Ticari İtibarın Zedelenmesi Suçu

İnternet yokken ticaretle ilgili her şey yüz yüze ifade edilirdi. Müşteriler memnuniyetlerini veya şikayetlerini, ilgili firmaya giderek veya telefon yoluyla iletir, çözüm bulmaya çalışırdı. Memnuniyetsiz müşterinin şikayetleri veya itibarı zedeleyici eylemleri sadece yakın çevresine yayılabilirdi. Günümüzde çok farklı bir durum var! İnternet, iletişim ve etkileşimleri olduğu kadar şikayetleri ve şirket itibarını zedeleyici eylemleri de küreselleştirdi. Bu sebeple Ticari İtibarın Zedelenmesi Suçu çok kolay işlenir hale geldi. Şirketler artık, itibar suikastlarına karşı profesyonel destekle çözüm bulabiliyor.

Ticari İtibarın Zedelenmesi Suçu Nedir?

Online platformlar, şirketler için avantajları kadar dezavantajlar da barındırıyor. Sosyal medyada, haber sitelerinde veya çeşitli internet ortamlarında şirketlerle ilgili paylaşılan ve itibarı zedelemeye yönelik bilgiler ve haberler, şirketleri zor duruma düşürüyor. Bilgisayarlardan, tabletlerden veya akıllı telefonlardan herkes istediği bilgileri paylaşabiliyor. Yani artık itibar, herkesin avucunun içinde! Bu durum, şirketleri daha dikkatli olmaya sevk ederken, şirketin ticari itibarının zedelenmesi durumunda eli kolu bağlanabiliyor. Birçok şirket dijital platformlarda ticari itibarlarını korumaya yönelik çalışmalar yapmak zorunda kalıyor. Online kimliğine leke sürmemek veya itibarını korumak isteyen firmalar, uzman desteği alıyor.

Ticari itibarı zedeleme suçu, “internet aracılığıyla tartışma ortamlarında şirketin asılsız bilgilerle karalanması; yoğun kullanıcı veya tüketici bulunan online ortamlarda şirketin adının anılarak eleştirilmesi; şikayet ve eleştiri hakkının hakaret içerikli mesajlarla kullanılması; şirketi küçük düşürücü iftira ve ithamlarda bulunulması” olarak özetlenebilir. Genel olarak şirketin itibarını düşüren, gerçek dışı ifadelerle şirkete maddi ve manevi zarar vermeye yönelik her türlü eylem, ticari itibarı zedeleyen suç kapsamında değerlendirilebilir.

Ticari İtibarın Zedelenmesi Suçu Hangi Kanunda Geçiyor?

Türkiye’de ticari itibarın zedelenmesine ilişkin doğrudan bir kanun maddesi bulunmuyor. Bankacılık Kanunu 74. maddede bu yönde bir ifade yer alırken, Yargıtay’ın yerleşik içtihatları şirketlerin imdadına yetişiyor. Ticari İtibarın Zedelenmesi Suçu ile karşı karşıya kalan şirketler, bu içtihatlara göre hukuki süreçler işletebiliyor.

Şirketler, tüzel kişiliklerinden kaynaklanan bazı haklara sahiptir. Bu hakların internet yoluyla ihlal edilmesi durumunda şirket, ilk olarak önleyici başvuruda bulunabilir. Bunun için 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’nun ilgili maddesi gereği içerik veya yer sağlayıcıdan içeriğin engellenmesi istenebilir. Şirket, aynı kanun maddesi kapsamında doğrudan sulh ceza hakimliğine başvurarak, “tüzel kişilik haklarının ihlal edildiği” gerekçesi ile içeriğin erişiminin engellenmesini talep edebilir.

Bu suç çerçevesinde şirketler, muhtemel menfaat kayıplarını önleyebilir. İtibar zedelenmesi ile bağlantılı zararlar için tazminat talebinde bulunabilir. Bunun için deneyimli ticari hukuk uzmanlarına ihtiyaç vardır. Bu sayede şirketler, ticari itibarlarını koruyabilir, ticari itibarı zedeleyici faaliyetlere karşı profesyonel destek alabilir.

Ticari İtibarın Zedelenmesi Suçuna Karşı Diğer Kanun Maddeleri Nelerdir?

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 9. ve 61. maddeleri, şirketlere marka hakkının korunması ve marka hakkına tecavüz durumunda başvurabilecek hukuki haklar konusunda bilgiler vermektedir. Şirketler ayrıca, Türk Ticaret Kanunu’nun 56. ve devam eden diğer maddelerinde haksız rekabet hükümlerine dayanarak bazı hukuki yollara başvurabilir. Türk Medeni Kanunu’nun 24. maddesi çerçevesinde Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre ticari itibarın zedelenmesi tazminat davası talebinde bulunmak da mümkündür.

Ticari İtibarın Zedelenmesi Suçuna Karşı Hukuki Destek Alın!

Özellikle internet ortamında şirketlerin maruz kaldığı haksız saldırılara karşı şirketler, maddi ve manevi kayıpları telafi edebilir, ticari itibarlarını koruyabilir. Yukarıda verilen bilgiler ışığında şirketlerin, ticari itibarlarını zedelemeye yönelik faaliyetlere karşı uzman desteğine ihtiyacı vardır! Okyanus Hukuk, Ticari İtibarın Zedelenmesi Suçu çerçevesinde profesyonel hukuki destek veriyor!

Bir yorum yaz