Trafik Kazalarından Kaynaklı Maddi Ve Manevi Tazminat

Trafik kazaları hem bedensel hem de malvarlıkları üzerinden zarara neden olabiliyor. Örneğin kaza neticesinde ölüm ya da yaralanma durumları boy gösterebilir. Bunun için ev ya da araba üzerinden malvarlığı zararları da meydana gelebilir. Tüm bu zararlara ilişkin trafik kazalarından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davalarına geçilir. Böylece;

  • Kazada sorumluluğu bulunan kişilere yönelik davaya karar verilir.
  • Zarara uğrayan kişinin zararlarını ifade etmesi beklenir.
  • Tazminat uygulamaları da zararlara bağlı olarak şekillenir.

Haksız fiile bağlı olarak tazminat davalarının görülmesi söz konusudur. Hukuki nitelik için başta haksız fiil göz önünde bulundurulur. Böylece teminat miktarından zamanaşımına kadar tüm neticeler dikkate alınır. Mahkemenin yetkisi üzerinden de tazminat uygulamalarına geçilmesi sağlanır.

Trafik Kazalarında Talep Edilen Tazminatlar Nelerdir?

Trafik kazalarının ölümlü ya da yaralı neticesi üzerinden tazminatlar devreye girmektedir. Bu aşamada hem manevi hem de maddi olarak tazminat istemine başvurulur. Avukatlar dahilinde harekete geçenler, beyanlarını sunabilir. Böylece;

-Ölümlü Kaza; Ölenin yakınları manevi tazminat talebinde bulunabilir. Genelde duyulan acı ve elem için tazminata karar verilir. Aynı zamanda cenaze ile tedavi giderleri de talep edilir. Son olarak ölen kişinin destek verdiği kişiler ‘destekten yoksun kalma tazminatı’ talebinde bulunabilir.

-Yaralamalı Kaza; Yine yaralı olan kişinin de manevi tazminat talebinde bulunması mümkün. Bunun dışında tedavi giderleri ile kazanç kaybı için tazminat istenebilir. Çalışma kaybına neden olan kazalarda da tazminat ödemesine karar verilir. Ekonomik geleceği sarsılan kişiler de tazminat davası açmaktadır.

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Esasları Nelerdir?

Yukarıda belirttiğimiz gibi ölümlü ile yaralamalı trafik kazaları için ayrı manevi tazminat esasları bulunuyor. Daha çok kazadan kaynaklı olarak ortaya çıkan olumsuz duyguların giderilmesi amaç edinir. Elem ve acı duygularının giderilmesi adına manevi tazminata karar verilir. Manevi tazminata yönelik dikkate alınanlar ise;

  • Başta tarafların ekonomik durumları üzerinden karar verilmektedir.
  • Kazanın nasıl meydana geldiği de göz önünde bulundurulur.
  • Tarafların kusurları dahi tazminatı etkilemektedir.

Son olarak hak ve nesafet kuralları dikkate alınıyor. Bu unsurlar tazminatın hesaplanmasına etki etmektedir. Mağdur olan tarafın duygusal açıdan desteklenmesine özen gösterilir. Ancak bu aşamada tazminatın zenginleşme aracı olarak temin edilmemesi sağlanır. Öyle ki tarafların hal ve beyanları üzerinden tazminatın belirlenmesi söz konusudur.

Trafik Kazalarında Maddi Tazminat Nedir?

Maluliyete bağlı olarak maddi tazminatın da hesaplanmasına özen gösterilir. Maddi tazminat için en başta zarar oranı dikkate alınır. Yani bedensel ya da malvarlıkları üzerinden gerçekleşen zararlar göz önünde bulundurulur. Bir de kazanın nitelikleri ile kusurun oranı incelemeye alınır. Bu oranlar dahilinde tazminat hesaplanır.

Aktif ve pasif çalışma saatlerine göre kişinin ekonomik gelirleri hesaplanır. Bu gelire etki eden kazalarda da tazminat talebine geçilmektedir. Her aya bağlı olarak işgücü kaybının hesaplanmasına özen gösterilir. Yıllık olacak şekilde de aynı durum geçerlidir. Aynı zamanda iskontolama üzerinden indirim uygulamalarına da geçilmektedir.

Trafik Kazaları Tazminat Davası Mahkemeleri Hangileri?

Trafik kazaları ölümlü ya da yaralamalı olacak şekilde sonuçlanabilir. Bu gibi durumlarda maddi ile manevi tazminat davaları devreye girer. Davalar adına Asliye Hukuk Mahkemeleri görev yapmaktadır. Farklı olarak trafik sigortası için Asliye Ticaret Mahkemesi harekete geçer. Bu detaylar dahilinde kazanın incelenmesi ve tazminat uygulamalarına geçilmesi söz konusudur. Sonuç olarak;

  • Avukatlara başvuranlar ilk önce danışmanlık hizmetleri ile bilgi sahibi olacaktır.
  • Danışmanlıktan sonra vekil olan avukatlar davaları sürdürmektedir.
  • Kazaya ilişkin tüm beyanlar sergilenir ve dava takibine geçilir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz