerine başvurulması adına kişilerin dava değerinin belirli bir sınırın üzerinde olması beklenir. Bu sınırın üzerinde olmayan davalarda kişilerin tüketici hakem heyetlerine başvurması gerekmektedir. Miktarın yetersiz olması durumunda dahi kişilerin tüketici mahkemelerine başvurması sorun yaratacaktır ve ret kararı verilmesine sebebiyet verecektir.

Tüketici mahkemesi ve görevleri ve yetkisi kapsamında inceleme yapılırken 5650 liranın altında olan uyuşmazlıkların mahkemelere başvurmasına izin verilmemektedir. Tüketici hakem heyeti bu tip davalar ile yakından ilgilenecektir. Aynı sınır tüketici hakem heyeti için de geçerlidir. Tüketici hakem heyeti de 8480 liranın üzerinde olan dava değerine sahip olan konular ile ilgilenmemekte ve bu durumun direkt olarak mahkemelerde çözülmesi talep edilmektedir.

Sözleşmelerden Kaynaklanan Sorunların Çözümü

Tüketici mahkemesi ve görevleri 2019 kapsamında sadece bir ürün satın alınması aklınıza gelmemelidir. Hizmet alan kişiler d direkt olarak tüketici statüsünde görülmektedir. Örneğin bir bankanın müşterisi olan kişilerin de yaşadıkları sorunlar neticesinde direkt olarak tüketici mahkemelerine başvurması mümkündür.

Bankaların kişiler ile yapmış olduğu sözleşmelerden kaynaklanan sorunlar kişileri maddi manevi kayba uğratabilir. Bu durum ile alakalı bir çözüm arıyorsanız tüketici mahkemeleri ilk olarak yol gösterecek kurumlar arasında yer almaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için mahkeme her iki tarafın da sunmuş olduğu belgeleri inceleyerek karar verecektir. Gerekli görülürse bilirkişi raporu da talep edilebilir. Mahkemede talep edilen bilirkişi raporunun dava ücretine ek olarak koyulacağının da altı çizilmelidir.

Dava Açma Süreci Nedir?

Tüketici mahkemesi görev alanı dahilinde dava açmak isteyen kişilerin öncelikli olarak dilekçe yazarak sürece ilk adımı atmaları gerekir. Bu noktada kişilerin hazırlamış oldukları dilekçeye yasal olarak cevap verilmesi için belirlenen süre 14 gündür. Bu sürenin dolması durumunda hakkın ihlal edildiği konusunda itirazda bulunulabilir ve dilekçenin yanıt almasının hızlanması için adım atabilir. Mahkemelerin görev tanımlarının son dönemlerde oldukça net bir biçimde ayrılması sebebi ile kişilerin dilekçelerine yanıt almaları ile alakalı herhangi bir aksaklık meydana gelmeyecektir. Kişilerin yaşamış oldukları durum ile alakalı tüm belgeleri dilekçelerine ekleme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu aşamanın akabinde iddia genişletilecek ve dava dosyası şekillenecektir. Gerekli olan karar dava dosyasının hazırlanmasının yetkinliğine bağlı olacak şekilde hızlı/yavaş olabilir.

Görevsizlik Kararına Dikkat!

Tüketici mahkemesi ve görevleri hakkında yaşanan karışıklıklar sebebi ile mahkeme görevsizlik kararı verebilir. Bu noktada özellikle tüketici mahkemesinin görev alanına girmemesine rağmen dava dilekçesinin ve dosyasının bu mahkemeye sunulması durumunda mahkeme kendi görev alanında olmadığını belirtecek ve görevsizlik kararı verecektir. Bu tür aman kaybettirecek durumlar ile iç içe olamamak için süreci konusunda uzman olan isimler ile yürütmek çok daha verimli olacaktır. Tüketici mahkemesi ve görevleri kapsamında net bilgi sahibi olan avukatlardan yardım almak bu alanda yol gösterici olacaktır.

Bir yorum yaz