Blog Yazıları

TCK

Türk Ceza Kanunu’nun kısaltması olan TCK ile ilgili tüm detaylar. TCK ne demek, yeni TCK ne zaman yürürlüğe girdi, TCK mevzuat ile ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz.

cinsel taciz suçu - cinsel taciz suçu cezası
Bu yazımızda cinsel taciz suçu ve cezası ile ilgili hukuki çerçeveyi ele alacağız. Cinsel taciz suçu cinsel arzular ve gayeler güdülerek kişiye karşı gerçekleştirilen fiziksel temas ile kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi yahut fiziksel temas olmaksızın kişinin sözlü şekilde rahatsız edilmesidir. Laf atma ve sözlü taciz de cinsel tacizin maddi unsurları olmasıyla birlikte cinsel taciz...
Read More
taksirle insan öldürme suçu ve cezası
Taksirle insan öldürme, dikkat ve özen mükellefiyetine mugayir bir hatalı davranış ile önceden kestirilebilir özellikte bir sonucun “önceden kestirilemeyerek” bir insanının hayatına son verilmesidir. Bilinçli taksirle insan öldürme ise ortaya konan hatalı davranış ile bir insanın ölebileceğinin fail tarafından “öngörülmesine” rağmen, şansa veya kişisel yeteneklere güvenilerek davranışın gerçekleştirilmesidir. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu, ‘Hayata Karşı Suçlar’ kısmında...
Read More
hileli iflas suçu ve cezası - taksirli iflas suçu ve cezası
Bu yazımızda sizlere hileli iflas suçu veya taksirli iflas suçu ve bunların cezalarından bahsedeceğiz. Öncelikle hileli iflas suçu Türk Ceza Kanunu ‘’Kişilere Karşı Suçlar’’ başlığının altında yer alan ‘’Malvarlığına Karşı Suçlar’’ adı altında md. 161 kapsamında ele alınıp ekonomik suçlara dahil olan ve bu kapsamda düzenlenen bu yaptırım iflas eylemine karşın değil iflasın gerçekleşmesinden önce...
Read More
irtikap suçu şartları ve cezası tck 250
İrtikap suçu, kamu görevlisinin (devlet memuru, bilirkişi vs.) mesleki nüfuzunu kullanması suretiyle muhataplarına menfaat temelli çıkar amaçlı yarar sağlamaya yahut bu kimseleri yarar sağlamaya yönlendirmesiyle oluşur. İrtikap suçunda mağdurun iradesi kamu görevlisi tarafından etkilenir. (TCK md.250) İrtikap suçu seçimlik bir suç olmakla birlikte 3 farklı şekilde işlenebilir: İcbar yoluyla (zorlama)İkna yoluylaMuhatabın hatasından yararlanarak İrtikap suçu...
Read More
Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası
Kasten öldürme suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu md. 81’de4 düzenlenmiş olup bu madde Kişilere Karşı Suçlar kısmında, Hayata Karşı İşlenen Suçlar bölümü altında ele alınmıştır. Kasten öldürme suçunun temel şekli Türk Ceza Kanunu md. 81’de, nitelikli şekli de Türk Ceza Kanunu md.82’de düzenlenmiş olup bu suç ile korunan değerler insanların yaşam haklarıdır. TCK md.81’e...
Read More
nitelikli dolandırıcılık suçu
Dolandırıcılık suçu, failin hileli yollarla kişiyi aldatarak mağdurun zararına olarak kendisine ya da bir başkasına fayda sağlamasıyla oluşur.  Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesinin maddi unsurları, haksız bir çıkar sağlanması için gerçekleştirilen olaylardır. Yani gerçekleşen bu olaylar hileli söz ya da davranışlarla oluşmalıdır. Dolandırıcılık suçu kişilerin malvarlıklarına karşı karşı işlenir. Bu eylemin suç sayılması yargının kişileri koruma altına almasının...
Read More
Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma
Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, bireylerin bazı haklarının belirli durumlarda belirli süreler için kısıtlanmasına veya kaldırılmasına imkân veren bir güvenlik önlemi düzenlemesidir. Bu sınırlı haklar ve yetkiler genellikle bireyler için büyük önem taşır. Dolayısıyla uygulamada en çok merak edilen ve sorulan konular arasında TCK’nın 53. maddesi yer alıyor. Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma nedir? Bu...
Read More
zimmet suçu
Zimmet suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı Dördüncü Kısmın, “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Birinci Bölümünde 247. Maddede düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu 247. maddeye göre, “(1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine...
Read More
zorla senet imzalatma suçu nedir
Zorla senet imzalatma suçu önceki Türk Ceza Kanunu’nun 499. maddesinde ayrı bir suç olarak değerlendirilmişken, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nda Yağma Suçu kapsamına alınmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesinin 2. fıkrasında senedi zorla imzalatma fiili suç sayılmış ve uygulamada senedin yağması olarak ifade edilmiştir. TCK 148/2. Fıkrasına göre “Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini...
Read More
Suçta Tekerrür nedir
Suçta tekerrür, Türk Ceza Kanunu’nun 58. maddesinde tartışılan “Suçun tekrarı ve özel tehlikeli suçlular” başlığında, yeni bir suç işlemeden önce bir suçtan hüküm giymiş bir kişinin belirli bir süre içinde kabul edildiği ifade edilmektedir. Cezanın belirlenmesinde cezayı artıran bir durumdur. Tekrar hükümleri ile hem ilk defa suç işleyen bir kişinin yeni suç veya suçlar işlemesinin...
Read More
1 2 3

Son Yorumlar