Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası

Trafik kazalarına neden olan durumlar göz önünde bulundurulur ve dava görülür. Örneğin bu yolla trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ve cezası üzerinden durulmaktadır. Özellikle de son yıllarda bir hayli artış gösteren suçlar arasında yer alıyor. Adı üstünde trafik güvenliğini ihlal eden kişilere yönelik davanın açılması ve sorgulamanın yapılması söz konusudur. Bu aşamada;

  • Alkollü araç kullanma trafik güvenliğini riske atan durumların başında geliyor.
  • Kişilerin hayatını ya da sağlığını tehlikeye atak şekilde araç kullanma da bunlar arasında.
  • Son olarak nedenlere göre trafik kazasının gerçekleşmesi, suçun değerini belirler.

Karayolları Trafik Kanunu üzerinden de bu konuda paylaşımlara yer verilmekte. Son olarak kanuni açıdan TCK md. 179 göz önünde bulundurulur. Bu şekilde araç kullanan kişiye yönelik çeşitli durumlar değerlendirilir ve cezai yaptırımlara geçilir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Şikayetleri

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ve cezası şikayete tabi suçlar arasında bulunmuyor. Bundan dolayı da resmen soruşturma adı altında inceleme alınır. Herhangi bir şikayet süresi de mevcut değil. Ancak zamanaşımına yönelik süreler belirlenmiş durumda. Yani dava zamanaşımı için 8 yıllık süreç devreye girmektedir.

Merak edenler uzlaşma yoluna da göz atabilir. Ancak trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ve cezası için herhangi bir uzlaşma imkanı mevcut değil. Yine şikayete tabi olmadığı gibi uzlaşma kapsamında bulunmayan suçlar arasında da yerini almıştır. Yargılama ise direk olarak asliye ceza mahkemesi tarafından gerçekleşmektedir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Cezası

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak neticesinde kazalar meydana gelmekte. Kazalar kimi zaman cana kimi zamanda mala zarar vermekte. Bu gibi durumlarda da TCK maddeleri üzerinden soruşturma sürecine geçilir. Kazadan kaynaklı olarak oluşan tüm zararlar dikkate alınır ve cezaya karar verilir. Mesela bu yolla;

  • Hayat, sağlık ve malvarlığı zararına göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası bulunuyor.
  • Alkol ile uyuşturucu madde kullanımına yönelik kazalarda ise süreç daha da uzun olmakta.
  • Yollarda mevcut olan işletim sistemlerine zarar verenlere de 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası uygulanır.

Örneğin akışı sağlamak adına belli başlı işaretlere yer verilir. Bu işaretlere zarar vermek ya da değiştirmek suça dahil edilir. Hatta direk olarak kalkış ya da iniş gibi farklı fonksiyonlara sahip olan yollara dahi bir şey koymak suçlar arasında. Kısacası teknik yapıya zarar verenlerin de hapis cezası ile karşılaşmaları söz konusudur.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Ertelemesi

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu adli para cezasına çevrilebiliyor. Yukarıda belirttiğimiz şekilde hapis cezası alanlar beraberinde adil para cezasına yönelik başvuruda bulunabilir. Nitekim adli para cezasına çevrilebilen suçlar arasında yer almaktadır. Hatta bunun yanı sıra erteleme durumu dahi göz önünde bulundurulabilir.

Cezaevine infaz zamanında erteleme mümkün olmakta. Şartlı olacak şekilde infaz kararının ertelenmesi söz konusudur. Hatta bununla da kalmayıp beraberinde hapis cezasına yönelik ertelemeye geçilebilir. Asliye hukuk mahkemesi tarafından suçu işleyen kişilerin talepleri dikkate alınır. Ve de cezai yaptırımlara yönelik karar değişikliklerine gidilebilir.

Alkollü Araç Kullanma & Trafik Güvenliği Suçu

Baştan da belirttiğimiz gibi alkollü araç kullanma suçu sadece trafik güvenliği adı altında değerlendirmeye alınmaz. Özellikle de hayata kast söz konusu ise, soruşturma daha geniş kapsamda ele alınır. Bu nedenle hapis cezasının birkaç yıla indirilmesi de mümkün olmaz. Nitekim trafik güvenliğini tehlikeye sokma durumlarının başında alkollü kullanım mevcut durumda. Tehlikeli suçlar arasında bulunan alkollü kullanım için de asliye ceza mahkemeleri tarafından soruşturmalara yer verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz