Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı ve 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet

Türkiye’de gösteri yürüyüşü düzenlemek ve toplantı yapmak. 2911 sayılı kanun ile güvence altına alınmıştır. Buna göre herkes, izin almadan, saldırısız ve silahsız bir şekilde, kanunlara uygun olarak, belli hedeflere yönelik bir biçimde gösteri düzenleyebilir ve yürüyüş ile toplantı yapabilir. Buna muhalefet edenlere ceza verilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ve 2911 sayılı kanuna muhalefet olarak tanımlanmış ceza ve suçlar söz konusudur.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanuna Muhalefet Nedir?

Toplantı ve gösteri yürüyüşü kanuna muhalefet, belli durumlarda ortaya çıkar. Buna göre gösteri, yürüyüş ve toplantılar;

 • Suç işlenme fiilinin önüne geçilmesi
 • Topumun genel ahlak ve sağlının korunması
 • Kamu düzenini sağlamak
 • Milli güvenliğe zarar gelmesini engelleme
 • Başkalarına ait olan özgürlüğün korunması gibi gerekçelerden toplayı yasaklanabilir.

Bunun hükmü yasada açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu konuda yetkili olan mecra ise valiler ya da kaymakamlardır. Bu nokta hem erteleme hem de direk olarak yasaklama söz konusu olabilir.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanuna Muhalefetin Cezası Nasıldır?

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ve 2911 sayılı kanuna muhalefet olarak bilinen fiil için belirlenmiş olan cezalar şöyledir;

 • Yasalara aykırı bir şekilde gösteri yürüyüşü düzenleyenler, toplantıya katılanlar, bu tip organizasyonu düzenleyen, yöneten ya da yönlendiren kişiler, gerçekleştirmiş oldukları fiil çok daha ağır bir suç olarak tanımlanmadığı zaman en az 1 yıllık ceza alırlar. Bu ceza hapis şeklindedir ve üst sınırı ise 3 yıl olarak tanımlanmıştır.
 • Ancak yukarıda sayılı olan niteliklere sahip olmayan kişilerin alacakları ceza ise en fazla 1 yıllık hapistir.
 • Toplantı ve gösteri yürüyüşü cezası kapsamında, bu tip işleri düzenleyen kurul üyelerine de ceza uygular. Eğer bu şahıslar kanunda belirtilmiş olan gerekliliklerini yerine getirmezse, en az 6 aydan başlamak üzere hapis cezası alırlar. Üst sınır ise 2 yıl olarak belirlenmiştir.
 • Toplantı ve yürüyüş sırasında, görevlerini yerine getirmek için orada bulunan güvenlik kuvvetlerine karşı şiddet ve cebir ile müdahale etmeye çalışan, onları tehdit eden, bunu yaparken de güç kullanan kişilere 2 yıl ile 5 yıl arasında bir hapis cezası verilir.
 • Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ve 2911 sayılı kanuna muhalefet çerçevesinde bunu engellemeye çalışmak da suç olarak kabul edilir. Bu noktada verilecek olan ceza 9 ay ile 2 yıl hapis cezası arasında farklılık göstermektedir.
 • Kanuna tamamen ters ve aykırı bir biçimde propaganda yapmak, suç işlemek ya da bunu teşvik etmek suç olarak tanımlanmıştır. Yasalarımızda bunun için belirlenmiş olan ceza ise 6 aydan başlamak üzere 1 yıla kadar hapis cezası alabilirler.
 • Gösteri ve toplantı sırasında huzuru bozmaya çalışmak bir suç olarak tanımlanmıştır. Cezası ise 1 sene 6 ay ile 3 yıl arasında değişir.
 • Yasadışı olarak kabul edilmiş örgütlerin flama, bayrağını ve pankartını taşımanın cezası ise en az 3 yıllık cezaya tabidir.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Ateşli Silahla Katılmak

Silahla gösteri yürüyüşüne katılmak filli suç olarak tanımlanmıştır. Bunun gerçekleşebilmesi için kişinin mutlaka molotof, havai fişek, ateşli silahlar kullanması şarttır. Bunun yanı sıra boğma teli, lastik çubuk, sopa, taş, delici alet, kesici aletler de mevcut ceza ve suç içerisine dahil edilmiştir. Böyle durumlarda verilecek olan cezanın alt sınırı 2 seneden başlar ve 4 yıla kadar çıkabilir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz