Temlikname Metinlerinin Hazırlanması İpotek Tesis Ve Fek Evrakının Kontrol Edilmesi

Finans ve banka hukuku alanında hizmet alımları incelendiğinde son dönemlerde epey bir arttığı söylenebilir. 21.yy içerisinde firmaların birçoğu yasal süreçlerintakibi, sözleşmelerin hazırlanması gibi konularüzerinde avukatlık hizmetlerine başvurmaktalar. Bu alanda alınacak her türlü danışmanlık hizmeti hukuk büromuztarafındankarşılanmaktadır. Temlikname metinlerinin hazırlanması ipotek tesis ve fek evrakının kontrol edilmesi işlemlerinin hızlı ve sorunsuz. Çözümleri için de bizlere başvurabilirsiniz.

Fek Yazısının Hazırlanması

Fek yazısı gayrimenkul işlemleri içerisindekarşılaşılan bir uygulamadır. Bireyin gayrimenkul alım işlemlerinde hazırlanır. Gayrimenkul üzerinde yapılan ipotek işleminin kaldırılması için bankanın hazırlamış olduğu yazıya denir. Bu belgenin önemi gayrimenkulle ilgili tüm borcun bitmiş olduğunu göstermesidir.

Fek Yazısını Alma Koşulları Nelerdir?

Gayrimenkul üzerindeki borcun bittiğini gösteren yazıya denilmektedir fek yazısı. Banka tarafından hazırlanmaktadır. Bu belgeyi alabilmek için gayrimenkul üzerindeki tüm borcun bitmiş olması gerekir. Gerekli belgelerin hazırlanmasıyla bu yazı alınabilir.

Fek evraklarının kontrolü için hukuk danışmanlık hizmeti alınmaktadır. Belgelerin eksiksiz olması ve doğrulunun kontrolü için alınan bir hizmettir.

Hazırlanması gereken evraklariçerisinde vesikalık fotoğraf, varlık durumlarını gösteren belge gibi hazır edilmesi gereken belgeler bulunmaktadır. Tüm belgelerin hazır olmasıyla birlikte başvuru işlemi yapılabilir.

Yazının alınması için öncelikle yapılması gereken bankaya gerekli yazının verilmesidir. Verilen yazıya istinaden banka tarafından fek yazısı hazırlanır ve bu yazısının notere onaya sunulması da gerekmektedir. Noter onayından itibaren 1 yıllık bir süre içerisinde Tapu sicil müdürlüğünden sicil kayıt işlemesi yapılmalıdır. Bu işleme ipoteğin fek edilmesi denilmektedir. Yani gayrimenkul üzerinden ipotek kaldırılmış olur.

Temlik Nedir?

Temlik kelimesi mülk olarak verme anlamına gelen bir kelimedir. Hakkın başka bir kişiye geçmesi olarak da kullanılmaktadır.

Temlikname metinleri içerisinde bir malın mülkiyet haklarının hukuki işlemlerle başka bir kişiye verilmesi için hazırlanmaktadır. Kullanım amaçları farklıdır sıklıkla karşımıza çıkan ise borç ödemeleridir.

Temlik Çeşitleri

Temlik işlemi olarak kullanılacak farklı birçok çeşidi bulunmaktadır. Rızai, kanuni ve kazai.

  • Rızai temlik denildiğinde devir işleminde alacaklı ve alacak kişi arasında bir anlaşma söz konusudur.
  • Kanuni temlik anlaşmasında ise malın kanuni zorunluluklarla karşı tarafa geçmesi söz konusudur. Ölen bir kişinin tüm varlığının mirasçılara kalması önek verilebilir.
  • Kazai temliklerde söz konusu alacağın mahkeme yoluyla devrolmasıdır. Mirastanörnek verecek olursak mirasçıların mevcut mirası paylaşamamaları durumunda hukuki süreçlere başvurmaları ve hakimin verdiği kararlar mirasın pay edilmesi.

Mevcut malın el değiştirmesi neticesinde alan kişinin varlık durumunda artma veren kişinin varlık durumunda azalma meydana gelmesi halinde tasarruf temliki söz konusu olur. Ayrıca temlik sözleşmesi resmi bir belgedir. Taraflar arasında taşınabilir ya da taşınmaz mallar için yapılmaktadır. Bu belgenin hazırlanması süreçlerinde hukuk bürosu olarak kanuni hizmet vermekteyiz. Anlaşmaların yasalar çerçevesinde yapılması, hakların korunması ve olması gerektiği şekildesözleşmelerinhazır hale gelmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

Bankacılık Ve Finans Hukuku Alanı

Bankacılık alanında hazırlanan her türlü resmi işlemler için avukatlık hizmeti desteği alınabilir. Özellikle kredi hazırlıkları kredilerin incelenmesi, temlikname belgelerinin hazırlanması ipotek tesis ve fek evraklarının kontrol edilmesi gibi bu alanda hizmet alınacak birçok hukuksal süreç bulunmaktadır.

Banka tarafından açılan davaların takibi, icra takipleri, banka ve finans şirketlerinin hukuki haklarını korumaya yönelik tüm süreçlerin takibi ve alacaklarının takiplerinin yapılması alanlarında her türlü hukuki konularda hukuksal danışmanlık hizmetini içine alan bir hukuk dalıdır bankacılık ve finans hukuku.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz