Tefecilik Suçu ve Cezası

En basit tabiriyle murabahacılık ya da faizcilik olarak tanımlanan tefecilik, bir suç olarak tanımlanmıştır. Tefecilik suç ve cezası TCK 241.maddede yer alır ve tüm ayrıntılarıyla düzenlenmiştir.

Tefecilik Suçunun Türleri Nelerdir?

 • Bankacılık sistemlerinin gelişmesi ve kredi kartı ile banka kartlarının pos cihazlarında kullanılmasıyla beraber, bu suç pos üzerinden de işlenebilir hale gelmiştir. Borç almak için kredi kartını kullanmak, pos üzerinden işlem yaparken belli bir komisyon almak, tefecilik suçu kapsamına girer.
 • Bir kişi, maddi açıdan gelir elde etmek için vadesi gelmeden önce bir çeki, belirlenmiş bir iskonto üzerinden kırarsa, bu durum suçtur.
 • Aynı mantıkla henüz tarihi gelmemiş bir senedin, yine belli bir komisyon üzerinden bozdurulması ya da kırdırılması da suç kapsamı içerisinde değerlendirilir.
 • Bir kişiye, sonradan ödenmek üzere, faizli olarak borç para vermek tefeciliktir. Bu duruma dair daha ayrıntılı bir açıklama yapmak gerekiyor. Mevcut durum tefeciliğe girer. Bunun sadece bir kere gerçekleştirilmesi, meslek haline getirilmesi önemli değildir. Tefecilik suçu ve cezası, bu durumu da kapsar.

Görüldüğü üzere bu suçun kapsamı oldukça geniş tutulmuştur.

Tefecilik Suçunda Soruşturma Nasıl Yapılır?

Tefecilik suç soruşturması şu şekildedir;

 • Hem müşteki olarak tanımlanan kişinin hem de şüphelinin, bu olaya dair ifadeleri ayrıntılı bir biçimde alınır.
 • Sonrasında kanıtlar toplanır. Tefecilik suçunda kanıt toplamak zaman zaman zor olabilir. Bundan dolayı tanıkların ifadeleri, şahitleri büyük bir önem arz eder. Bunlara bakılır.
 • Şüpheli olarak tanımlanan şahsın vergi kayıtlarının incelenmesi şarttır.
 • Bunun yanı sıra işlemler icra dairesinde de devam eder. Tefecilerin bir kısmının icra takibi başlattığı bilinir. Bunun daire üzerinden kontrol edilmesi gerekir. Eğer böyle bir dosya söz konusu ise hemen inceleme aşamasına geçilir.

Mevcut sürecin gerçekleşmemesi halinde, soruşturma eksik olur. Tefecilik suçu ve cezası kapsamında iştirak durumu vardır. Fail olarak tanımlanmış olan kişiler hem eylem hem de fikir birliği içerisinde yer alır. Bunun tespit edilmesi durumunda mahkumiyet kararı verilebilir. Bu suçta hareket önemlidir. Bir sonuç öngörülmemiştir. Bundan dolayı paranın karşı tarafa sunulmasıyla bir tanımlama yapılmıştır. Teşebbüs durumu ise eylemin bölünmesinden dolayı ortaya çıkabilir. Tefecilik anlaşması yapılmasına rağmen, paranın ödenmemesi bunun en güzel örneğidir.

Tefecilik Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Tefecilik suçunun cezası değişir ve şu şekildedir;

 • Kazanç sağlamak, maddi gelir elde etmek için bir miktar üzerinden borç para vermenin cezası en az 2 en fazla 5 sene olarak belirlenmiştir. Ayrıca 5 bin günlük adli para cezası da uygulanır.
 • Böyle bir durumda tüzel olarak tanımlanmış bir kişinin yararına olacak şekilde haksız bir fayda söz konusu olduğunda, mevcut tüzel kişilere yönelik bir güvenlik tedbiri uygulanabilir.
 • Kanuna göre belirlenmiş olan cezanın çok kısa süreli yani 1 seneden az olmaması, bunun adli para cezasına çevrilmesinin de önüne geçmiştir. Yani mevcut suç sonrasında kesinlikle hapis durumu söz konusudur.
 • Suçun işlenmesinin ardından, mağdur olan kişinin ödemiş olduğu faiz tutarı, failden alınır ve mağdur kişiye iade edilir.

Tefecilik suçu ve cezası kapsamında, yasalarımızda belirtilmiş olan genel hükümler uygulanır. Buna göre soruşturma açılır. Özel bir şekilde bunu yapmaya gerek yoktur. Yani kovuşturma ve soruşturma için bir izin alınmaz. Resen süreç hemen başlatılabilir. Böyle durumlarda yetkilendirilmiş olan mahkeme asliye cezadır. Buraya hitap edecek şekilde bir kamu davasının açılması şarttır.

Bir yorum yaz