Ticaret Hukuku ve Şirketler

Ticaret hukuku ve şirketler hukuk süreci içinde özellikle ticaret hukuk dalı içindeincelenmesi gereken konulardır. Ticaret kanununa bağlı olan hükümlerce görülen davalar ve yapılan işlemlerdir.

Şirket Nedir?

Ticari şirketler ediğimizde en az iki kişinin bir araya gelerek emek üzerine ya da mal satışı üzerinde ortak bir paydada ileriye yönelik hedefler belirlemeli ve bu amaçla bir araya gelmeleridir. Sözleşme eşliğinde şirket kurulumları gerçekleşir.

Şirketlerin içinde yer alan varlıklar;

 • Kişiler,
 • Sözleşme,
 • Ortak sermaye,
 • Ortak bir amaç,
 • Ortak bir çalışmadır.

Şirket kurulumlarında sözleşmeler şarttır. Ortada kişilerarasında her hükmün olduğu sorumluluk ve görevlerin sermayenin ve yapılacak işle ilgili tanımların yapıldığı tüm detayların yazılı olduğu maddeleri içermelidir. Noter tasdikli olmalıdır geçerliliğinin olabilmesi adına.

Ticaret hukuku süreçlerine aykırı hareket etmemek adına bizler hukuk bürosu olarak tam da bu aşamada devreye girmeye başlıyoruz. Sözleşme hazırlanmasıaşamasından başlayarak ticari hukuk alanında şirketlerin tüm hukuk süreçlerini takip ediyor ve bu alanda hizmetler sunuyoruz.

Ticaret Hukuk Süreci Nasıl İşler?

Ticari hukuk süreci içerisinde şirketler temel konulardır. Şirket kurulumları, sözleşmeler, şirket ayrılmaları, şirketlerin büyüme çalışmaları, yurt dışına açılımları, yurt dışından mal alımlarıvs. gibi birçok konu hukuk süreçlerindetakip edilmektedir.

Her şirket hizmet verdiğialanla ilgili olarak ticaret hukuk dalında farklı kanunlar nezdinde kurallara uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Anlaşmazlıkların yaşanması ortaklığın büyütülmesi ya da sonlandırılması büyüme çalışmaları gibi birçok konuyla ilgili olarak da yine kanunlar nezdinde doğru hamleler yapmak gerekir bizler avukat olarak bu aşamada devreye girmekte şirketlerin usulüne uygun ticaret yapabilmeleri adına hukuksal danışmanlık yapmaktayız.

Bu Alanda Verniklen Hizmetler Nelerdir?

Şirketlerin ticaret hukuk içinde alabilecekleri hizmet konuları değişmektedir. Bu alanda hizmet alabilecekleri konu başlıklarıkısacaşöyledir

 • Vergi hukukundan doğan dava açılımları ve dava takipleri,
 • Şirketlerin iflasdurumları iflas erteleme davalarının açılması ve takibi,
 • Şirketler arasında sektör içinde haksız rekabet davalarının görülmesi,
 • Şirketlerin piyasada yaşadıkları alacaklarla ilgili davaların görülmesi,
 • Ortaklığın bozulmasından doğan ortaklıktan çıkma davaları,
 • Tüm ananim ve limited şirketlerle ilgili olan hukuksal süreçlerin takibi

Ticaret Hukuku Ve Şirketler Hangi Hukuk Dalında İncelenir?

Ticaret hukuku ve şirketler hukuk dalı içince işlemlerin yapıldığı bir alt hukuk dalıdır. Ticaret hukuku içinde ticaret kanunlarına göre tüm süreçler takip edilmektedir.

Şirket kurulum çalışmalarından başlayarak şirket faaliyetlerinin düzenlenmesi ve devamlılığı, şirket büyütme çalışmaları, ticaret alanında işleyişin devam etmesi, ortaklığın devamlılığı ya da ortaklığın bozulması, şirket iflas durumları gibi bu alanda incelenen birçok konu bulunmaktadır.

Hukuk bürosu olarak ticaret hukuk alanında, alanında uzman avukatlarımızla iyeni kurulmaya çalışan şirketlerden uzun zamandır varlığını sürdüren ya da yırt dışı bağlantılı olarak Türkiye’de hizmet vermeye devam edecek olan şirketlere kadar her kuruma hukuksal hizmetler verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz