Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması veya El Değiştirmesi

Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi suçu, genel olarak toplum güvenliği için tehlike oluşturulmasına neden olur. Tehlikeli maddelerin bir yerden başka bir yere nakledilmesi, herhangi bir yerde depolanması, satılması ya da satın alınması, üretilmesi gibi durumlar belirli kanunlar ile denetlenmektedir.

5237 sayılı TCK’nın, Topluma Karşı Suçlar kapsamında, Genel Tehlike Yaratan Suçlar alanında TCK’nın 174. Maddesinde ele alınmaktadır. Molotof kokteyli bulundurmak ya da üretmek bu suç kapsamındadır.

Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması Veya El Değiştirmesi Suçunun Unsurları Nelerdir?

Tehlikeli maddeler suçun temelidir. Tehlikeli olan maddelerin bir yerden başka bir yere taşınması için izin alınması gerekir. Eğer ki bu işlem izinsiz bir şekilde yapılıyorsa suç teşkil eder.

Tehlikeli madde tanımına bakıldığı zaman patlayıcı, yakıcı, kimyasal, boğucu ya da zehirleyici maddeler akla gelmelidir. Sürekli hastalığa yol açan nükleer maddeler de tehlikeli maddeler kapsamına girer.

Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi suçu kapsamında bu tehlikeli maddelerin depolanması, taşınması ve aktarılması durumları oluşmalıdır. Satın alma ya da satma durumları da suça ortaktır. Aynı zamanda imal ya da ithal edilmesi, üretilmesi de suç durumu oluşturur.

Tehlikeli Madde İle İlgili Diğer Suçlar Nedir?

Tehlikeli madde bulundurmak ayrı bir suç olsa da tehlikeli maddeler ile ilgili birçok farklı suç unsuru olabilir. Herhangi bir örgüte satılan tehlikeli maddeler ile ilgili suç örgüte silah sağlama suçu olarak değerlendirilir.

Tehlikeli maddeleri kullanarak başka bir suç işleme durumunda genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçu işlenmiş olur. Aynı zamanda mala karşı işlenen bir suç da mala zarar verme kapsamında değerlendirilecektir.

Suçun tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi suçu oluşabilmesi için:

  • Tehlikeli maddelerin imal ediliyor olması,
  • Tehlikeli maddelerin naklediliyor olması,
  • Tehlikeli maddelerin veya patlayıcıların bulunduruluyor olması yeterlidir.

Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması Veya El Değiştirmesi Suçu Cezası Ne Kadar?

Yetkili makamlardan izin almadan, patlayıcı, yakıcı ya da aşındırıcı maddelerin bir yerden başka bir yere nakledilmesi, muhafaza edilmesi, ithal ya da ihraç edilmesi 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Aynı zamanda 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanır.

Eğer ki suç başka bir suçu işlemek için işlendiyse o zaman 1 kat daha fazla ceza söz konusu olacaktır. Örgüt faaliyetleri söz konusu olduğunda ceza 1 kat artar.

Önem teşkil etmeyen bir miktarda patlayıcı madde bulunduran ve bu durumu kabul eden kişiler ise 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçları 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun Şikayet Süresi Ve Zamanaşımı Ne Kadardır?

Suç, şikayete tabi suçlar listesinde yer almaz. O nedenle dava savcılık tarafından açılmaktadır. Şikayet süresi karşınıza çıkmaz. Herhangi bir kişi suç ile ilgili bir şeyler biliyorsa ve açıklamak istiyorsa istediği zaman bunu yapabilir.

Suçun ispatlanabilmesi, davanın açılabilmesi için tanınan süre 15 yıldır. 15 yıl sonrasında dava zamanaşımına uğrayacaktır.

Hangi Mahkeme Bu Suç İle İlgili Görevlidir?

Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi suçu söz konusu olduğunda bu suç ile ilgilenen mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Eğer ki suç bir örgüt çerçevesinde işleniyorsa o zaman ağır ceza mahkemelerinde görülmesi gereken bir davadır. Bu davanın açılabilmesi için suçun örgüt ile ilgili olduğunun ispat edilmesi gerekir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz