Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik kazası tazminat davası trafik kazası sonucunda vücut bütünlüğüne zarar gelen, maddi ya da manevi zarar uğrayan yaralılar ya da kaza sonucu ölen kişilerin yakınları tarafından açılabilir. Bu davanın açılabilmesi için öncelikle en az 1 adet motorlu taşıtın kazanın içerisinde yer alması gerekiyor.

Trafik kazasında sorumluluğu olan kişiler için açılabilecek bir davadır. Bedensel ya da maddi anlamda zararların bir nevi karşılanması adına açılmaktadır. Haksız fiil sorumluluğundan ötürü oluşan kazalar nedeni ile kişiler haklarını arama yoluna gidebilir. İlk olarak maddi hasarlı trafik kazası sonrası tazminat davası açmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Trafik Kazası Tazminat Davasında Zamanaşımı

Tazminat davası açmadan hemen önce dava sürecinin ne kadar süre ile aktif kaldığını bilmekte yarar var. Öncelikle trafik kazası hangi gün ortaya çıktıysa zamanaşımı süresi o günden başlayarak işleyecektir. Trafik kazalarında tazminat davası zamanaşımı süresi 10 yıla kadar çıkmaktadır.

Genel olarak trafik kazaları yanında ceza davalarını da getirmektedir. Yani trafik kazasında bir kişi suç işlemiş sayılacaktır. O nedenle de ceza davası açılacaktır. Ceza davası ile trafik kazası tazminat davası aynı anda işliyorsa ceza davasının zamanaşımı ön plana çıkacaktır.

Trafik Kazası Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Trafik kazası söz konusu olduğunda kazada yararlanan mağdur kim ise o kişi tazminat davası açma hakkına sahiptir. Hem maddi hem de manevi dava açılması söz konusudur. Yaralanan kişi iş gücündeki kaybı nedeni ile dava açabileceği gibi, elem ya da üzüntüsü nedeni ile de dava açabilir.

Trafik kazası tazminat davası açmak sadece kişinin kendisi işlem yapmak zorunda değildir. Kaza sonucunda kişi ağır yaralanmış ve dava açamayacak halde olabilir. Aynı zamanda hayatını yitirmiş de olabilir. Bu gibi durumlarda kişinin annesi, babası, nişanlısı, eşi ya da çocukları dava açma hakkına sahiptir.

Kişinin kendisinin dava açamayacağı durumlarda yakınlar sadece manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir. Yakınlar maddi tazminat davası açamaz. Sadece yakınlar değil, aynı zamanda ölen kişinin desteklemiş olduğu herkes dava açma hakkına sahiptir. Bu aşamada açılan dava destekten yoksun kalma tazminatı olarak adlandırılmaktadır.

Trafik Kazası Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Trafik kazası nedeni ile tazminat davası açılmak isteniyorsa karşınızda birçok muhatap olacaktır. Öncelikle fiili bizzat işleyenlere dava açılabileceği gibi bu duruma elverişli ortamı oluşturan kişilere de dava açmak söz konusudur.

Trafik kazası tazminat davası açabilmek için muhatap aracın sürücüsü olabilir. Trafikte kusurlu olan aracın sürücüsüne maddi ya da manevi tazminat davası açılabilir.

Her ne kadar aracın sahibi o anda kaza yerinde olmasa bile aracın işleteni olarak kabul edilir. O nedenle aracın sahibine de tazminat davası açmanız mümkündür. Aracın işleteni kimse ona da tazminat davası açılabilir. Aynı zamanda aracın sigorta şirketine de dava açma hakkınız olacaktır.

Trafik Kazası Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Maddi hasarlı trafik kazası tazminat davası görevli mahkeme duruma göre değişkenlik gösterebiliyor. Öncelikle ölümlü ya da yaralanmalı olan trafik kazalarında pek çok farklı mahkeme görev alabilir.

Davalılardan herhangi birinin ikametgahının bulunduğu adliyede işlem yapılabilir. Trafik kazası hangi alanda yapıldıysa oranın mahkemesi de bu konuda görevli olacaktır. Asliye hukuk mahkemeleri tazminat davalarından sorumludur. O nedenle açılacak bir dava için asliye hukuk mahkemelerine başvuru sağlamak gerekiyor. Davalının ya da davacının ikametinde yer alan asliye hukuk mahkemelerinde işlem yapılabiliyor.

Bir yorum yaz